«Dievam pateicos par savu neaprakstāmi skaisto dzīvi»
AIJA VALDMANE

Aizvadītajā svētdienā Krustpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika dievkalpojums ar aizlūgumu par kultūras darbiniekiem, skolotājiem, kā arī zvaigžņveida puzura bukleta prezentācija. Tika aicināti Jēkabpils pilsētas, Krustpils un Jēkabpils novada domju pārstāvji, kultūras namu vadītāji, bibliotekāri, skolu pārstāvji un citi interesenti. 
    Bija paredzēts, ka dalībnieki saņems puzuru veidošanas bukleta eksemplārus. Liels dekoratīvs rokdarbnieces un pedagoģes  Vizmas Lejiņas veidotais zvaigņžveida puzurs rotā Krustpils baznīcas griestus – tas sa­plūst gan ar dievnama interjeru, gan staro pats savā spē­kā.
    Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Ēvalds Bērziņš savā svētrunā runāja par Latvijas kultūru, par tās attīstību un tālāk nodošanu, par tapušajiem  zvaigžņveida puzuru bukletiem, kas būs dāvana katrai kultūras iestādei valsts svētkos. Viņš arī norādīja uz to, ka pēc dievkalpojuma ikvienam, kas to vēlēsies, būs iespēja pamēģināt savu prasmi puzuru veidošanas tehnikā.
   Sākot dievkalpojumu, mācītājs retoriski izteicās, ka žēl, ka vējš aizpūtis projām tik daudz kultūras un paš­valdības darbinieku, bet tas lielā mērā izskaidrojams ar Krustpils saliņā esošo Miķeļdienas gadatirgu.
    Savā svētrunā mācītājs akcentēja, ka ir jāciena tie, kas nodarbojas ar garamantām un nodod šīs prasmes tālāk. Todien tiek svinēta 19. svētdiena pēc Vasarsvēt­kiem. Jāatsakās no vecā cilvēka un jāpieņem jaunais, kas radīts pēc Dieva līdzības. Mācītājs atgādināja pravietiskos vārdus, lai mēs dusmās neapgrēkojamies. No mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds. Katrs rūgtums, ātrsirdība un dusmas lai ir tālu no mums. Piedo­diet cits citam kā Dievs Kristū mums ir piedevis. Daudzi ir aicināti, bet maz ir izredzētu. Tas, kas iziet no cilvēka, iziet no viņa sirds. Taču tas atgriezeniski nonāk pie viņa atpakaļ. Netak­tiskums, neprasme uzvesties izposta cilvēka iekšējo dzīvi. Mozus uzkāpa kalnā, lai ieraudzītu savu aicinājumu. Esam aicināti savienoties ar Dievu. Ja cilvēks no savas puses nesacīs «jā», nekas labs nevar būt. Kad esi nonācis grūtā situācijā, ir svarīga silta attieksme. Tas, kas no mums iziet, ietekmē mūsu iekšējo pasauli. Vis­sliktāk ir tad, ja dzīvi uztveram kā sacensības un izraušanos uz priekšu par katru cenu. Daudz mēdzam runāt par kultūras pasākumiem. Tas ir liels uzdevums tos or­ga­nizēt, izplānot un de­monstrēt lietas, kas rada svētīgas domas.
    – Tiek turpināts vākt ziedojumus baznīcas remontam. Aizlūdzam šoreiz par visu to, kas saistās ar kultūru, – akcentēja Ēvalds Bēr­ziņš.
 Vizma Lejiņa bija sagatavojusi bukletus katra novada kultūras darbiniekiem, taču ne visi bija ieradušies. Bukleti tika dalīti to novadu pārstāvjiem, kuri dievkalpojumu tomēr bija apmeklējuši. Tie tika Salas, Viesītes un Krustpils novada pārstāvjiem. Taču tika aicināti skolotāji, kultūras darbinieki, pašvaldību pārstāvji. In­formācija bija plaša un ielūgumi izsūtīti.
   Pēc mācītāja svētrunas tika dots vārds Vizmai Lejiņai. Viņa  parādīja arī rokdarbu kastīti, kurā atradās visi nepieciešamie atribūti, lai izgatavotu puzuru. Te savu roku pēc dievkalpojuma varēja izmēģināt ikviens interesents.
   Vizma klātesošajiem pastāstīja, ka, šķirstot mātes un vecāsmātes dienasgrāmatas, esot atradusi šos vārdus, kuriem gan nebijis klāt autora: «Dievam es katru vakaru pateicos par savu neaprakstāmi skaisto dzīvi».
   Dievkalpojuma nobeigumā bija ieradusies Kokneses folkloras kopa, kura tikās ar mācītāju, aplūkoja puzurus, kā arī aicināja rokdarbnieci V. Lejiņu uz Koknesi. l
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (6)

 1. Jūda
  Jūda
  pirms 2 gadiem

  Slikts mārketings Krustpils baznīcai. Tik maz cilvsku. Varbut ir věrts dievkalpojumus rīkot celtniekiem, šoferiem, komunalo dienestu darbiniekie? Varbūt butu vairak cilvĕku

  Atbildēt
 2. Anna
  Anna
  pirms 2 gadiem

  TajĀ dienā bij MIKELDIENAS gadatirgus, Un daudzi labāk izvelas tirgu. Bet parasti ši baznica ir pilna

  Atbildēt
 3. faktiski
  faktiski
  pirms 2 gadiem

  Viņus velnus uzaicina uz baznīcu, a tie aizskrien uz tirgu, bet gan jau ne visi. Slikts laiks bija, da i padomāja, ko dauzīsies pa baznīcām. Bet mācītājs aizlūdza per šiem slaistiem.

  Atbildēt
 4. Jūda
  Jūda
  pirms 2 gadiem

  Labi, ka uz tirgu, nevis uz krogu.

 5. to>jūda
  to>jūda
  pirms 2 gadiem

  Krogs ar nav tā sliktākā vieta. Iedzerot vismaz var nomierināt nervus. Agrāk tik daudz nervu tablešu nerija kā tagad.

 6. Daina
  Daina
  pirms 2 gadiem

  Mācītājs aizlūdz par visiem

  Atbildēt

Pievienot komentāru