Dome pirks ēku Pils rajona namu pārvaldes vajadzībām
INESE ZONE

 Jēkabpils domes sēdē nolemts izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pils rajonā 164. Īpašums sastāv no viena zemes gabala 998 kvadrātmetru platībā un vienstāva dzīvojamās ēkas ar vienu dzīvokļa īpašumu. Pārdoša­nas summa ir 6 000 eiro. 
     Pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja to administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. Domes vadība deputātiem skaidroja, ka šis īpašums atrodas blakus SIA «Pils rajona namu pārvalde» katlumājai, un komunālo pakalpojumu no­drošināšana ir viena no paš­valdības funkcijām. Abiem objektiem ir kopīgs iebraucamais ceļš, kura lietošana varētu būt apgrūtināta, ja nākamajam īpašniekam būs kādas ieceres. Tāpat šajā situācijā, redzot, ka īpašums ir svarīgs pašvaldības uzņēmuma darbībai, īpašnieks varētu diktēt savu pārdošanas cenu, lielāku nekā tiem prasīts tagad. Turklāt, iespējams, nākotnē ēkā blakus katlumājai varētu ierīkot «Pils rajona namu pārvaldes» administratīvo ēku.
   Atbilstoši teritorijas plānojumam nekustamā īpašuma Pils rajonā 164 plānotā atļautā izmantošana ir jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorija un tā atbilst pašvaldības pirmpirkuma izmantošanas mērķim.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru