Direktore iekuļas skandālā, iespējams, nelikumīgas skolas transporta lietošanas dēļ
ILZE BIČEVSKA

 
Sociālo tīklu vietnē facebook 9. janvāra rīta pusē tika ievietota t.s. «dzīvā» reportāža, kurā tās autors privātpersona Reinis Ozoliņš izsekoja Krustpils pamatskolas direktores (viņa arī Krustpils novada domes deputāte) braucienu ar skolas autobusu, kas domāts audzēkņu pārvadāšanai. R. Ozoliņš savā automašīnā, vienlaicīgi notiekošo filmēdams, sekoja šim zilās krāsas autobusam, kas tajā rīta stundā iebrauca Salas novada Salas ciematā pie kādas daudzdzīvokļu mājas. 
 
Uzdod jautājumus un raksta iesniegumu pašvaldībai un KNAB
      Sižetā redzams, ka no autobusa izkāpj Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa un kāds vīrietis, kurš atver autobusa aizmugures durvis un, darba cimdiem rokās, sāk rīkoties ap kaut ko, kas atrodas transporta līdzeklī. Filmētājs R. Ozoliņš tajā pašā laikā jautā V. Stiebriņai, kādās darīšanās viņa šeit atrodas, un kaunina direktori par skolai (pašvaldībai) piederošā transportlīdzekļa izmantošanu, iespējams, privātām vajadzībām. Uz to amatpersona atbild: «Ko gribu, to daru» un «Man te ir darīšanas». Par minēto faktu R. Ozo­liņš uzrakstīja iesniegumu pašvaldībai.
    Dažas dienas vēlāk R. Ozoliņš soctīklā  ielika nākamo sižetu, kurā viņš saviem sekotājiem ziņoja, ka esot iesniedzis sūdzību Korup­cijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), de­monstējot šo iesnieguma lapu ekrānā. Otrajā feisbuka videosižetā R. Ozoliņš norādīja vēl uz vienu, viņaprāt, ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanas piemēru, sakot, ka Krustpils pamatskolas direktore pieņēmusi darbā pašas vadītajā mācību iestādē personu Aldi Ašuku. Viņš norāda, ka patlaban direktore ar A. Ašuku dzīvo faktiskajā kopdzīvē (sižetā lietojot apzīmējumu «civilvīrs»). 
 
Pašvaldības vadītājs: «Tas nav ētiski»
   Šī publikācija tiek veidota, uzdodot jautājumus cilvēkiem, kuri ir gan iesaistīti šajā skandālā, gan arī zināmā mērā atbildīgi par to, kā tas tālāk tiks (vai netiks) risināts. 
    Kā pirmajam BD uzdeva jautājumus Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kār­lim Pabērzam. Krustpils pamatskola ir Krustpils no­vada domei piederoša iestāde, dome ir skolas direktores darba devēja, un šo ie­meslu dēļ pašvaldībai būtu jāzina par to, kas tās pa­kļautībā esošajā iestādē norisinās. K. Pa­bērzs informēja, ka ir saņēmis no Reiņa Ozoliņa iesniegumu par skolas direktores, iespējams, personīgajām vajadzībām izmantoto skolas autobusu. Par šo faktu Vijai Stiebriņai esot lūgts uzrakstīt paskaidrojumu, kas arī esot izdarīts. Pa­skaidrojuma saturu K. Pa-bērzs tobrīd sīkāk nekomentēja, bet zināja stāstīt, ka 9. janvārī skolas autobusā pārvadātās lietas, iespējams, bijušas ņemtas no Krustpils pa­matskolas vecās ēkas, kas patlaban maina īpašniekus (ir no­solīta izsolē), tādēļ šīs telpas ir jāatbrīvo. Par to, kam īsti lietas (durvis vai tamlīdzīgi ma­teriāli) tika vestas konkrētajā dienā, K. Pa­bērzs sacīja, ka V. Stieb­riņa skaidrojusi, ka tās vestas kādai pensionārei, kura dzīvo Salas novadā. 
     Kārlis Pabērzs arī informēja, ka mikroautobuss ir Krustpils pagasta pašvaldības bilancē, bet reāli tas kalpo pamatskolas vajadzībām, kur ikdienā tiekot izmantots skolēnu pārvadājumiem, kā arī saimnieciskajām vajadzībām. Uz jautājumu, vai par šiem braucieniem tiek rakstītas ceļazīmes, domes priekšsēdētājs atbildēja apstiprinoši. Tādas tiekot rakstītas, un šīs ceļazīmes paraksta neviens cits kā Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa. 
Savukārt par faktu, ka ir tapis iesniegums KNAB, tā iesniedzējs Reinis Ozoliņš esot informējis arī Krustpils novada domi. Uz jautājumu, vai taisnība, ka Vija Stieb­riņa ir pieņēmusi darbā par laborantu personu Aldi Ašuku (tieši šāds amata no­saukums, gan sieviešu dzimtē, rodams Krustpils novada pašvaldības darbinieku atalgojuma sarakstā pretī A. Ašu­ka vārdam),  K. Pabērzs atbildēja, ka tā ir taisnība, un laborantes (vai tomēr laboranta?) amatā šī persona ir pieņemta ar Krustpils pamatskolas direktores rīkojumu, kas savukārt tapis pagājušā gada oktobra nogalē. Jāuzsver, ka pašvaldības darbinieku atalgojuma saraksts ik mēnesi tiek publicēts domes mājaslapā un līdz ar to brīvi pieejams ikvienam interesentam.
    Un visbeidzot uz jautājumu, kā pašvaldības vadītājs vērtē iespējamo nelikumīgo skolas autotransporta iz­mantošanu personīgajām vajadzībām un, iespējams, ģimenei pietuvināta cilvēka pieņemšanu darbā pašas vadītajā iestādē, K. Pabērzs atbildēja, ka tas nav ētiski. 
 
Ierodas redakcijā ar pretenzijām
    Ko rāda pašvaldības darbinieku atalgojuma sa­raksts? Tajā redzams, ka persona Aldis Ašuks par laboranta pienākumu veikšanu 2018. gada novembrī un decembrī saņēmis atalgojumu 166,50 eiro mēnesī. Par pilnu slodzi pēc amata ap­raksta te pienākas 430, bet ne vairāk kā 705 eiro liela al­ga. Atal­go­juma sarakstā redzams, ka laikā no 2018. gada janvāra līdz maijam A. Ašuks Krust­pils pa­matskolā strādājis par kurinātāju. Spriežot pēc minētā algu saraksta, kurinātāja pienākumus šī persona Krustpils pamatskolā šosezon vairs neveic. 
    Sociālajā vietnē facebook redzētais sižets, kā arī komentāri pauž, ka Krustpils pamatskolas direktores paspārnē sev darbavietas radušas arī viņas meitas. 
Par iepriekšminēto 22. janvārī BD nosūtīja Krustpils pamatskolas direktorei V. Stiebriņai jautājumus. Tajos jautājām, vai facebook videosižetā fiksētais brauciens ar Krustpils pamatskolas mikroautobusu bija privātas dabas un kas tajā tika pārvadāts? Kam vedums bija domāts un no kurienes paņemts? Vai atbilst patiesībai otrajā R. Ozoliņa soctīklu videosižetā minētais apgalvojums, ka vedums domāts kādai ar viņas ģimeni saistītai personai? Vai tiesa, ka A. Ašuks patlaban veic skolā laboranta pienākumus un vai viņam ir tam atbilstoša izglītība? Tāpat Vijai Stiebriņai rakstiski tika jautāts, vai Krustpils pamatskolā patlaban strādā arī viņas meitas, kādus amata pienākumus viņas veic, kāda skolā bija nepieciešamība pēc šīm divām darbiniecēm un kas parakstīja rīkojumu par direktores meitu pieņemšanu darbā Krustpils pamatskolā? 
   Uz rakstiskajiem jautājumiem V. Stiebriņa neatbildēja, bet nākamajā dienā, 23. janvārī, no rīta personīgi ieradās laikraksta «Brīvā Daugava» redakcijā, lai izteiktu pretenzijas. Tās Krustpils pamatskolas direktore izteica par pašu faktu, ka šādi jautājumi vispār tikuši uzdoti, izteica norādes par jautājumu ētisko pusi. Tāpat V. Stiebriņa pauda viedokli, ka, viņasprāt, nekādus jautājumus preses pārstāvis nedrīkstēja uzdot, pirms no KNAB nav saņemta atbilde uz Reiņa Ozoliņa iesniegumu. 
     Žurnālistes priekšlikumam sarunu ierakstīt diktofonā V. Stiebriņa bija kategoriski pret, kas tad arī netika darīts. Līdz ar to no daļēji dotajām atbildēm uz minētajiem jautājumiem, ko V. Stiebriņa sarunas laikā tomēr piekrita sniegt mutiski, klātesot laikraksta «Brīvā Daugava» redaktoram Jā­nim Apīnim, varam lasītājiem pastāstīt sekojošo. 
       Laboranta amats Krust­pils pamatskolā ir ieviests kā palīgs skolotājiem mācību procesā, t.sk. arī darbam ķīmijas kabinetā. Uz jautājumu, vai darbam šajā kabinetā tomēr nebūtu vajadzīga zināma kvalifikācija vai vismaz iepriekšēja sagatavotība, direktore atbildēja, ka tas nav nepieciešams, jo kolbas šajā skolā savulaik esot mazgājusi arī trauku mazgātāja. Turklāt patlaban ar ķīmiskām vielām stundās vairs nodarbību neesot. Pēc direktores sacītā, laboranta pienākumu pildītāja galvenie uzdevumi šajā skolā reāli bijuši dažādu sīku remontu veikšana, palīdzība prezentāciju rīkošanā, kā arī sma­­gumu pārvietošana, jo īpaši paturot prātā fak­tu, ka skolas kolektīvā pārsvarā ir sievietes, kam šis darbs ir par grūtu.
     Uz jautājumu, kāpēc cilvēks, kurš arī iepriekš skolā īstenībā veicis pa­līgstrādnieka darbu, tiek noformēts par laborantu, V. Stiebriņa skaidroja, ka šāds amatu sadalījums skolā ir bijis gadiem, jo par tik mazu algu neviens nevēloties strādāt, un ka skolas teh­­­nisko darbinieku sa­rakstā štata vienība «pa­līgstrādnieks» nav iekļauta vispār. Tas tiesa. 2016. gada janvārī ap­stiprinātā Krustpils no­vada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma tabulā redzams, ka šajā skolā ir amats «laborants» ar klasifikatoram atbilstošo profesijas kodu, un sadaļā «Amata saime» viņa darbs aprakstīts kā «fiziskais un kvalificētais darbs», vajadzīgo kvalifikāciju sīkāk gan nenorādot.
     Uz jautājumu, vai Krust­pils pamatskolā darbā ir pieņemtas arī direktores Vijas Stiebriņas meitas, direktore sākumā nevēlējās atbildēt, bet tad sacīja, ka tā tas ir. Uz jautājumu, kas parakstījis darba līgumu ar minētajām personām, V. Stiebriņa neatbildēja, vien sacīja, ka nosacījumi par interešu konflikta nepieļaušanu ir ievēroti. Uz jautājumu, kādus amata pienākumus minētās personas veic, kāda ir viņu izglītība un kāda šajā skolā bija nepieciešamība tieši pēc šīm divām darbiniecēm, V. Stieb­riņa arī neatbildēja. Un visbeidzot uz jautājumu, kā šis fakts, ka tieši vai pastarpināti ir nodrošināts darbs pašas vadītajā pašvaldības izglītības iestādē saviem bērniem, būtu vērtējams no vienkāršas ētikas viedokļa, V. Stieb­riņa sacīja, ka, viņasprāt, viss ar to ir kārtībā.
 
Pašvaldībā plāno izvērtēt direktores rīcību
    Kas patlaban tiek darīts šā jautājuma izskatīšanā, BD tālāk interesējās Krustpils novada pašvaldībā. Atbildes sagatavošana uz Reiņa Ozo­liņa iesniegumu par iespējamajiem Vijas Stiebriņas pārkāpumiem ir uzdota pašvaldības juristam Ivaram Jaše­vam, kurš BD informēja, ka pašvaldība ar atbildi nekavēsies: atbilde R. Ozoliņam uz viņa norādīto adresi tiks nosūtīta jau šonedēļ. I. Ja­ševs arī apstiprināja, ka domē saņemts pa­skaidrojums no Krustpils pamatskolas direktores par šo notikumu, un vispārīgi pastāstīja par paskaidrojuma saturu. I. Jaševs arī apstiprināja faktu, ka dome ir in­formēta par to, ka privātpersona R. Ozo­liņš iesniedzis iesniegumu KNAB.
     – Vija Stieb­riņa skaidro, ka konkrētajā dienā atradusies Salas ciematā, lai no­gādātu labdarības kra­vu – sa­vulaik dāņu dā­vātās mēbeles – kā­dai sirmgalvei. Di­rektore savā paskaidrojumā uzsver, ka viņa biežāk darba vajadzībām iz­manto savu personīgo transportu, nevis otrādi – darba transportu personīgām vajadzībām. Tāpat drīzumā tiks izvērtēta V. Stiebriņas rīcība. Kon­­k­rēti – kā šajā gadījumā tika ievērota kārtība, kādā at­ļauts izmantot skolas mikroautobusu, – stāsta I. Ja­ševs. 
    Uz jautājumu, kāpēc pašvaldības iedzīvotājiem – nodokļu maksātājiem – domes mājaslapā ir pieejams pilns pašvaldības administrācijas un darbinieku atalgojuma saraksts, bet nav redzams skolu pedagogu un interešu izglītības skolotāju atalgojums, kas tiek maksāts no valsts mērķdotācijām (no cita nodokļu maksātāju maciņa), viņš atbildēja, ka 2018. gada sākumā pedagogu algas bija publicētas, bet tad no Latvijas Pašvaldību savienības tika saņemts skaidrojums, ka pedagogu algas nav publicējamas.   
 
Ceļ trauksmi, jo vēlas apturēt nelikumības
    Visbeidzot šajā publikācijā vārds dots arī trauksmes cēlējam, privātpersonai Rei­nim Ozoliņam, lūdzot rakstiski atbildēt uz viņam uzdotajiem jautājumiem. Atbildes publicējam, saglabājot autora stilu. Nav publicēti tie R. Ozoliņa izteikumi, kas ir apšaubāmi pierādījumu trūkuma dēļ.
BD: – Kas jūs mudināja veikt šo personīgo iniciatīvu, sekojot 9. janvārī Krustpils pamatskolas transporta līdzeklim un tajā braucošajai skolas direktorei Vijai Stiebriņai? 
R.O: – Tam nebija jābūt kādam ārējam pamudinājumam, jo, esot pilsētā, šo skolas autobusu regulāri esmu redzējis pie veikaliem, kā arī pie zobārsta un citur, kas nevar būt saistīts ar bērnu pārvadāšanu. Tam vienreiz bija jāpieliek punkts!
BD: – Kāda ir jūsu saistība ar Krustpils novadu, piemēram, tajā ir jūsu deklarētā dzīvesvieta un/vai jums tur pieder īpašums vai cita? 
R.O. – Krustpils novadā esmu pavadījis visu savu bērnību, skolas gadus. Tur praktiski esmu uzaudzis. Mana sirds pieder šim novadam, un neļaušu nevienam to izzagt vai kā savādāk kaitēt tam!
BD: – Vai jūsu publicētajā feisbuka sižetā pieminētais iesniegums KNAB jau ir nosūtīts? Vai varat pastāstīt par tā saturu? 
R.O: – Attiecībā uz Ko­rupcijas novēršanas un apkarošanas biroju varu teikt, ka ir uzsākta izmeklēšana pēc vairākiem pantiem, un vairāk komentāru izmeklēšanas interesēs šeit nebūs!
BD: – Vai 2013. gadā jūs startējāt pašvaldību vēlēšanās vienā (Reformu partijas) sarakstā ar Viju Stiebriņu?  
R.O.: – Jā, nenoliegšu, ka esmu kopā ar Stiebriņas kundzi kandidējis no viena saraksta pašvaldību vēlēšanās, taču šo nožēloju, jo pēc tam nāca gaismā daudz informācijas par pašu Stiebriņas kundzi, ko viņa  mums bija noklusējusi. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (59)

 1. gnida
  gnida
  pirms 1 gada

  kā var zināt REINIS KĀ uzvedās STIEBRIŅA SArunā ar redaktoru?Viņš tur klāt bija vai kā? TĀTAD INFO NOPL''UST ARĪ NO REDAKTORA KABINETA...TAS LIECINA,KA daugaviņa ir kļuvusi par tenku pārbulicēšanas avīzi! Laiks daugaviņai iziet vienīgi dzeltenajā krāsā!Cilvēki domājiet vai ir jāpasūta tāds izdevums!Bičevska ir iespļāvusi savā maizes klētī!

  Atbildēt
 2. galavārds
  galavārds
  pirms 1 gada

  BD visiem kabinetiem ir durvis vaļā, visi visu dzird, arī tie cilvēki, kuri tur viesojas. Tur, ja pat čukstus runā, visi visu dzird. Bet ja kāds sāk bļaut, tad tas ir dzirdams pat ārā. Dzīve visu saliek pa vietām un ar laiku īleni no maisiem izlien.

 3. labais
  labais
  pirms 1 gada

  izskatās,ka arī te kāds dzēš komentārus,kas nepatīk uzpirktajai Ozoliņa žurnālistei! nu neviens normāls preses izdevums vai mēdijs nepārkopē facesbooka apmelojumus un nointervē cilvēku,kurš atpazīstams visā apkārtnē ar nelikumigām rīcībām....par kādiem nodokļiem var runāt cilvēks,kurš pats nemaksā nekādus nodokļus,bet bērniem maksā uzturlīdzekļu fonds...,lai atdot cilvēkiem parādus par izzāģētajiem mežiem,bezkaunības kalngals no R. puses!Labi,ka ir daudz mīļāko,tad tiek intervēts un jūtas,kā varonis un var tālāk liet dubļus....viņa princips-kurš pirmais melo-tam taisnība!

  Atbildēt
 4. Aizrādījums
  Aizrādījums
  pirms 1 gada

  "uzpirktajai Ozoliņa žurnālistei! ... Labi,ka ir daudz mīļāko,tad tiek intervēts un jūtas,kā varonis..." Šie ir dzēstā un šā komentāra autora paša izdomāti apgalvojumi. Vai esat aizdomājusies (-ies), ka jūs esat atrodama (-dams)? Jūsu IP adrese ir redzama. Arī it kā anonīmi komentējot jādomā taču ar galvu. :DDD

 5. zin ko
  zin ko
  pirms 1 gada

  Uztraukumam ir pamats? Ja nav, tad paklusē. Visus punktus uz i uzliks KNAB, bet ne Krustpils novads, kuram jau neticu, kopš tas izveidojās, buģ on ņelaģen!

 6. zin ko
  zin ko
  pirms 1 gada

  Precizēju, mans sakāmais ir domāts komentāram ar niku labais.

 7. Zin ko(reinim)
  Zin ko(reinim)
  pirms 1 gada

  Patiesība arī tev kož acīs. Un tādas vienas patiesības vispār nav.

  Atbildēt
 8. zin ko
  zin ko
  pirms 1 gada

  Neesmu reinis. :DD Knābs noskaidros likumisko pusi. Štrunts ar tavu taisnību.

 9. Aizrādījumam
  Aizrādījumam
  pirms 1 gada

  Ko nu baidi ar lp adresi. Tu ko ar viņu darīsi?

  Atbildēt
 10. paklau
  paklau
  pirms 1 gada

  Infantilais tu cilvēciņ, nomierinies!

 11. rezumē
  rezumē
  pirms 1 gada

  Pēc ļaužu sprieduma , ir tikai muļķis šaubīgs.

  Atbildēt
 12. Ieteikums
  Ieteikums
  pirms 1 gada

  Reini,ko tu ar meitiešiem te ņemies,brauc uz Rīgu pie Dombura un cel kārtis galdā.

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru