Biznesa un tūrisma veicināšana Jēkabpilī uzticēta domes dibinātai biedrībai «Jēkabpils rezidence»
INESE ZONE

Publiskajā telpā jau plaši izskanējušas Jēkabpils domes un Jēkabpils uzņēmēju biedrības (JUB) vadības viedokļu sadursmes saistībā ar domes ieceri dibināt reģionālo biznesa un tūrisma attīstības biedrību «Jēkabpils rezidence».     Pēdējā šī gada domes sēdē, kurā piedalījās visi 13 deputāti, pozīcijā esošais vairākums nobalsoja par biedrības dibināšanu.  Pret šādu rīcību bija Raivis Ragainis, Līga Kļaviņa, Aigars Nitišs un Mārtiņš Svilis, atturējās – Signe Bērziņa un Andrejs Gavrilovs.   
      Lēmuma projektā, atsaucoties uz likuma «Par pašvaldībām» 14. pantu, minēts, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām ir tiesības dibināt biedrības vai nodibinājumus. Biedrības dibināšanas nepieciešamība pamatota ar to, ka viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību pašvaldība plāno veikt kopā ar privātpersonām, dibinot biedrību. Biedrības dibināšanas mērķis esot attīstīt uzņēmējdarbību un tūrismu Jēkabpils administratīvajā teritorijā, nevis veikt saimniecisko darbību un gūt peļņu. Minēts arī, ka atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam  biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura, un  par biedrības dibinātājiem var būt fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības, ja likumā nav noteikts citādi. Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par diviem.
     Šī prasība ir izpildīta, un reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības «Jēkabpils rezidence» dibinātāji ir divi - Jēkabpils pašvaldība un  fiziska persona Mārīte Pole. 
    Lēmums noteic «Jēkabpils rezidences» dibināšanas mērķus: Jēkabpils pilsētas un Zemgales reģiona mazo un vidējo uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām; uzņēmēju savstarpējās sadarbības un konkurētspējas stiprināšana un mārketinga aktivitāšu veicināšana; uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības veicināšana un ar to saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana; uzņēmēju interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī; uzņēmēju un personu, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, informēšana un izglītošana par biznesa vidi un tūrisma jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un nodokļu politiku, kā arī par iespēju saņemt atbalstu dažādās pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības  programmās; informācijas par tūrisma pakalpojumiem pieejamības nodrošināšana; Jēkabpils pilsētas un reģiona tūrisma piedāvājumu popularizēšana.
     Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps pilnvarots pārstāvēt  pašvaldību «Jēkabpils rezidences» dibinātāju sapulcē.
      Arī domes sēdē, diskutējot par biedrības dibināšanu, neiztika bez asas polemikas. Opozīcijas pārstāvji  deputāti Līga Kļaviņa un Raivis Ragainis ironiski vaicāja, kā tad būs ar uzņēmēju interešu aizstāvību un atbalstu, vai tas attieksies tikai uz tiem uzņēmējiem, kuri būs aizstāvami domes priekšsēdētāja vietnieces Kristīnes Ozolas ieskatā (K. Ozola līdz šim ir virzījusi un publiski aizstāvējuši un pamatojusi biedrības dibināšanas ieceri)? K. Ozola atbildēja, ka uzņēmēju viedokļi var atšķirties. Biedrība savedīs uzņēmējus kopā, un, ja vairākumam būs kopīgs viedoklis un tas nebūs pretrunā apvienības interesēm, varētu notikt atbilstoša aizstāvība un lobēšana. 
     Deputāts R. Ragainis uzsvēra, ka Jēkabpilī jau ir viena uzņēmēju biedrība, un, ja dibina vēl vienu un atvēl tās darbībai 50 000 eiro, esot jautājums, vai būs vienādi nosacījumi visiem? Vai jau esošā uzņēmēju biedrība arī varēs pretendēt uz 50 000 eiro ar tādiem pašiem nosacījumiem? R. Ragainis minēja, ka uzņēmēji ir nodokļu maksātāji pašvaldībai, un nevis domei jāgaida, lai uzņēmēji nāk pie tās, bet domei jānāk pie visiem uzņēmējiem. Līdz šim ar JUB neesot runāts par sadarbību. Ja tai būtu algots darbinieks, kāds būs jaunajai, tad tā arī varētu sekmīgāk strādāt. R. Ragainis aicināja vispirms mēģināt organizēt darbu ar esošo biedrību – JUB. Ja  tā netiks galā, tad varot dibināt jaunu.
      Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps iebilda, ka šī būs citāda - uzņēmēju un tūrisma biedrība, un JUB pārstāvot tikai 25 uzņēmējus, bet Jēkabpilī tādu esot 2000 (Red. piez.  – Pēc «Lursoft» datiem, 2019. gadā Jēkabpilī kopā uzņēmumu un Komercreģistrā reģistrēti 1957 uzņēmējdarbības veicēji). Viņš arī minēja,  ka komunikācija ar JUB nav veidojusies un JUB darbība apsīkusi. K. Ozola arī oponēja, ka JUB savā starpā nav komunikācijas. Tās valdes priekšsēdētājs, publiskojot savu iebildumus pret jaunas biedrības dibināšanu, runājot JUB vārdā, taču tas esot tikai viņa personīgais viedoklis, jo JUB viedokli var paust tikai tad, ja to atbalsta trīs valdes locekļi. 
      -Biedrība tiek dibināta, bet nav iespējas iepazīties ar tās statūtiem, jo tādu vēl nav. Nupat sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejā secinājām, ka biedrību pieprasījums par 90 000 eiro pārsniedz nākamā gada budžeta plānošanai noteikto kontrolskaitli. Kur vēl ņemt 50 000 šīs biedrības atbalstam? Tā ir politiska spēle, iestrādāta shēma. Kā savulaik  dome kā biedrību dibināja basketbola klubu. Mēs izstājāmies no basketbola kluba, bet tagad tiks dibināta domes vadībai lojāla uzņēmēju biedrība, – sacīja deputāte Līga Kļaviņa.  A. Kraps brīdināja L. Kļaviņu, ka ar izteikumiem par shēmošanu jābūt uzmanīgiem, ja nekas konkrēts par to nav sakāms.  Deputāts Leonīds Salcevičs atcerējās, kā savulaik, būdams domes priekšsēdētājs, iniciējis JUB dibināšanu, taču sadarbība neesot notikusi, daudzi uzņēmēji JUB atstājuši, un palicis tikai domubiedru pulciņš. Arī tas esot pozitīvi, bet jauna biedrība būšot pamats sadarbībai pēc administratīvi teritoriālās reformas visā novadā. Viņš arī iebilda, ka neesot pamata runāt par kaut kādām shēmām. Basketbola klubu taču likvidējusi iepriekšējā domes vadība, labi, ka klubs tomēr saglabājis komandu, kas tagad priecējot jēkabpiliešus.
Jēkabpils domes vadība jau ir informējusi, ka jaundibinātā biedrība darbosies vēsturiskajā bankas ēkā A. Pormaļa ielā 11, uz kurieni pārvietos arī Jēkabpils Tūrisma informācijas centru. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru