Dunavā būs ārsta prakse
Sagatavoja A. Valdmane

      Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Jurija Jermaka iesniegums ar lūgumu piešķirt nedzīvojamās telpas Dunavas pagastā ārsta prakses darbības uzsākšanai un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. Iesniegumam pievienots Latvijas Ārstu biedrības apliecinājums, ka J. Jermakam ir piešķirts sertifikāts  ģimenes ārsta pamatspecialitātē.
     Ņemot vērā atbilstošos normatīvos aktus, Jēkabpils novada dome nolēma atbalstīt veselības aprūpes pieejamību Dunavas pagasta nekustamā īpašuma “Dunavas skola” piecās telpās 1. stāvā (kopējā platībā 40,70 m2), tās iznomājot J. Jermaka ārsta prakses nodrošināšanai uz 3 gadiem. Jurijam Jermakam viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas jānoslēdz nedzīvojamo telpu nomas līgums. Ja J. Jermaks  noteiktajā termiņā nenoslēdz nedzīvojamo telpu nomas līgumu, lēmums zaudē spēku. Sakarā ar atbalstu jaunajam speciālistam un pašvaldības funkcijas  - veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu - nolemts nepiemērot nomniekam nomas maksu par iznomātajām telpām un komunālajiem pakalpojumiem 
                                      
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru