Dome nevar atļauties tīrīt visas ietves
INESE ZONE

Ziema pārbauda ar apledojumu, un ir daudz sūdzību par nekaisītām ietvēm. SIA «Jēkabpils pakalpojumi», kam uzticēta ielu un ietvju uzturēšana, parasti atbild, ka viņi tur, kur tas iespējams ar tehniku, ietves tīra un arī kaisa, bet joprojām neesot atcelti saistošie noteikumi, ka ietves jātīra namīpašniekiem.
     Namīpaš­nieki, redzot, ka vairumu ietvju tīra ar tehniku, tam vairs nepievērš uzmanību un neko nedz tīra, nedz kaisa. Ja   snieg brīvdienās, gājēji snie­gu piemin, un kūstot rodas apledojums, par  ko  gājēji sūdzas. Turklāt nav īsti taisnīgi, ja ietves gar vieniem namiem notīra «Jē-kabpils pakalpojumi», bet citur, kur tehnika nepiekļūst, viss paliek uz namīpašnieku sirdsapziņas. To apzinoties, iepriekšējā sasaukuma laikā tautsaimniecības komitejā sāka apsvērt iespēju pašvaldībai gādāt par visu ietvju tīrīšanu, atbrīvojot namsaimniekus no šī pienākuma. Latvijas reģionālā partija savā priekšvēlēšanu programmā pat solīja to pa­nākt. Tagad, pēc vēlēšanām, visas runas noklusušas un jautājums vairs nav tautsaimniecības komitejas darba kārtībā. BD jautāja pašvaldībai, vai šī iecere atmesta, kā ietvju uzkopšanā tiek iesaistīti sabiedrisko darbu veicēji un vai var sagaidīt, ka tīrīs arī A. Por­maļa ielas ietves un pieturvietas?
     – Mans viedoklis ir tāds, ka tur, kur brauc tehnika, viņiem pie privātīpašnieku mājām  lāpsta nav jāpaceļ un jānotīra viss trotuārs.  Bet īpašniekiem tik un tā ir pienākums atbilstoši laika apstākļiem kaisīt ietvi, tīrīt to un tīrīt tās vietas, ko ar tehniku nesavāc. Tāpat vi­ņiem jātīra visas tās ietves, kur ar tehniku nevar ie-braukt. Tautsaimniecības komitejā gan tika diskutēts par to, ka dome varētu fi­nansēt visu ietvju tīrīšanu, taču tas ir finansiāli ļoti ietilpīgs jautājums, jo tad būtu jāpieņem darbā daudzi  sētnieki, jo mēs ar teh­niku visur netiekam klāt. Jau­tājums ir diskutējams, bet šobrīd tas nav komitejas darba kārtībā, – atbild tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars Kraps.
    Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis skaidro, ka pašvaldības policijas pienākums ir  atgādināt namīpašniekiem par viņu pienākumiem, bet mērķis neesot sodīt.  
    Informējot par A. Por­maļa ielas ietvju tīrīšanu, A. Kraps skaidro, ka gan šīs, gan citu ielu ietvju tīrīšana uzticēta algoto sabiedrisko darbu veicējiem, šobrīd tādi esot 34.  BD atgādināja, ka sabiedrisko darbu veicēji nestrādā brīvdienās, bet sniegs gan tad snieg, un tieši tāpēc iepriekšējās brīvdienās uz ietvēm, arī A. Por­maļa ielā, kur tagad ir aktīva gājēju kustība, veidojās apledojums. A. Kraps piekrita, ka tā ir problēma, kas tagad  piefiksēta un brīvdienās par A. Pormaļa ielas ietvēm vai vismaz pieturvietām gādāšot SIA «Jēkabpils pakalpojumi» . 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. eh!
    eh!
    pirms 1 gada

    Katru gadu viens un tas pats. Nav iestrādāta sistēma no pad laikiem. Viens uz otru skatās, sniegs pa to laiku krīt, cilvēki slidinās pa ietvēm. Nekas nemainās, lai kas arī nesēdētu jpils karaļa tronī. Kas tas ir par fenomenu? Pilsēta piesnigusi, netīrīta kā laukos.

    Atbildēt

Pievienot komentāru