Biržu pamatskolas ēkas apsaimniekos SIA «Vīgants»
ILZE BIČEVSKA

Salas novada pašvaldība lēma par šovasar notikušās izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā izveidotās Biržu pamatskolas dzīvojamo māju, ar tām saistīto ēku, būvju un ze­mes, katlumājas un in­ženiertīklu tālāko ap­saimniekotāju. 
­
    Septembra sēdē tika nolemts, ka šīs mācību iestādes dzīvojamais fonds un citas ēkas, kā arī pamatlīdzekļi nododami pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrības SIA «Vīgants»  turējumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. 
    Lai skolas īpašumus no­dotu SIA «Vīgants» apsaimniekošanā, tika izveidota nodošanas un pieņemšanas komisija, kurā darbosies: komisijas priekšsēdētāja nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane, kā arī materiālu uzskaites grāmatvede Indra Maskava, datortīklu administrators Aivars Savickis un komisijas sekretāre būs pašvaldības  lietvede Līga Kriškijāne. 
    Noteikts, ka pārejas periodā, laikā no šā gada 1. septembra līdz 1. decembrim, šajās mājās īres un komunālie maksājumi tiek saglabāti iepriekšējā apmērā, bet pēc 1. decembra mak­sājumus  noteiks saskaņā ar SIA «Vīgants» veiktajiem aprēķiniem, ko apstiprinās ar pašvaldības domes lēmumu.

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru