Būs citi direktori un jauni skolotāji
AIJA VALDMANE

Viena no tradicionālās skolotāju augusta konferences  darba kārtības sa­­stāvdaļām bija skolu jau­no direktoru un to vietnie­ku apbalvošana. 
Sūnu pamatskolas jaunā direktore šajā mācību gadā būs Inese Ziediņa, savukārt Za­sas vidusskolā direktores pie­nākumus veiks Inga Bo­gu­seviča. Jēkabpils 3. vidussko­las jaunā direktore būs Li­gita Ašnevica. Jāpiebilst, ka pil­sētas skolu vadību skārušas diezgan ievērojamas iz­mai­ņas.  Par šīs pašas vidusskolas direktora vietnieci ­ jomā strādās  Irina Zeņina, bet vietniece audzināšanas dar­bā būs Ingūna Ūbele. 
Jēkabpils 2. vidusskolā  par direktora vietnieci audzinā­­šanas darbā  tiek apstiprināta  Marika Avena un otra viet­niece audzināšanas dar­bā – Silvija Avišāne.
Sekoja jauno pedagogu sveikšana. Jēkabpils 3. vi­dusskolā un Antūžu pamatskolā tagad strādās in­formēšanas un programmēšanas skolotājs Vladislavs Jeļisejevs; Jēkabpils 2. vidussko­lā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā – latviešu valodas sko­lotāja Egija Lasmane; bērnudārzā «Auseklītis» – pirmsskolas skolotāja Solvita Bir­zaka: «Bērziņā» – Anasta­sija Vorobjova; «Kāpēcītī» – Iri­na Jefimova; «Zvaigznītē» – Anastasija Ignat­oviča. Laura Če­botarjova strādās brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, Linda Lagzdiņa – Krustpils pamatskolā, bet Laura Umbraško – Sūnu pamatskolā.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru