Bijušo dzelzceļnieku slimnīcu mēģinās pārdot atkārtotā izsolē
INESE ZONE

Jēkabpils dome šī gada 24. maijā rīkoja pašvaldības īpašuma «Stacijas laukums 5» pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Taču uz to noteiktajā termiņā nebija pieteicies neviens pretendents. 
     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
    Pirmās izsoles sākumcena bija 34 820 eiro. Jēkabpils domes sēdē nolemts atzīt šo izsoli par nenotikušu un rīkot otru –  otrās izsoles nosacīto cenu nosakot 27 856 eiro apmērā.
    Nekustamais īpašums Stacijas laukumā 5 sastāv no apbūvēta zemes gabala  0,6638 ha platībā. Uz tā atrodas viena pamatēka – poliklīnika un trīs palīgceltnes: saimniecības ēka, noliktava un pagrabs.
 
Gundras Mucenieces foto

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru