Direktore iekuļas skandālā, iespējams, nelikumīgas skolas transporta lietošanas dēļ
ILZE BIČEVSKA

 
Sociālo tīklu vietnē facebook 9. janvāra rīta pusē tika ievietota t.s. «dzīvā» reportāža, kurā tās autors privātpersona Reinis Ozoliņš izsekoja Krustpils pamatskolas direktores (viņa arī Krustpils novada domes deputāte) braucienu ar skolas autobusu, kas domāts audzēkņu pārvadāšanai. R. Ozoliņš savā automašīnā, vienlaicīgi notiekošo filmēdams, sekoja šim zilās krāsas autobusam, kas tajā rīta stundā iebrauca Salas novada Salas ciematā pie kādas daudzdzīvokļu mājas. 
 
Uzdod jautājumus un raksta iesniegumu pašvaldībai un KNAB
      Sižetā redzams, ka no autobusa izkāpj Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa un kāds vīrietis, kurš atver autobusa aizmugures durvis un, darba cimdiem rokās, sāk rīkoties ap kaut ko, kas atrodas transporta līdzeklī. Filmētājs R. Ozoliņš tajā pašā laikā jautā V. Stiebriņai, kādās darīšanās viņa šeit atrodas, un kaunina direktori par skolai (pašvaldībai) piederošā transportlīdzekļa izmantošanu, iespējams, privātām vajadzībām. Uz to amatpersona atbild: «Ko gribu, to daru» un «Man te ir darīšanas». Par minēto faktu R. Ozo­liņš uzrakstīja iesniegumu pašvaldībai.
    Dažas dienas vēlāk R. Ozoliņš soctīklā  ielika nākamo sižetu, kurā viņš saviem sekotājiem ziņoja, ka esot iesniedzis sūdzību Korup­cijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), de­monstējot šo iesnieguma lapu ekrānā. Otrajā feisbuka videosižetā R. Ozoliņš norādīja vēl uz vienu, viņaprāt, ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanas piemēru, sakot, ka Krustpils pamatskolas direktore pieņēmusi darbā pašas vadītajā mācību iestādē personu Aldi Ašuku. Viņš norāda, ka patlaban direktore ar A. Ašuku dzīvo faktiskajā kopdzīvē (sižetā lietojot apzīmējumu «civilvīrs»). 
 
Pašvaldības vadītājs: «Tas nav ētiski»
   Šī publikācija tiek veidota, uzdodot jautājumus cilvēkiem, kuri ir gan iesaistīti šajā skandālā, gan arī zināmā mērā atbildīgi par to, kā tas tālāk tiks (vai netiks) risināts. 
    Kā pirmajam BD uzdeva jautājumus Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kār­lim Pabērzam. Krustpils pamatskola ir Krustpils no­vada domei piederoša iestāde, dome ir skolas direktores darba devēja, un šo ie­meslu dēļ pašvaldībai būtu jāzina par to, kas tās pa­kļautībā esošajā iestādē norisinās. K. Pa­bērzs informēja, ka ir saņēmis no Reiņa Ozoliņa iesniegumu par skolas direktores, iespējams, personīgajām vajadzībām izmantoto skolas autobusu. Par šo faktu Vijai Stiebriņai esot lūgts uzrakstīt paskaidrojumu, kas arī esot izdarīts. Pa­skaidrojuma saturu K. Pa-bērzs tobrīd sīkāk nekomentēja, bet zināja stāstīt, ka 9. janvārī skolas autobusā pārvadātās lietas, iespējams, bijušas ņemtas no Krustpils pa­matskolas vecās ēkas, kas patlaban maina īpašniekus (ir no­solīta izsolē), tādēļ šīs telpas ir jāatbrīvo. Par to, kam īsti lietas (durvis vai tamlīdzīgi ma­teriāli) tika vestas konkrētajā dienā, K. Pa­bērzs sacīja, ka V. Stieb­riņa skaidrojusi, ka tās vestas kādai pensionārei, kura dzīvo Salas novadā. 
     Kārlis Pabērzs arī informēja, ka mikroautobuss ir Krustpils pagasta pašvaldības bilancē, bet reāli tas kalpo pamatskolas vajadzībām, kur ikdienā tiekot izmantots skolēnu pārvadājumiem, kā arī saimnieciskajām vajadzībām. Uz jautājumu, vai par šiem braucieniem tiek rakstītas ceļazīmes, domes priekšsēdētājs atbildēja apstiprinoši. Tādas tiekot rakstītas, un šīs ceļazīmes paraksta neviens cits kā Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa. 
Savukārt par faktu, ka ir tapis iesniegums KNAB, tā iesniedzējs Reinis Ozoliņš esot informējis arī Krustpils novada domi. Uz jautājumu, vai taisnība, ka Vija Stieb­riņa ir pieņēmusi darbā par laborantu personu Aldi Ašuku (tieši šāds amata no­saukums, gan sieviešu dzimtē, rodams Krustpils novada pašvaldības darbinieku atalgojuma sarakstā pretī A. Ašu­ka vārdam),  K. Pabērzs atbildēja, ka tā ir taisnība, un laborantes (vai tomēr laboranta?) amatā šī persona ir pieņemta ar Krustpils pamatskolas direktores rīkojumu, kas savukārt tapis pagājušā gada oktobra nogalē. Jāuzsver, ka pašvaldības darbinieku atalgojuma saraksts ik mēnesi tiek publicēts domes mājaslapā un līdz ar to brīvi pieejams ikvienam interesentam.
    Un visbeidzot uz jautājumu, kā pašvaldības vadītājs vērtē iespējamo nelikumīgo skolas autotransporta iz­mantošanu personīgajām vajadzībām un, iespējams, ģimenei pietuvināta cilvēka pieņemšanu darbā pašas vadītajā iestādē, K. Pabērzs atbildēja, ka tas nav ētiski. 
 
Ierodas redakcijā ar pretenzijām
    Ko rāda pašvaldības darbinieku atalgojuma sa­raksts? Tajā redzams, ka persona Aldis Ašuks par laboranta pienākumu veikšanu 2018. gada novembrī un decembrī saņēmis atalgojumu 166,50 eiro mēnesī. Par pilnu slodzi pēc amata ap­raksta te pienākas 430, bet ne vairāk kā 705 eiro liela al­ga. Atal­go­juma sarakstā redzams, ka laikā no 2018. gada janvāra līdz maijam A. Ašuks Krust­pils pa­matskolā strādājis par kurinātāju. Spriežot pēc minētā algu saraksta, kurinātāja pienākumus šī persona Krustpils pamatskolā šosezon vairs neveic. 
    Sociālajā vietnē facebook redzētais sižets, kā arī komentāri pauž, ka Krustpils pamatskolas direktores paspārnē sev darbavietas radušas arī viņas meitas. 
Par iepriekšminēto 22. janvārī BD nosūtīja Krustpils pamatskolas direktorei V. Stiebriņai jautājumus. Tajos jautājām, vai facebook videosižetā fiksētais brauciens ar Krustpils pamatskolas mikroautobusu bija privātas dabas un kas tajā tika pārvadāts? Kam vedums bija domāts un no kurienes paņemts? Vai atbilst patiesībai otrajā R. Ozoliņa soctīklu videosižetā minētais apgalvojums, ka vedums domāts kādai ar viņas ģimeni saistītai personai? Vai tiesa, ka A. Ašuks patlaban veic skolā laboranta pienākumus un vai viņam ir tam atbilstoša izglītība? Tāpat Vijai Stiebriņai rakstiski tika jautāts, vai Krustpils pamatskolā patlaban strādā arī viņas meitas, kādus amata pienākumus viņas veic, kāda skolā bija nepieciešamība pēc šīm divām darbiniecēm un kas parakstīja rīkojumu par direktores meitu pieņemšanu darbā Krustpils pamatskolā? 
   Uz rakstiskajiem jautājumiem V. Stiebriņa neatbildēja, bet nākamajā dienā, 23. janvārī, no rīta personīgi ieradās laikraksta «Brīvā Daugava» redakcijā, lai izteiktu pretenzijas. Tās Krustpils pamatskolas direktore izteica par pašu faktu, ka šādi jautājumi vispār tikuši uzdoti, izteica norādes par jautājumu ētisko pusi. Tāpat V. Stiebriņa pauda viedokli, ka, viņasprāt, nekādus jautājumus preses pārstāvis nedrīkstēja uzdot, pirms no KNAB nav saņemta atbilde uz Reiņa Ozoliņa iesniegumu. 
     Žurnālistes priekšlikumam sarunu ierakstīt diktofonā V. Stiebriņa bija kategoriski pret, kas tad arī netika darīts. Līdz ar to no daļēji dotajām atbildēm uz minētajiem jautājumiem, ko V. Stiebriņa sarunas laikā tomēr piekrita sniegt mutiski, klātesot laikraksta «Brīvā Daugava» redaktoram Jā­nim Apīnim, varam lasītājiem pastāstīt sekojošo. 
       Laboranta amats Krust­pils pamatskolā ir ieviests kā palīgs skolotājiem mācību procesā, t.sk. arī darbam ķīmijas kabinetā. Uz jautājumu, vai darbam šajā kabinetā tomēr nebūtu vajadzīga zināma kvalifikācija vai vismaz iepriekšēja sagatavotība, direktore atbildēja, ka tas nav nepieciešams, jo kolbas šajā skolā savulaik esot mazgājusi arī trauku mazgātāja. Turklāt patlaban ar ķīmiskām vielām stundās vairs nodarbību neesot. Pēc direktores sacītā, laboranta pienākumu pildītāja galvenie uzdevumi šajā skolā reāli bijuši dažādu sīku remontu veikšana, palīdzība prezentāciju rīkošanā, kā arī sma­­gumu pārvietošana, jo īpaši paturot prātā fak­tu, ka skolas kolektīvā pārsvarā ir sievietes, kam šis darbs ir par grūtu.
     Uz jautājumu, kāpēc cilvēks, kurš arī iepriekš skolā īstenībā veicis pa­līgstrādnieka darbu, tiek noformēts par laborantu, V. Stiebriņa skaidroja, ka šāds amatu sadalījums skolā ir bijis gadiem, jo par tik mazu algu neviens nevēloties strādāt, un ka skolas teh­­­nisko darbinieku sa­rakstā štata vienība «pa­līgstrādnieks» nav iekļauta vispār. Tas tiesa. 2016. gada janvārī ap­stiprinātā Krustpils no­vada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma tabulā redzams, ka šajā skolā ir amats «laborants» ar klasifikatoram atbilstošo profesijas kodu, un sadaļā «Amata saime» viņa darbs aprakstīts kā «fiziskais un kvalificētais darbs», vajadzīgo kvalifikāciju sīkāk gan nenorādot.
     Uz jautājumu, vai Krust­pils pamatskolā darbā ir pieņemtas arī direktores Vijas Stiebriņas meitas, direktore sākumā nevēlējās atbildēt, bet tad sacīja, ka tā tas ir. Uz jautājumu, kas parakstījis darba līgumu ar minētajām personām, V. Stiebriņa neatbildēja, vien sacīja, ka nosacījumi par interešu konflikta nepieļaušanu ir ievēroti. Uz jautājumu, kādus amata pienākumus minētās personas veic, kāda ir viņu izglītība un kāda šajā skolā bija nepieciešamība tieši pēc šīm divām darbiniecēm, V. Stieb­riņa arī neatbildēja. Un visbeidzot uz jautājumu, kā šis fakts, ka tieši vai pastarpināti ir nodrošināts darbs pašas vadītajā pašvaldības izglītības iestādē saviem bērniem, būtu vērtējams no vienkāršas ētikas viedokļa, V. Stieb­riņa sacīja, ka, viņasprāt, viss ar to ir kārtībā.
 
Pašvaldībā plāno izvērtēt direktores rīcību
    Kas patlaban tiek darīts šā jautājuma izskatīšanā, BD tālāk interesējās Krustpils novada pašvaldībā. Atbildes sagatavošana uz Reiņa Ozo­liņa iesniegumu par iespējamajiem Vijas Stiebriņas pārkāpumiem ir uzdota pašvaldības juristam Ivaram Jaše­vam, kurš BD informēja, ka pašvaldība ar atbildi nekavēsies: atbilde R. Ozoliņam uz viņa norādīto adresi tiks nosūtīta jau šonedēļ. I. Ja­ševs arī apstiprināja, ka domē saņemts pa­skaidrojums no Krustpils pamatskolas direktores par šo notikumu, un vispārīgi pastāstīja par paskaidrojuma saturu. I. Jaševs arī apstiprināja faktu, ka dome ir in­formēta par to, ka privātpersona R. Ozo­liņš iesniedzis iesniegumu KNAB.
     – Vija Stieb­riņa skaidro, ka konkrētajā dienā atradusies Salas ciematā, lai no­gādātu labdarības kra­vu – sa­vulaik dāņu dā­vātās mēbeles – kā­dai sirmgalvei. Di­rektore savā paskaidrojumā uzsver, ka viņa biežāk darba vajadzībām iz­manto savu personīgo transportu, nevis otrādi – darba transportu personīgām vajadzībām. Tāpat drīzumā tiks izvērtēta V. Stiebriņas rīcība. Kon­­k­rēti – kā šajā gadījumā tika ievērota kārtība, kādā at­ļauts izmantot skolas mikroautobusu, – stāsta I. Ja­ševs. 
    Uz jautājumu, kāpēc pašvaldības iedzīvotājiem – nodokļu maksātājiem – domes mājaslapā ir pieejams pilns pašvaldības administrācijas un darbinieku atalgojuma saraksts, bet nav redzams skolu pedagogu un interešu izglītības skolotāju atalgojums, kas tiek maksāts no valsts mērķdotācijām (no cita nodokļu maksātāju maciņa), viņš atbildēja, ka 2018. gada sākumā pedagogu algas bija publicētas, bet tad no Latvijas Pašvaldību savienības tika saņemts skaidrojums, ka pedagogu algas nav publicējamas.   
 
Ceļ trauksmi, jo vēlas apturēt nelikumības
    Visbeidzot šajā publikācijā vārds dots arī trauksmes cēlējam, privātpersonai Rei­nim Ozoliņam, lūdzot rakstiski atbildēt uz viņam uzdotajiem jautājumiem. Atbildes publicējam, saglabājot autora stilu. Nav publicēti tie R. Ozoliņa izteikumi, kas ir apšaubāmi pierādījumu trūkuma dēļ.
BD: – Kas jūs mudināja veikt šo personīgo iniciatīvu, sekojot 9. janvārī Krustpils pamatskolas transporta līdzeklim un tajā braucošajai skolas direktorei Vijai Stiebriņai? 
R.O: – Tam nebija jābūt kādam ārējam pamudinājumam, jo, esot pilsētā, šo skolas autobusu regulāri esmu redzējis pie veikaliem, kā arī pie zobārsta un citur, kas nevar būt saistīts ar bērnu pārvadāšanu. Tam vienreiz bija jāpieliek punkts!
BD: – Kāda ir jūsu saistība ar Krustpils novadu, piemēram, tajā ir jūsu deklarētā dzīvesvieta un/vai jums tur pieder īpašums vai cita? 
R.O. – Krustpils novadā esmu pavadījis visu savu bērnību, skolas gadus. Tur praktiski esmu uzaudzis. Mana sirds pieder šim novadam, un neļaušu nevienam to izzagt vai kā savādāk kaitēt tam!
BD: – Vai jūsu publicētajā feisbuka sižetā pieminētais iesniegums KNAB jau ir nosūtīts? Vai varat pastāstīt par tā saturu? 
R.O: – Attiecībā uz Ko­rupcijas novēršanas un apkarošanas biroju varu teikt, ka ir uzsākta izmeklēšana pēc vairākiem pantiem, un vairāk komentāru izmeklēšanas interesēs šeit nebūs!
BD: – Vai 2013. gadā jūs startējāt pašvaldību vēlēšanās vienā (Reformu partijas) sarakstā ar Viju Stiebriņu?  
R.O.: – Jā, nenoliegšu, ka esmu kopā ar Stiebriņas kundzi kandidējis no viena saraksta pašvaldību vēlēšanās, taču šo nožēloju, jo pēc tam nāca gaismā daudz informācijas par pašu Stiebriņas kundzi, ko viņa  mums bija noklusējusi. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (59)

 1. aha
  aha
  pirms 1 gada

  Vēl jau būtu jāizpēta Variešu bibliotēkas atklāšanas tāme, kur vieniem deva kāpostu zupu, izredzētajiem aizdurvē bija noklāts banketa galds. To visu rīkoja Pabērza draudzene.

  Atbildēt
 2. pag
  pag
  pirms 1 gada

  Jaunizceptā amata- kultūras koordinatore gadījumā nav Spēka radiniece? Vajadzīgs bija šis amats novadā, ne? Klubenieki un bibliotekāri netika ar saviem pienākumiem galā? Ko viņa vispār dara? Par ko algu saņem, tas nevienam nav skaidrs!

  Atbildēt
 3. jāņonkulis
  jāņonkulis
  pirms 1 gada

  Ja cilvēks strādā tad vienmēr atradīsies suņi kas viņu apries. Lai tie pareizie pamēģina sameklēt strādnieku skolā, ja alga 166 eiriki mēnesī, bet šīs brēkas iemesls ir Jēkabpils pilsētas vēlēšanās likvidēt Krustpils pamatskolu lai palielinātu bērnu skaitu savās skolās . Ja izdosies izēst Stiebriņu no direktores amata tas var arī izdoties.

  Atbildēt
 4. besī ārā!
  besī ārā!
  pirms 1 gada

  Cilvēki ir laimīgi pametuši šo stagnējošo novadu. Visa vaina ir vadībā un ielikteņos- pārvaldniekos. Deputāti arī nu nekādi. Tikai smagu kredītportfeli piekrāvuši, paši nezin, kas apmaksās, jo laiki paliek tukši.

  Atbildēt
 5. eh!
  eh!
  pirms 1 gada

  Ir teiciens- Nepiedāvā maršala uzplečus cilvēkam, kurš savā garā nav plika zobena vērts. Pieņemot darbā cilvēkus vajadzētu to ņemt vērā. Sagrābsta visus pēc sava ģīmja un līdzības un, lūk, rezultāts. Pat stiprais Gundars Kalve neizturēja. Stiebriņa kādreiz sēdēs daudz runāja, iebilda, interesējās, šajā sasaukumā ir klusa un mierīga. Laikam baidās paputināt skolu, ka novads neatdod pilsētai.

  Atbildēt
 6. suks
  suks
  pirms 1 gada

  Skolas nodošana pilsētai nozīmētu tās likvidāciju. Skolas direktore atradusi kādu, kurš ir armieru strādāt par 166 euro mēnesī. Brīnišķīgi, jo esmu pārliecināta, ka dara daudz vairāk palīdzot savai dzīvesbiedrei. Dīvaini, ka uzbrūk tikai Stiebriņas meitām. Visi novadi radu radiem pilni. Sēlpils pagastā māsas Andersones (no Krustpils novada) ar saviem radiem saimnieko. Novados ir pat kvalifikācija - rads, kas dot priekšroku amata ieņemšanai. Iesaku Ozoliņa kungam pieteikties uz to darba vietu par 166 euro mēnesī :)

  Atbildēt
 7. Skumji
  Skumji
  pirms 1 gada

  ka var šādi rakstīt: "Skolas direktore atradusi kādu, kurš ir ar mieru strādāt par 166 euro mēnesī. Brīnišķīgi, jo esmu pārliecināta, ka dara daudz vairāk palīdzot savai dzīvesbiedrei.". Tā nav privāta bodīte! Jūs tiešām to nesaprotat? Ja cilvēciņš tā spēj jūsmīgi rakstīt, ja daudzi šādu rīcību atbalsta, tad ko mēs brīnāmies, ka valstī klājas nelāgi? Izskatās, ka savējo bīdīšanas amatos ideja burtiski iekalta šādu cilvēku apziņā. Taču tā ir un vienmēr būs slidena lieta. Ja īpašnieks to dara privātajā biznesā, tad Ok. Bet privātajā sfērā gan drīzāk uzņēmējs meklēs speciālistus, nevis bīdīs savējos, kas konkrētajā jomā visdrīzāk neko nesajēdz. Privātais taču vēlas pelnīt, viņam nav iespējas ķiņķelēt nodokļu maksātāju naudu, ne?Kas notiek, ja dumji un piedevām alkatīgi neprofesionāļi tiek pie siles? Paskatieties, kas notiek valdībā, vai kā patlaban Maligina mantinieki plosa uzņēmumu! Ja beigās to iznīcinās savas alkatības dēļ, tad daudziem nebūs darba. Un šī direktore arī sev un savējiem visticamāk izraks bedri, šeftējot pa pašvaldības skolu kā pa savu privāto mācību iestādi. Ja cilvēks tik ļoti alkst pieņemt visu ģimeni, tālākus un tuvākus radus pie sevis darbā, lai tad atver savu privātskolu. Bet nodokļu maksātājiem nu gan nav jāpelna nauda, lai uzturētu mazspējīgus un bezkaunīgus cilvēkus, kas satupuši zem savas mammītes spārna.

 8. es
  es
  pirms 1 gada

  OZOLINA BēRNUS UZTUR PAR VALSTS NODOKLIEM-maksā uzturlīdzeklu fonds! Varbūt par nodokļu tēriņu būtu jāsāk ar sevi....un dzīvesbiedreņu pašaM IR VAIRUMĀ....viena dzemdē bērnus,otra auklē....cik nodokļu ir nesamaksājis par nelegāli tirgoto akoholu,cigaretēm un nelegāli izcirstiem mežiem???????????LAI SARĒĶINA sēžot bezdarbībā un rokoties pa citu dzīvēm....zemiska vīrieša rīcība -pazemot,apmelot sievieti!

  Atbildēt
 9. zin ko
  zin ko
  pirms 1 gada

  Tā ir Ozoliņa privātā dzīve! Runa šeit iet par deputāti, amatpersonu! Ir atšķirība, ne?

 10. berta
  berta
  pirms 1 gada

  Te ir runa par Stiebriņas kā amatpersonas nelikumīgajām darbībām, nevis Ozoliņa privāto dzīvi. Stiebriņas pavieglo uzvešanos te neapspriež, bet darbā pieļautos pārkāpumus gan.

  Atbildēt
 11. Krustpils novada pelēkais vilks
  Krustpils novada pelēkais vilks
  pirms 1 gada

  Ja gribi meklēt citu kažokā blusas, pats esi tīrs, lai tev nebāž acīs savārītos mēslus. Godīgam jābūt gan deputātam, gan uzņēmējam, gan pensionāra. Neredzu principiālu atšķirību. Vienkārši deputātam jābūt ļoti godīgam.

 12. bļin!
  bļin!
  pirms 1 gada

  Visiem brūtes un sievas strādā labos amatos. Tur viena bibliotekāre saņem tikpat daudz kā pagasta pārvaldnieks. Nez kā brūte viņa ir?

  Atbildēt
 13. Pankūka
  Pankūka
  pirms 1 gada

  Ar kaut ko jau jāsāk: var sākt ar negodīgas direktores atmaskošanu, bet turpināt ar pārāk daudz saņemošu bibliotekāri. Liec faktus studijā! Darbojies kā Ozoliņš! Ja esi no šā novada, ej uz domi un pajautā, kāpēc ir tā. Aci pret aci. A ta mēs te tik pa kaktiem ņemamies...

 14. bliņa
  bliņa
  pirms 1 gada

  Uz novadu aiziet, tas tikpat kā uz mežu aiziet. netiksi sadzirdēts. Tikai izputināsi dienu un nervus.

 15. ahahhhaah
  ahahhhaah
  pirms 1 gada

  Ja ir pielieta sile, tad ir jāstrebj , cik var.

  Atbildēt

Pievienot komentāru