Budžeta grozījumos atvēl naudu ielu seguma posmu remontam un asfaltēšanai
INESE ZONE

 Jēkabpils domes ārkārtas sēdē apstiprināti šī gada budžeta grozījumi. Ieņēmumu daļā budžets apstiprināts 39 424 153 eiro apmērā, bet izdevumu daļā – 53 001 565 eiro apmērā. Aizņēmumos kopsummā plānoti 13 690 187 eiro. Aizņēmumu samaksai kopsummā atvēlēti 2 709 197 eiro. Salīdzinājumā ar apstiprināto šī gada budžetu ieņēmumu sadaļa samazinājusies par 585 799 eiro, bet izdevumu sadaļa pieaugusi par 2 988 839 eiro. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem veido aizņēmumi no Valsts kases ES fondu projektu īstenošanai.
           Ieņēmumu daļā papildus atvēlēts finansējums vairākām iniciatīvām, tai skaitā tām, par kurām jaunā do­mes vadība informēja, uzsākot darbu.
Budžeta grozījumos ir iekļauta summa bezmaksas transporta nodrošināšanai uz Radžu ūdenskrātuves pludmali 3 087 eiro, kā arī 11 225 eiro 20 grants seguma ielu atputekļošanai, kur darbi jau izdarīti.  Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps budžeta grozījumos bija iekļāvis arī jaunu iniciatīvu: pievadceļu sakārtošana pie aktīvās atpūtas kalna, tam atvēlēti 10 943 eiro, un Me­ža­parka ielas asfaltēšanu posmā no Radžu ūdenskrātuves pludmales stāvvietas līdz stāvvietai pie Neretas ielas, kas atrodas Viestura ielas galā – tam atvēlēti 36 000 eiro. Tika solīts maksimāli ātri organizēt iepirkuma procedūru un asfaltēšanas darbus veikt jau šogad. Ar vairākuma atbalstu finansējums tika piešķirts, lai gan opozīcija pauda citu viedokli. Raivis Ragainis un Aigars Nitišs uzsvēra, ka svarīgāk būtu ierīkot šim posmam apgaismojumu, noasfaltēt vajagot dambja grants seguma daļu. Asfalts ap ezeru nekur neesot nepieciešams, jo tā ir dabas teritorija, automašīnas tur nebrauc, tāpēc putekļu nav.  Turklāt skrējējiem ērtāk esot skriet pa  zemes ceļu. Ja vajag uzlabot ceļa stāvokli, tad to varot darīt, papildinot segumu ar granti un šķembām. A. Kraps sacīja, ka viņš ir saņēmis iedzīvotāju lūgumus asfaltēt šo pos­mu, jo to atpūtai izmanto māmiņas ar ratiņiem, skrituļotāji, velosipēdisti, un nelīdzenais ceļš traucē. Esot iecere īstenot programmu, kur katru gadu noasfaltē kādas sešas grants seguma ielas.   Opozīcija iebilda arī pret bezmaksas transportu brīvdienās no «AK Optimus» mēbeļu veikala stāvlaukuma līdz Radžu ūdenskrātuves pludmalei. Kāpēc tieši šis maršruts ir bez maksas?  Pilsētā vēl esot arī citas kapsētas. Ja vēlas ieviest šo marš­rutu vasarā, tad lai tas ir maksas, kā visi citi, un tie, kam pienākas braukšanas maksas atlaides, varēs tās izmantot. Turklāt iepriekš, kad bijis bezmaksas autobuss, pasažieru bijis maz. A. Kraps iebilda, ka tas pirmkārt esot maršruts pludmales, nevis kapu ap­meklējumam. Tāpat pasažieru esot bijis gana daudz, tikai lietainās dienās, protams, mazāk. Turklāt šogad autobuss kursēšot retāk.  
      Ielu remontdarbiem bu­džeta grozījumos 16 500 eiro atvēlēti Nameja ielas posma no Viesītes līdz Vies-tura ielai vienkārtas virsmas apstrādes darbiem.  Ķieģeļu ielas atzara uz Jēkabpils cietumu divkāršas virsmas apstrādes darbiem piešķirti 35 000 eiro. Finansējums atvēlēts arī Parka ielas posmam no K. Skaubīša ielas līdz Raiņa ielai – 7 000 eiro, Siguldas ielas posmam no Raiņa ielas virzienā uz baznīcu – 13 000 eiro un Kok­neses ielai – 8 500 eiro. Pa-lejas ielas skvēra gājēju celiņa atjaunošanai piešķirti 20 000  eiro. Vēl budžeta grozījumos 10 000 eiro at­vēlēti Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļas telpu labiekārtošanai, pārceļoties uz jauno Tieslietu namu. Finan­sējumam metu konkursa izstrādei un balvu fondam ēkas A. Pormaļa ielā 11 pārbūvei par Jēkabpils pilsētas publisko bibliotēku piešķirti 4 000 eiro. Savukārt pedagogu amatalgas paaugstināšanai – 36 400 eiro, bet  aizbildņu mācībām un psihologa pakalpojumiem – 5 500 eiro.
Kompensācijai Jēkabpils autobusu parkam par bezmaksas sabiedrisko transportu 4. maija svinību laikā  atvēlēti 1 535 eiro. Grozī­jumos piešķirts finansējums arī citiem ar 4. maija svinībām un militārās parādes organizēšanu saistītiem izdevumiem. Tai skaitā tualešu nomai un apkalpošanai – 2 500 eiro, dažādiem citiem izdevumiem – 3 590 eiro, parādes dalībnieku izmitināšanai skolās – 1 607 eiro. Rīgas un Brīvības un Pasta ielas ēku fasāžu atjaunošanai atvēlēti 6 050 eiro. Pašvaldība iecerējusi tāpat kā Rīgas ielā pirms militārās parādes, arī Pasta un Brī­vī­bas ielā atbalstīt dažu vēsturisku ēku īpašniekus ar krāsu fasāžu atjaunošanai. Īpaši Pasta ielā, lai pēc ielas re-konstrukcijas  uzlabotu tās vizuālo tēlu. 9 000 eiro piešķirti sporta kluba «Jēkabpils lūši» attīstībai un atbalstam. Sakarā ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (JVĢ) simtgadi 500 eiro atvēlēti simtgades svinībām un 2 000 eiro skolēnu zinātniski pētnieciskās tēmas «JVĢ – 100 gadi» krājuma izdošanai 550 eksemplāros. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Bizotājs
    Bizotājs
    pirms 3 mēnešiem

    Skriet pa asfaltētu meža ceļu ir tikpat stulbi, kā spēlēt tenisu uz asfalta. Var protams, bet veselīgi nav.

    Atbildēt

Pievienot komentāru