Būs publiskā apspriešana par NBS bāzes būvi Krustpils pagastā
ILZE BIČEVSKA

Krustpils pagasta kultūras namā 19. septembrī pulksten 15.00 būs novada publiskās apspriešanas sanāksme jautājumā «Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.–2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem «Indras» un «In­draines», Krustpils pagastā, Krustpils novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai». 
    21. augusta domes sēdē pašvaldība pieņēma lēmumu  par izmaiņām novada teritorijas plānojumā. Šīs izmaiņas vajadzīgas Naci­onālo bruņoto spēku (NBS) bāzes ierīkošanas vajadzībām Krustpils pagasta teritorijā. 
      Lēmums paredz, ka nekustamajiem īpašumiem «In­dras» un «Indraines» ze­mes lietojums tiks mainīts no «Lauksaimniecības teritorija (L)» un «Meža teritorija (M)» uz «Publiskās apbūves teritorija (P1)», kurā būtu atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūras izveidošana, t. sk. šautuves, kazarmu un no­liktavu apbūve.
     BD uzdeva šajā sakarā uzdeva vairākus jautājumus Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem. Kad varētu sākties reāli būvdarbi? Kādi ieguvumi būs apkārtējai videi no armijas klātbūtnes šajā apvidū (piemēram, sakārtoti atsevišķi ceļu posmi u.c. in-frastruktūra)? Kādi varētu būt ierobežojumi vai neērtības vietējiem iedzīvotājiem? 
    Atbild LR Aizsardzības ministrijas (AM) Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vadītāja Agnese Gnēze: – Pat­laban Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs veic iepirkumu bāzes projektēšanai, kā arī paralēli notiek lokālplānojuma izstrāde. Paredzams, ka 2020. gadā notiks projektēšana, 2021. gadā – iepirkums būvdarbu pirmajai kārtai (žogi, inženiertīkli, meliorācija u. tml.). Attiecīgi nākamajos gados – būvdarbi pa kārtām bāzes infrastruktūras izveidei. Attiecībā uz ceļa infrastruktūru ir uzrunāta pašvaldība par piebraucamo ceļu uzlabošanu, ko līdzfinansētu AM. Pašvaldībai ir lūgts veikt aprēķinus par ceļa posmu remont­darbu izmaksām. Līdz ar Nacionālo bruņoto spēku klātbūtni reģionā ieguvums ir arī vietējiem uzņēmējiem, jo atsevišķu pakalpojumu nodrošinājums ir nepieciešams vietējā  līmenī. Līdz ar to iegūst arī pašvaldība un iedzīvotāji. Kā piemēru veiksmīgai sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem var minēt Skrundas novadu. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. Trallinātāji
  Trallinātāji
  pirms 10 mēnešiem

  Nav ko te apspriest. Jāgaida ir reforma, tad spriedīs gudrākas galvas.. Zinām mēs šito Krustpils novadu..

  Atbildēt
 2. Militārists līdz kaulam
  Militārists līdz kaulam
  pirms 10 mēnešiem

  Lai tik būvē, tur nav ko spriest. Būs kaut kāda kustība novadā - sabrauks zaldāti, meitenēm būs precinieki, vietējā bodē apgrozījuma pieaugs, uz ballēm vairāk cilvēku nāks, maž i kaut kādas jautras klopes gadīsies, kazi kaut kādas jaunas darba vietas radīsies. Vēl gan nebūtu par skādi arī kādu NATO karabāzi uzbliezt. Tad vispār būtu strauja augšupeja, it sevišķi dzimstības jautājumā. Un Krustpils novada genofonds uzlabotos ar afroamerikaņu gēniem. Smuki mulatiņi būtu krustpiliešu jaunā paaudze.

  Atbildēt
 3. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 10 mēnešiem

  Kaut nu atombumbs nesadomāt salikt!

  Atbildēt
 4. bijušais padlaiku zaldāts
  bijušais padlaiku zaldāts
  pirms 10 mēnešiem

  Pērc tik joda tabletes un dzīvosi arī radioaktīvā vidē kā žurka.

 5. Žanis
  Žanis
  pirms 10 mēnešiem

  Pareizi ir, novads atdzīvosies. Pirmskara Latvijā Krustpilī atradās artilērijas pulks.

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru