Devīgi solījumi un «stingrās rokas» piedāvājums
INESE ZONE

BD jautājumus par valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgām tēmām adresēja  visām 16 partijām, kas piedalās 13. Saeimas vēlēšanās. Atbildes saņēmām no 10 partijām, ko arī nodevām jūsu vērtējumam. Vai nu ko­munikācijas problēmu, vai citu iemeslu dēļ atbildes ne­esam saņēmuši no «Saskaņas», «Attīstībai/Par!», «Lat­viešu nacionālistiem», «Par alternatīvu», «Latvijas cen­triskās partijas» un partiju apvienības «LSDSP/KDS/GKL». Lai sniegtu lasītājiem ieskatu par šo partiju viedokli jautājumos, ko uzdeva BD, piedāvājam ieskatu partiju programmās.
      «Saskaņa»: sola izveidot deviņus reģionus ap lielajām pilsētām, katram izstrādājot attīstības programmu, un piesaistīt ārvalstu investīcijas rūpniecībā, aktivizējot reģionālās SEZ. 80% no degvielas akcīzes nodokļa ieņēmumiem apņemas no­virzīt autoceļu fondam.
Sociālajā jomā sola atbrīvot minimālo algu no nodokļiem, ieviest nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu, radīt labvēlīgu režīmu mazajiem uzņēmumiem.
    Izglītībā ir gatavi nodrošināt trilingvālu izglītību: visi skolēni brīvi pārvaldīs latviešu valodu, mazākumtautību skolēni – dzimto valodu un vienu vai divas svešvalodas. «Saskaņa» apņemas īstenot jaunu pieeju skolotāju sagatavošanai, būtiski ceļot skolotāja profesijas prestižu, autonomiju un darba samaksu, bet augstskolām noteikt starptautiskās konkurētspējas, eksportspējas un reģionu attīstības mērķus.  Profesionālajā izglītībā  sola darba vidē balstītas mācības. 
    Apņemas palielināt veselības aprūpes finansējumu ilgtermiņā līdz 7% no IKP, samazināt rindas uz veselības pakalpojumiem, uzlabot reālu pieejamību speciālistiem, kā arī samazināt pacientu iemaksas un paplašināt kompensējamo medikamentu pieejamību. 
«Saskaņas» ieskatā, ārpolitikā Latvija ir aktīva un uzticama Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Tāpat sola veidot labas, savstarpējā cieņā balstītas attiecības ar Krieviju un citām NVS valstīm, bet īpašu uzmanību veltīt attiecību veidošanai ar Ķīnu. Aizsardzībā sola mo­dernizēt bruņotos spēkus, esošā finansējuma ietvaros nosakot kiberdrošību un speciālo operāciju spēkus par prioritāti. 
    «Attīstībai/Par!» sola īstenot šādu plānu: ievērojami samazināt pacientu līdzmaksājumus un atcelt veselības aprūpes ierobežošanas likumu; palielināt minimālo algu un neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī; divkāršot medicīnas māsu algas – desmit gados divkāršot vidējo pensiju; noteikt ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamu minimumu; likvidēt bērnunamus un dot iespēju ikvienam bērnam dzīvot ģimenē; pilnveidot skolu tīklu, celt skolotāju meistarību un atalgojumu; atvērt augstskolas profesoriem un zinātniekiem no visas pasaules; reformēt un koncentrēt zinātnisko darbību, trīskāršot tās finansējumu; divkāršot Valsts kultūrkapitāla finansējumu; samazināt pašvaldību skaitu vismaz trīs reizes; novērtēt visu lēmumu iespējamo ietekmi uz nevienlīdzību un neatbalstīt tos, kuri to var padziļināt; piešķirt Latvijas pilsonību visiem nepilngadīgajiem Latvijas nepilsoņu bērniem; kāpināt nodokļu ieņēmumus līdz 35% IKP, ievērojami samazinot ēnu ekonomiku, paplašinot nodokļu bāzi, atceļot izņēmumus un padarot nodokļu sistēmu progresīvāku un caurspīdīgāku.
   LSDSP/KDS/GKL: partiju apvienība pauž viedokli, ka Latvija ir ES un NATO dalībvalsts, bet nacionālas valsts intereses no tā nedrīkst ciest. Tāpēc Latvijai esot jāsadarbojas ar Višegradas valstu grupu, kas grib un prot aizstāvēt savu valstu nacionālās intereses ES ietvaros. 
Veicot strukturālas pārmaiņas veselības aprūpē, sola veidot iespējami labāku un efektīvāku aprūpi, pietuvinātu pacienta dzīvesvietai, vajadzībām un vēlmēm, un dot iespēju iegādāties lētākus medikamentus. 
     Sociālajā aizsardzībā ar kompleksu risinājumu palīdzību vides, infrastruktūras un ekonomikas jomās apņemas nodrošināt visiem iespējas strādāt, tajā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Latviešu aizbraukšanu uz ārzemēm politiķi apņemas mazināt, iestājoties par daļēju nekustamā īpašuma tirgus regulēšanu, kā arī vienīgā mājokļu īpašniekiem labvēlīgu nekustamā īpašuma nodokļa sistēmu. Tāpat sola atrisināt problēmu ar piespiedu zemes nomu zem daudzdzīvokļu mājām. 
   Apvienība sola atjaunot tradicionālajās vērtībās balstītu fundamentālu izglītību, vērsties pret izglītības komercializāciju, nodrošināt valsts finansētu izglītību valsts valodā, kā arī nodrošināt lielākas iespējas sabiedrības iesaistei pašvaldību darbības kontrolē un atbalstīt pašvaldību referendumu likuma pieņemšanu. Partiju apvienība pauž viedokli, ka ģimene, vīrieša un sievietes savienība, ir pamats, lai tauta turpinātos, un ir viena no formām dzīves jēgas īstenošanai. Citu pseido dzimumu ievazāšana sabiedrības dzīvē neesot pieļaujama. 
    «Latviešu nacionālisti»: veselības aprūpei sola 5% no IKP, divreiz lētākus medikamentus un laboratoriskos izmeklējumus. Medmāsu algu palielināšanu – vidēji līdz 1200 eiro, ārstiem – vidēji līdz 2500 eiro un 100 miljonu eiro valsts garantu gadā onkoloģiskajiem slimniekiem, transplantācijām un citiem smagi slimiem cilvēkiem. Tiek solīta arī jaunu poliklīniku izveide reģionos un brīvprātīga valsts veselības apdrošināšana.
      Sociālo nodokli partija apņemas samazināt par 10% par katru bērnu, piecu un vairāk bērnu ģimeņu vecākus atbrīvot no sociālā un iedzīvotāju ienākumu nodokļa, bet bērnu pabalstu 110 eiro mēnesī par katru bērnu. Tāpat sola bezmaksas veselības apdrošināšanu daudzbērnu vecākiem un visas jaunās ģimenes nodrošināt ar dzīvojamo platību. Ģimeņu atbalstam novirzīt 2% no IKP. 
    Politiķi gatavi pārskatīt neizdevušos izglītības reformu, saglabāt lauku skolas, pāriet uz 5 ballu vērtēšanas skalu, rīkot latviešu diasporas bērniem bezmaksas vasaras nometnes Latvijā un latviešu valodas kursus.  Partija apņemas pilnveidot arodizglītību un nodrošināt bezmaksas maģistrantūru un rezidentūru un studiju kredītu dzēšanu Latvijas pilsoņiem, kas strādā Latvijā.  
    Minimālā pensija tiek solīta 400 eiro apmērā, kas nav apliekama ar nodokli, maksimālā valsts pensija – 2000 eiro un pensiju pārmantošana dzīvesbiedram (pirmajā gadā 100%, turpmāk 50% visu mūžu).  
    Nodokļu politikā sola IIN no 7% līdz 15% atkarībā no ienākumiem, diferencētu PVN un vienīgo īpašumu atbrīvot no NIN. Savukārt iedzīvotājiem, dzīvojošiem 101 un vairāk km attālumā no Rīgas, atcelt sociālo nodokli, PVN pārtikai un apģērbam. 119 vāju novadu vietā politiķi sola izveidot 20 spēcīgus.   Kā satiksmes prio­ritātes minēti – betona ceļi, elektrotransports un jaunas elektrouzlādes stacijas, reģionālie dzelzceļa tīkli, starptautiskās lidostas, ūdens satiksme, bezmaksas internets.  NATO partijas programmā minēta kā Latvijas drošības garants.  Ārpolitikā tiek solīta visu Latvijas noslēgto starptautisko līgumu pārskatīšana. 
    «Par alternatīvu»: partija sola jaunu rūpniecisko ra-žotņu izveidi un investoru ieguldījumus rūpniecībā atbrīvot no jebkādiem no­dokļiem pirmo piecu gadu periodā, kā arī valsts ražotņu programmu pārtikas rūpniecībā un lauksaimniecības pilnīgu atbrīvošanu no nodokļiem. Apņemas atjaunot lauku vidējās profesionāli tehniskās mācību iestādes.  Sola nodokļu re­formu – diferencētas likmes, zemi nodokļi pie lielas kapitālā aprites. Nepieciešamības gadījumā partija sola referendumu par izstāšanos no ES. Ir par nāves soda atjaunošanu, t.sk. par ekonomiskiem noziegumiem. Redz Latviju kā prezidentālu valsti ar tautas vēlētu prezidentu. Visus svarīgus jautājumus gatavi risināt caur tautas referendumu. Ārpolitikā gatavi pieprasīt ES Latvijas  ārējā parāda norakstīšanu, atcelt sankcijas pret Krievijas Federāciju. Tiesā­šanos grib nodrošināt atklātos vienlīmeņa procesos pēc paātrinātām procedūrām ar pilnu īpašuma konfiskāciju bez apelācijām un kasācijām par koruptīviem noziegumiem un pedofiliju.  Valsts ar likumu garantētu sociālo nodrošināšanu, bezmaksas izglītību (augstāko ieskaitot) un veselības aizsardzību. Partija sola minimālo vecuma pensiju 450 eiro mēnesī ar ik gada indeksāciju, pabalstus par katru bērnu līdz 18 gadiem vai augst­skolas pabeigšanai 250 eiro mēnesī.
     «Latvijas centriskā partija»: sola paplašināt nacionālās drošības programmu un īstenot miermīlīgu neitrālu politiku attiecībās ar citām valstīm. Ekonomikā partija sola atjaunot valsts rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumus, veicināt privāto uzņēmējdarbību. Apņemas panākt lauksaimniecības zemes pārdošanas un privatizācijas aizliegumu ārvalstu pilsoņiem un kompānijām. Nepieļaut valsts parāda palielināšanos un pārdalīt nodokļu ieņēmumus par labu vietējām paš­valdībām. Palielināt finansējumu kultūrai un zinātnei, nodrošināt bezmaksas izglītību. Palielināt arī veselības aprūpes budžetu, pārprofilējot budžeta līdzekļus un nodrošinot garantētu bezmaksas minimālo medicīnisko aprūpi.  Sociālajā jomā sola pabalstus ģimenēm, kuru komunālo pakalpojumu maksājumi pārsniedz 1/3 no reālajiem ģimenes ienākumiem. 
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (4)

 1. he he
  he he
  pirms 1 gada

  Tiem solītājiem ir tikpat vājas rokas kā tas satvērējs rotaļlietu automātos. Met tik naudiņu un izvilt ņefiga nevar. :D Par to, ka tik daudz Latvija iedzīvotāju ir aizbraukuši, vainīgos vajadzētu pakārt aiz vienas vietas visaugstākajos kokos. Ko tad vairs te solīt, un kam? Tiem, kas palikuši, tiem ir labi tāpat. Papurpina zem segas , i labi. Šeftmaņi pa to laiku šeftē.

  Atbildēt
 2. he he
  he he
  pirms 1 gada

  Un ko tad darīs tie vecie krabji, ja gadījumā neievēlēs? Tak no prāta noies. Pieraduši peldēties naudā, sēdēt un muti virināt retu reizi. Būs jābrauc uz Īriju sēnes lasīt. Ak vai!

  Atbildēt
 3. par jaunajiem!
  par jaunajiem!
  pirms 1 gada

  Vecie tik atsēž karaļnamā kā padlaikos, nesaprot, ka tagad ir jauni laiki, ka jāiet līdzi laikā. Tagad uztraukušies, uguni spļauj un nobijušies, ka nu vieglā, bagātā dzīve var beigties. Kad no augstumiem novelsies un ieraudzīs to, ko ir sadarījuši, nez kā būs ap dūšu?

  Atbildēt
 4. vadzis lūzīs
  vadzis lūzīs
  pirms 1 gada

  Dzirdu runājam, ja tiks saeimā vecie, tad cilvēki krāmēs čemodānus un laidīsies prom. Tas būs punkts uz i.

  Atbildēt

Pievienot komentāru