«Domus» un «Domus atbalsts» iepazīstina ar jaunajām telpām un pakalpojumiem
INESE ZONE

3. jūlijā ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība «Domus», rehabilitācijas centrs «Domus atbalsts» un Jē­kabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs rīkoja at­vērto durvju dienu savās jaunajās telpās Jēkabpilī, Rīgas ielā 150. Ar centru darbu viesus iepazīstināja biedrības «Domus» vadītāja Aļona Semeiko un citi darbinieki. 
      Rehabilitācijas centra vadītāja Olga Jeršova stāsta, ka centrs kā sociālo pakalpojumu sniedzējs sa­darbojas ar pašvaldībām no visa reģiona, jo tā pakalpojumus saviem klientiem izmanto sociālie dienesti, un darbojas arī deinstitucionalizācijas programmas ietvaros, kā arī sniedz privātas konsultācijas. Pakalpojumi tiek sniegti ģimenēm ar bērniem; personām ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem; personām ar garīgā rakstura traucējumiem, kā arī personām ar sociālās funkcionēšanas problēmām; personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām; krīzes situācijā nonākušām personām; pensijas vecuma personām; bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Tiek sniegti psihologa, fizi­oterapeita, logopēda un audiologopēda pakalpojumi. Nupat ir ieviests jauns pakalpojums – kanisterapija. Tās ir nodarbības pie psihologa vai fizioterapeita kopā ar suni, kas palīdz apmeklētājam mazināt stresu, iejusties un līdzdarboties. Tiek nodrošināts arī mājas aprūpes pakalpojums, palīdzot mājas darbos un personiskajā aprūpē dzīvesvietā. Pie­ejams arī ģimenes asistenta pakalpojums. Asistents ir persona, kura sniedz atbalstu bērna ģimenei gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērnu vajadzības, un palīdzība tiek sniegta ģimenei kopumā. Šo pa­kalpojumu izmanto Jēkab­pils Sociālais dienests, un to jau saņem trīs ģimenes. Darbojas trīs asistenti, un plānots apkalpot 10 ģimenes.
    Ārpus ģimenes aprūpes centra vadītāja Nadežda Balode informēja, ka centrs sniedz atbalstu un mā­cības audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm.
     Pasākuma laikā interesenti varēja iepazīties ar piedāvātajiem pakalpojumiem, iztaujāt speciālistus, kā arī ziedot asinis speciāli iekārtotā asinsdonoru punktā. Donoru atsaucība bija liela.
     Sīkāk ar «Domus» un «Domus atbalsta» sniegtajiem pakalpojumiem un darbību var iepazīties biedrības «Domus» mājaslapā www. domusatbalsts.lv. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru