Domes priekšsēdētāja Aivara Krapa pateicība par 4.maija Nacionālo bruņoto spēku simtgades militārās parādes organizēšanu Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps izsaka pateicību par 4.maija Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 29.gadadienas svētku un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku simtgades parādes sekmīgu organizēšanu Jēkabpilī!
 
   Paldies katram, kurš pielika pūles un atbildīgu darbu, veiksmīgi nodrošinot pasākumu norisi, kas pulcēja vairākus tūkstošus cilvēku no Jēkabpils, kā arī apkārtējiem reģioniem!
  Paldies uzņēmumiem, iestādēm par atbalstu un sapratni, paldies  Rīgas ielas iedzīvotājiem par savu īpašumu sapošanu svētkiem, paldies pašvaldības darba grupai un katram iestādes darbiniekam par pašaizliedzīgu darbu, lai svētki izdotos!
   Paldies:
 Par svinīgo svētku dievkalpojumu Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei un priesterim Ēvaldam Bērziņam, Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes prāvestam Viktoram Naglim un Jēkabpils Dievmātes dzimšanas Romas katoļu draudzes prāvestam Viktoram Siļčonokam. 
    Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Gogulim,  Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzevičam,  Valsts policijas priekšniekam ģenerālim Intam Ķuzim,  Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandierim, pulkvedim Mārim Simsonam,   Zemessardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšniekam, pulkvežleitnantam Gunāram Vizulim,   Kultūras pārvaldes administrācijai: Intai Ūbelei, Lienei Lambai- Nadjkinai, Ievai Druveniecei, Jurgitai Bareikai.
   Tehniskajam personālam : Aivaram Zubrickim , Ēvaldam Šidlovskim, Aigaram Ruģelim.
    Krustpils kultūras nams : Rutai Kalniņai, Pēterim Kaņepam, Edgaram Bārbalam, Vitai Artjomenko, Aivaram Pugačam, Sarmītei Skrimai Sandrai Kolosovskai,  Marinai Boksbergai. 
    Jēkabpils Tautas nams : Everitai Stradiņai, Kasparam Siliņam, Ilmāram Mārānam, Silvai Gavarei. 
     Pašvaldības darbiniekiem: Raitam Sirmovičam, Margitai Liepiņai, Ievai Lapiņai, Aigai Sležei, Edgaram Dobelim, Aināram Gulbinskim, Anitai Moskovskai, Dzintaram Audriņam, Vitai Trofimovičai, Santai Lazarei, Anitai Truksnei, Ivetai Vārnai, Ilzei Akilovai, Normundam Mideram, 
     SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, SIA “Autobusu parks”, SIA “JK Namu pārvalde”, SIA “Pils rajona Namu pārvalde”, SIA “Jēkabpils ūdens”, LR Zemessardzes 56. kājnieku bataljonam un bataljona komandierim, pulkvežleitnantam Ventam Kodoram, Zemessardzes 3.Latgales brigādei, Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirknim un Zigmundam Januševskim, militārajai policijai, pašvaldības policijas darbiniekiem un Indulim Surkulim, Jēkabpils Vēstures  muzejam un Inesei Berķei. Jēkabpils pilsētas bibliotēkai, Renātei Lenšai, Anitai Rubinei un Gaidai Mežancei,  biedrībai “Jēkabpils mantojums “ un Sarmītei Ozoliņai , Jēkabpils Sporta centram, brīvprātīgajiem  jauniešiem un Ievai Gādmanei, SIA “ALB” un Raimondam Vilnragim.
   Paldies visiem, kuri strādāja, lai tik plaša mēroga un tik daudzveidīgi svētku pasākumi izdotos! 
      Lai svētku kopības sajūta un pozitīvās emocijas, mūsu pilsētai Jēkabpilij, dod spēku augt un attīstīties nākotnē!
 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

iesaki šo rakstu:

Komentāri (21)

  1. Ahai
    Ahai
    pirms 1 gada

    Kāds sakars dillēm ar vārdnīcu un ragaini?

    Atbildēt

atbildēt uz komentāru