Cilvēks nav problēma. Problēma ir situācija
Ritma Rubina, Jēkabpils Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas darbam ar bērniem vadītāja

 Konkursam «Labākais sociālais darbinieks 2019» no Jēkabpils Sociālā dienesta tika pieteikta Anita Bērziņa – sociālā darbiniece atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem. Sociālā dienesta atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja Ritma Rubina pastāstīja, ka no Labklājības ministrijas saņemta informācija par to, ka  A. Bērziņa iekļuvusi piecu labāko sociālo darbinieku sarakstā.
Vairāk informācijas par konkursu un balsošanu varat izlasīt šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/no­zares-politi­ka/socialais-darbs/7-noderiga-informacija?id=91523 
 
Labprāt uzņemas vadību
      Anita Bērziņa sociālajā  darbā strādā kopš 2012. gada, uzsākot darbību kā koordinatore ESF projektā «Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā». Jau septiņus gadus Anita  darbojas Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem. Viņas pamata kli­entu grupu veido bērni un jaunieši, kuru darbības var novest pie likumpārkāpumiem vai arī kuri jau izdarījuši kādu  likumpārkāpumu. Tajās reizēs, kad prob­lēmsituācijas ir sarežģītas un to risināšanā nepieciešami neordināri paņēmieni, Anita labprāt uzņemas to vadību. A. Bērziņas izturēšanās pret visiem klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem ir cieņpilna. Nav saņemtas sūdzības ne no klientiem, ne arī no kolēģiem vai citu iestāžu darbiniekiem.
      Anita 2019. gadā turpināja darboties Latvijas–Lietuvas starptautiskajā projektā «Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās in­tegrācijas veids». Projekta tapšanas un īstenošanas  gaitā viņa darba grupā bija eksperte-konsultante so­ci­ālās sfēras jautājumos. Pro­jekta mērķis ir radīt ap­stākļus Ludzas, Rokišķu un Jē­kabpils pašvaldībās maz­aizsargātu ģimeņu bērnu sociāli ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā.
 
Pilns teksts – 7. janvāra "Brīvajā Daugavā". 
Ja vēlaties abonēt šī (vai jebkura cita BD numura, sākot no 2010. gada) numura elektronisko (pdf) versiju, rakstiet uz e-pastu: sarmite@bdaugava.lv
Piemēram: Vēlos saņemt "Brīvās Daugavas" 7. janvāra numuru savā e-pastā: manspasts@inkaste.lv (jūsu e-pasta adrese).
Viena numura cena – 0,44 eiro, mēneša maksa – 3,80 eiro  (t. sk. PVN 21%) (būs jāveic pārskaitījums internetbankā). 

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru