Diskutē par tālāko Asares pamatskolas pastāvēšanu
ILZE BIČEVSKA

Viens no karstākajiem apspriežamajiem jautājumiem Aknīstes novada Finanšu komitejas sēdē bija tās pirmais dienaskārtības punkts — «Par Asares pamatskolu». Jautājuma būtība — ķerties pie izvērtēšanas, vai turpmāk šī mācību iestāde novadā pastāvēs? Ko darīt? Reorganizēt vai slēgt? 
 
Kā zibens spēriens no skaidrām debesīm
   Atbildēt uz deputātu jautājumiem uz šo sēdi bija aicinātas Asares pamatskolas pārstāves: direktore Re-gīna Pudāne, viņas vietnie­ce Dace Dadeika un arodbiedrības pārstāve Ilze Set­kovska.
   Skolas direktore klātesošajiem sacīja, ka Asares pamatskolas pedagogu kolektīvam ziņa par iespējamo mācību iestādes slēgšanu nākusi kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Uz to deputāte un Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške norādīja, ka tā gluži neesot: par skolas tālākas uzturēšanas lietderību domes sēdēs esot runāts arī agrāk. 
    — Cita lieta, vai pašvaldības administrācija un vadība jūs par to informēja. Ir lietas, kas bija jāsakārto: skolas budžeta jautājumi, pedagogu kvalifikācijas lietas. Jums ir problēmas ar 7. — 9. klašu komplektāciju. Kas ir darīts? Kādi ir jūsu plāni skolas situācijas uzlabošanā? — R. Pudānei jautāja Aija Voitiške.
Deputāte Valentīna Čāmāne A. Voitiškei aizrādīja par viņas attieksmi un uzvedību šā jautājuma aktualizēšanā, sakot, ka Voitiškei kā personai «divi vienā» (skolas direktore un deputāte) vajadzētu pret šo jautājumu izturēties ar lielāku iecietību, jo varbūt, piemēram, 2020. gadā līdzīgi tiks lemts par tagadējās Aknīstes vidusskolas likteni. A. Voitiške arī saņēma pārmetumus, ka, būdama šā jautājuma aktualizēšanas iniciatore, pirms tam nav konsultējusies ar pārējiem deputātiem, lēmumu iniciējot un bezmaz pieņemot vienpersoniski. Arī deputāts Andris Zībergs iebilda pret šādu, viņaprāt, sasteigtu runāšanu par skolas reorganizēšanu vai slēgšanu. Viņš norādīja, ka tolaik, kad bija jādomā par tālāko Gārsenes pamatskolas pastāvēšanu, tika izveidota domes amatpersonu darba grupa, notika sarunas ar skolas vadību, kā arī darbiniekiem un audzēkņu vecākiem. 
 
   — Te bezmaz otrādi — likvidēsim, tad spriedīsim. Manuprāt, mums arī te ir jārunā ar skolēnu vecākiem, — norādīja Andris Zī­bergs. Uz deputātes Skaidrītes Pudā­nes iebildi, ka to, vai skola paliks vai nē, neizlems vis vecāki, bet gan pašvaldības deputāti, kā arī uz aizrādījumu, ka nevajag šo jautājumu politizēt, A. Zībergs atbildēja, ka jautājums tieši tāds arī ir: politisks. 
 
Naudas vai izglītības kvalitātes jautājums?
   Gan deputāte Aija Voitiške, gan Guntars Geida uzsvēra to, ka jautājums par Asares pamatskolas tālākās pastāvēšanas iespējamību ir jāskata, ja tiek domāts par tālāko to bērnu izglītības kvalitāti, kuri patlaban šajā skolā mācās. To, ka viņas prioritāte ir tieši izglītības kvalitāte un skolasbērnu liktenis, A. Voitiške šīs sēdes debatēs uzsvēra vairākkārt. 
   Uz deputātu jautājumu, cik patlaban Asares pamatskolā ir apvienoto klašu, direktore R. Pudāne atbildēja, ka tādas ir 1. — 3.; 2. — 4., kā arī 7. — 8. — 9. klases. Šajā sakarā deputāts un skolotājs G. Geida atcerējās, cik grūti bijis kvalitatīvi vadīt, piemēram, zēnu mājturības stundu Gārsenes pamatskolā, ja uz to ierodas dažādu vecumu audzēkņi. Pārdomas par skolotāja darba kvalitāti un skolēnu atdevi stundās, kas notiek apvienotās klasēs, izteica arī deputāts Jānis Vanags, kurš arī atcerējās kādu novērotu stundu agrākajā Gārsenes pamatskolā vienā no apvienotajām klasēm. Viņam kā vērotājam no malas tobrīd licies, ka tikmēr, kamēr skolotāja darbojas ar vienu klasi, otra nav nodarbināta. Viņaprāt, tādējādi viena klase paredzēto 40 minūšu vietā saņem uz pusi īsāku nodarbību laiku.  
Uz to direktore R. Pu­dāne iebilda, ka arī lielajās klasēs ne vienmēr stundās kvalitatīvi ir nodarbināti pilnīgi visi, bet šādu mazo klašu priekšrocība ir tāda, ka te skolotājs var katram audzēknim sniegt daudz vairāk individuālas uzmanības. Deputāte A. Voitiške atzina, ka arī pati savulaik mācījusies šādā apvienotā klasē, tomēr viņa savas labās sekmes skolā neizskaidroja ar īpašu skolotāja uzmanības pieejamību, bet gan pašas individuālajām spējām mācīties.
    Direktorei tika arī uzdots jautājums par Asares pamatskolas audzēkņu dalību un panākumiem mācību olimpiādēs, uz ko R. Pudāne atbildēja, ka šajā mācību gadā šīs skolas audzēkņi olimpiādēs nav piedalījušies, bet pagājušajā gan. 
    Kamēr vieni interesējās par Asares pamatskolas mācību kvalitāti, tikmēr deputāte Ināra Luņģe uzsvēra šīs mazās skolas pastāvēšanas finansiālo pusi. 
— Principā deputāti no skolas pārstāvjiem gaida kaut kādus priekšlikumus un informāciju par skolas pašreizējo situāciju. Man acu priekšā uz sēdi ir nolikti skaitļi, kuri nav iepriecinoši. Ja man jālemj, lūkojoties uz finansiālajiem rādītājiem, tad es, tāpat kā Aija Voitiške, saku, ka mans personīgais lēmums šajā jautājumā jau ir skaidrs. Bet, no otras puses, man gribētos dzirdēt skolas pārstāvju priekšlikumus, — sacīja Ināra Luņģe.
 
Likvidācijas gadījumā skolēni, visticamāk, brauks uz Rubeņiem
   V. Čāmāne klātesošajiem jautāja, vai viņi ir padomājuši par novada nākotni, ja tiek slēgta vēl viena skola, kā arī par iespēju, ka arī Aknīstē ar laiku varētu būt tikai pamatskola. 
    Paturot savu viedokli šajā jautājumā, A. Voitiške atzina, ka šos 27 audzēkņus, kuri patlaban mācās Asares pamatskolā, visticamāk, Aknīstes vidusskolas klašu solos neredzēt, jo, ja Asares mācību iestādi slēgs, tad, visticamāk, šo audzēkņu lielākā daļa dosies uz Rubeņu pamatskolu, nevis uz Aknīsti, kas atrodas tālāk. Viņa arī bija pētījusi statistikas datus par iespējamo skolēnu skaitu Asares pamatskolā tuvākajos gados, un tie rādot, ka tas no 27 pašreizējiem au­dzēkņiem var sarukt līdz 21.
     Deputāts Aivars Ielejs sacīja, ka viņam arī žēl, ka jautājuma risināšana nav sākta, pusēm sēžot pie kopīga sarunu galda. Viņš klāt­esošajiem atgādināja, ka arī tad, ja skolu slēgtu, pašvaldībai kā īpašniecei vienalga būs jālemj un jāgādā par tās ēkas uzturēšanu un saglabāšanu. 
    — Tam nenoliedzami būs jāatvēl daļa pašreizējās skolas budžeta naudas. Vēl es gribētu piebilst, ka savulaik bija tādas ģimenes, kuras savas atvases veda garām Gārsenes pamatskolai uz Aknīsti, bet patlaban ir tādas ģimenes, kuras savus bērnus ved speciāli uz Asares pamatskolu. Jā, un vēl es gribētu teikt, ka būtu vēlējies redzēt vairāk centienus sevi pierādīt no paša Asares pamatskolas kolektīva. Piemērs: uz kādu pasākumu, kas notika Aknīstē, bija atbraukuši skolas pārstāvji pat no Neretas novada, bet asariešu gan nebija, — sacīja Aivars Ielejs.
   Skolas pārstāves tomēr deputātus Finanšu komitejā aicināja uzreiz necirst nost, bet padomāt, vai tomēr nebūtu vērts saglabāt kaut vai sākumskolu vai pat klašu sastāvu no 1. līdz 6. klasei. Asares pamatskolas direktores vietniece D. Dadeika piebilda, ka, protams, naudasmaks atrodas pašvaldības rokās un jālemj tai.
   Lēnām debates virzījās uz lēmumu, ka tomēr veidojama darba grupa, kas dosies uz Asares pamatskolu, lai runātu ar tās kolektīvu. 
    — Ja mani aicinās strādāt šajā darba grupā, es to darīšu, braukšu un runāšu. Ilūziju te, protams, ir maz, — sacīja A. Voitiške. Viņa arī solīja padomāt par iespēju palīdzēt skolotājiem, kuri varētu palikt bez darba, ļaujot to rast Aknīstes vidusskolā, piemēram, skolas internātā. 
   — Bet, protams, par skolas reorganizāciju vai slēgšanu vēl gaidāms visu deputātu balsojums, — sacīja A. Voitiške.
    Galā tika nolemts, ka Asares pamatskolas jautājumā tiek izveidota darba grupa, kurā strādās Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, deputātes Aija Voitiške, Valentīna Čāmāne un Skaidrīte Pu­dāne, kā arī pašvaldības juriste Liene Valaine. 

Saistītais raksts:

Aknīstes novadā skolas darbam gatavas

 

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (22)

 1. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  Valdība ar savu "strādāšanu" ar melnu muti sabiedrības labā ir panākusi to, ka lauki ir izmiruši. Rezultātā laukos vairs nav jaunu cilvēku, tātad ar to arī skolu liktenis ir izlemts. Nav ko tur strīdēties un viens otram klupt krāgā ar dažādiem aizvainojumiem. Tāda ir valsts politika - visu izputināt, kas ir putināms, un jūs inteliģenti cilvēki, deputāti tam visam ejiet pavadā. Nemaz necīnāties, lai mūsu laukus paceltu no krāsmatām. Bet, ko tur vairs, viss ir par vēlu. Klapējiet tik visu ciet, arī pagastmājas aizslēdziet ar zirga staļļa atslēgām, ka nav kazai piena, tad nav. Ar šitik vārgiem deputātiem, kādi sasēduši pašvaldībās un saeimā nekā nebūs. Bet neaizmirstiet, ka jūs, cienītie, algās saņemiet nodokļu maksātāju naudiņu, kura ir JĀNOPELNA strādājot sabiedrības labā. Kā jūs strādājiet, un vai jūs to algu esiet pelnījuši, tas ir redzams. Puse Latvijas iedzīvotāji ir spiesti izbraukt cilvēkam cienīgas dzīves meklējumos. Uz laukiem jaunie vairs neatgriezīsies. Ko tā darīs laukos? Pat darbavietu te nav, skolas slēdz, ceļu infrastruktūra katastrofāla. Bet mūsu kungi tik sēž gan pie kantainiem, gan pie apaļajiem galdiem un tik spriež. Bet, kas darīs???

  Atbildēt
 2. santa
  santa
  pirms 1 gada

  es par to ka skola jasledz....atvainojiet vecaki,skolotaji,aizstavosie deputati......ja skola tikai 27 berni tad sekmem jabut virs videjaa.....bet kas ir istenibaa....skolotaji nu nesalidzinat darba apjomu ar pilsetas skolotaju un tadu ka asares skolas skolotaju ....algas atskiras maz....nu ja novadaa nebus darba nepalidzes noturet iedzivotajus ne skola ne veikals ....neka cita jau tur nav....un rubenu pamatskola ir tikai 4 km attalumaa....minutes 10 atrak jaizbrauc ....jo ved tacu skolas autobusins

  Atbildēt
 3. skolēns
  skolēns
  pirms 1 gada

  Vēlos pateikties tiem skolotājiem, kuri šajā skolā nostrādāja ļoti ilgu laiku, daudzi pat no skolas dibināšanas dienas. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka neskatoties uz to, cik klasē skolēnu, skolotājam pienākas cienīga alga, jo strādā tāpat viņš tās 40 min un ņem to pašu vielu, ko visās skolās. Ļoti daudzi nezina un neņem vērā to (droši vien, ka paši Aknīstes deputāti arī), ka Asares pamatskolā daudzi bērni bija ar atzītiem uzmanības traucējumiem un mācīšanās grūtībām. Varētu teikt, ka šī skola lielā mērā izpildīja "skola bērniem ar īpašām vajadzībām" funkciju. Tas ir grūts darbs - "Cepuri nost" pedagogiem šajā ziņā! Nespēju iedomāties, kāds liktenis sagaida daudzus bērnus pēc skolas slēgšanas.... Tie, kuriem grūti iet mācībās, Rubeņos visdrīzāk neiegūs neko...nerunājot nemaz par Aknīstes vidusskolu.... Šeit būtu jāmeklē racionāls risinājums, lai ieguvēji būtu bērni, nevis valdība!!!

  Atbildēt
 4. Bijušais skolēns
  Bijušais skolēns
  pirms 1 gada

  Žēl klausīties, ka pamatskola var tikt slēgta. Izbrīnu rada tas, kādēl A. Voitišķe tik ļoti vēlas, lai šī skola tiktu slēgta? Vai tad kādam viņa traucē? Man jau liekas, ka vismaz sākumskolas statusā skolu varētu atstāt.. Ja skolu slēgs pavisam, domāju, ka būs bērni kurus nemaz uz skolu vecāki aizvest nevarēs un tad darbs būs sociālajam dienestam bērnus ķert, un bezmazvai ar varu vest uz kādu no citām skolām.. Aknīstes vidusskolai beigt lieki izšķiest naudu auto apmācības kursiem un naudu atdot Asares pamatskolai!

  Atbildēt
 5. PIEKRĪTU
  PIEKRĪTU
  pirms 1 gada

  ZELTA VĀRDI.

 6. VALENTĪNA
  VALENTĪNA
  pirms 1 gada

  Nevar salīdzināt Asares skolas uzturēšanu ar 20 bērniem gadiem un pašvaldības atbalstu B kategorijas iegūšanai vidusskolēniem , kas izpaužas kā vienreizējs maksājums iepriekš noteiktajās opcijās.

 7. he he
  he he
  pirms 1 gada

  varbūt deputāteļiem drīz Asares baznīca pamaisīs, ko?

  Atbildēt
 8. Nu ko....
  Nu ko....
  pirms 1 gada

  Ir tikai loģiski, ka paši Asares pamatskolas skolotāji un visi ancenieši ir par skolas pastāvēšanu! Bet ir jādomā loģiski. Vai atmaksājas uzturēt skolu ar 27 bērniem. Esmu pats mācījies Asares pamatskolā...un piedodiet man...bet nu mācību līmeni nevar salīdzināt piem.ar Rubeņu pamatskolu vai Aknīstes vsk.. Aizejot mācīties tālāk ir grūti. Šeit izskanēja komentārs par bērniem ar mācību grūtībām... Arī citās skolās šādiem bērniem ir speciālās programmas. Drīzāk jau problēma varētu būt sociālā ziņā. Lai gan visās skolās ir turīgāki bērni, un ir bērni no nelabvēlīgām ģimenēm. Tad jau sanāk, ka Asares pamatskola pastāv vairāk priekš bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, vai bērniem ar dažādām grūtībām (tas neattiecas uz visiem). Jo tomēr lielākā daļa novada bērnu jau mācās Aknīstē vai Rubeņos. Kāpēc tad tie pārējie vecāki labāk samierinās ar grūtībām, bet bērnus tomēr sūta uz Aknīstes vsk.? Pat pašas Vijas Dzenes mazbērni mācās Aknīstē!

  Atbildēt
 9. tiesi taa
  tiesi taa
  pirms 1 gada

  Pilnigi piekritu ieprieksejam komentaram ...nu ko...... ta ir tiesi taa ....

  Atbildēt
 10. loģika
  loģika
  pirms 1 gada

  Savulaik gadu gadiem visi Ancenes bērni mācījās Rubeņos un nebija nekādu problēmu. Kļūda bija tur skolu veidot, jo attālums taču līdz Rubeņiem ir niecīgs (tad jau Kaldabruņa un Slate ir tālāk!). Nu nedrīkst tā šķiesties ar līdzekļiem, lai cik cilvēciski žēl būtu skolas darbinieku.

  Atbildēt
 11. priekšlikums
  priekšlikums
  pirms 1 gada

  Pagastmājās darbinieki arī velk gumiju un saņem algas, novadam viņu vietā jāplāno un jārisina problēmas. Varbūt papriekš nolikvidēsim bezdzeļņikus ar visām pagastmājām, bet skolas atstāsim?

 12. asaris
  asaris
  pirms 1 gada

  protams ka visas šādas mazās skolas jālikvidē - tā ir veltīga milzu naudas izšķiežšana bez atdeves. Kāda var būt izglītības kvalitāte, kur vienā klasē četru klašu bērni. Bļauj jau visvairāk učenes, un skolas darbinieces kurām nu zudīs iespēja saņemt labas algas par to gumijas stiepšanu. Pajautājiet kāda alga ir pamatskolas bibliotēkarei un kāds viņai darbs!

  Atbildēt
 13. voly
  voly
  pirms 1 gada

  Aizstāvja veikalā tirgo alkoholu to bērnu vecākiem, ar kuriem tad strādā sociālais dienests.

  Atbildēt
 14. Super!
  Super!
  pirms 1 gada

  Pilnīgi piekrītu! Čāmāne jābeidz tirgot šņabi un 7- grādas 2litrenes savā veikalā, tad varbut arī mans vecais kādu vakaru skaidrā atnāks pie bērniem! Kauna nav...veļ uz parādu dod!

Pievienot komentāru