Cik pārtikušas pērn bijušas amatpersonas?
SARMĪTE RUTKA

Gada sākumā valsts amatpersonas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniedz deklarācijas par iepriekšējo gadu. Aplūkojot tās un salīdzinot ar iepriekšējo periodu atskaitēm, varam vērtēt, cik kurš varasvīrs pērn vairojis savu turību, ar ko bijusi saistīta kura saimnieciskā darbība, kādi lieli tēriņi veikti u.c. Šoreiz ieskats Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātu un izpilddirektora amatpersonu deklarācijās, kas publiskotas VID mājaslapā.
     Kā zināms, 2019. gadā Jēkabpilī mainījās vara: par do­mes priekšsēdētāju no 1. mai­ja kļuva iepriekšējā mēra Raivja Ragaiņa vietnieks Aivars Kraps. Jaunais priekšsēdētājs savā deklarācijā norāda, ka 2019. gadā bijis ne tikai Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks, licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētājs, bet arī kapitāldaļu turētāja pārstāvis septiņās pašvaldības SIA, Zemgales plānošanas reģi­ona Attīstības padomes da­lībnieks, valdes loceklis politiskajās partijās «Atmoda Latvijai» un «Gods kalpot mūsu Latvijai», kā arī Latvi­jas Lielo pilsētu asociācijas prezidents. A. Krapam īpašu­mā ir zeme un ēkas un vēl divi zemes gabali Jēkabpilī, un 6 448,04 eiro bezskaidras naudas uzkrājums. Kā vienīgo ieņēmumu gūšanas veidu A. Kraps uzrādījis algu pašvaldībā, kas 2019. gadā kopumā bijusi 40 590,96 eiro. Nedz parādsaistības, nedz izsniegtus aizdevumus viņš nav deklarējis.
      Būdams domes priekšsēdētājs, arī Raivis Ragainis bija kapitāldaļu turētāja pārstāvis deviņās pašvaldības SIA, kā arī Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes dalībnieks. Vēlāk – tehniskais direktors SIA «RR building». Deklarācijā viņš norādījis, ka īpašumā ir dzīvoklis Jēkabpilī, zeme Kūku un Variešu pagastā, bet lietošanā – četri nekustamie īpašumi Variešu pagastā. R. Ra­gainis ir īpašnieks 2009. gada izlaiduma automašīnai «Mitsubishi Outlan­der». Pamatienākumi ir bijuši alga pašvaldībā (EUR 25 361,24) un SIA «RR building» (EUR 7 176). 2019. gadā viņš veicis lielu pārdošanas darījumu (par 27 100 eiro), kā arī kādu pirkumu par EUR 14 750. Vēl deputātam ir 24 603,25 eiro lielas parādsaistības, ko viņš sa­mazinājis par gandrīz 5 000 eiro, salīdzinot ar 2018.g.
      R. Ragaiņa vietniece līdz varas maiņai bija Līga Kļa­viņa (vēlāk – deputāte). Savā amatpersonas deklarācijā norādījusi, ka viņai kop­īpašumā pieder zeme Jēkab­pilī un Rīgā, būve Rīgā un zeme un ēkas Ābeļu pagastā, bet valdījumā ir 2016. g. automašīna «Toyota RAV4». Algā pašvaldībā L. Kļaviņa nopelnījusi 16 350,17 eiro, bet VSAA pabalstā viņai izmaksāti 5 073,65 eiro. Vēl deputāte deklarējusi 14 300 eiro lielas parādsaistības (2018. gadā tās bija 17 803,17 eiro).
  Pašreizējā Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola līdz tam bija ne tikai deputāte, bet arī juriste un individuāli praktizējoša zvērināta advokāte, juriste ģimenes un audžuģimenes atbalsta bied­rībā «Domus», prokūriste SIA «Saules K», SIA «Ag­makon» un SIA «Domus atbalsts». K. Ozolai ir nekustamais īpašums Kūku pagastā. Pērn algā pašvaldībā viņa saņēmusi 26 817,40 eiro, bet citi ienākumi kopā bijuši 9 908,63 eiro. K. Ozola deklarējusi parādsaistības kopumā par 48 167 eiro (2018. gadā tās kopā bijušas 53 200 eiro). 
 
Pilns teksts –   22.  maija "Brīvajā Daugavā". 
Ja vēlaties abonēt šī (vai jebkura cita BD numura, sākot no 2010. gada) numura elektronisko (pdf) versiju, rakstiet uz e-pastu: sarmite@bdaugava.lv
Piemēram: Vēlos saņemt "Brīvās Daugavas" 22. maija numuru savā e-pastā: manspasts@inkaste.lv (jūsu e-pasta adrese).
Viena numura cena – 0,44 eiro, mēneša maksa – 3,80 eiro  (t. sk. PVN 21%) (būs jāveic pārskaitījums internetbankā). 
 
P.S. Jēkabpils pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāju, kā arī citu pašvaldību vadības amatpersonu deklarācijās ielūkosimies «Brīvās Daugavas» turpmākajos numuros.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru