Dziesma – tā ir saruna ar Augstāko
AIJA VALDMANE

Vispirms ir balss, tad – melodija, tad – Debesu augstums, uz kurieni aizplūst, aizvijas, aizlido šī balss. Dziesma – tā ir saruna ar Augstāko, tās ir emocijas, ko nevar izteikt vārdos.
    Jēkabpiliete Ginta Gud­jāne ir apveltīta ar skaistu, dzidru balsi. Viņas ģimenē bijuši dziedoši cilvēki; gan mamma, gan vecmamma, gan citi dziedājuši koros un ansambļos. Muzikālā dzirde bijusi lielākajai daļai tuvāko un tālāko radinieku. Šī ģi­meniskā dziedāšana – tās ir Gintas atmiņas. Turklāt tajā laikā, kad mammīte bija gaidības ar Gintu, viņa dziedājusi gan mājās, gan uzstājoties korī. Tātad muzikālā dzirde meitenei ir jau ie­dzimta.
– Gan jau Dieviņam ir jāpateicas par šo manu apdāvinātību, jo talanti nāk no Augšienes, – spriež Ginta. 
 
Dziesma un klavieres
     Tālāk pa šo ar mūziku saistīto ceļu viņai palīdzēja doties A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pedagoģe Anita Cinkmane. Ginta ap­guvusi kristīgo mācību, un Anita viņas balsi sadzirdējusi starp citiem skolēniem. Tā Ginta ir izaugusi ar mūziku un dziesmu. Tagad viņa ir vokālā pedagoģe, un klavieres ir tas standartinstruments, kas jāprot katram šādam pedagogam. Arī Jēkabpils Mūzikas skolā viņa ir mācījusies tieši klavierspēli pie skolotājas Ivetas Serkovas.
    – Tomēr klavierspēle man palika otrajā plānā, bet pirmajā bija dziedāšana, – stāsta Ginta. – Tad nolēmu, ka man jāiestājas Rīgas Jā­zepa Mediņa  mūzikas sko­lā. Tur es akcentēju dziedāšanu. Pēc mediņiem nonācu Mūzikas akadēmijā. Tur pa vidu bija dažādi sarežģījumi, kuru dēļ es izstājos no 2. kursa un aizgāju strādāt uz Neretu par mūzikas pe­dagoģi. Vienu gadu nostrādāju, un tad likās, ka šis darbs tomēr nebūs man, ka vajag kaut ko ar pedagoģiju un pat ar mūziku nesaistītu. Tad mēģināju strādāt par skatuves producenti. Tomēr sapratu, ka arī šis nebūs mans lauciņš, un es pievērsos vokālajai pedagoģijai. Rī­gas Pedagoģijas un vadības akadēmijā ieguvu bakalaura grādu kā mūzikas jeb vokālais pedagogs. Lai arī esmu dzimusi un dzīvoju Jēkabpilī, tomēr manas darba gaitas vairāk saistās ap Jēkabpili: strādāju Pļa­vi­ņu Mūzikas skolā par vokālo un solfedžo pedagoģi, tāpat arī Neretas kultūras namā, kur vadu sieviešu vokālo ansambli, un strādāju Vie­sītes Mūzikas skolas filiālē Neretā. Taču no šī gada februāra esmu arī Jēkabpils pamatskolā, bet pērn – Jēkabpils 3. vidusskolā. Man bija sajūta, it kā es būtu at­griezusies mājās pie saviem pirmsākumiem – pie saviem cilvēkiem. Kā nekā savulaik beidzu Jēkabpils pamatskolu un pēc tam – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9. klasi. 
  
Pilns teksts –   3.  jūlija "Brīvajā Daugavā". 
Ja vēlaties abonēt šī (vai jebkura cita BD numura, sākot no 2010. gada) numura elektronisko (pdf) versiju, rakstiet uz e-pastu: sarmite@bdaugava.lv
Piemēram: Vēlos saņemt "Brīvās Daugavas" 3. jūlija numuru savā e-pastā: manspasts@inkaste.lv (jūsu e-pasta adrese).
Viena numura cena – 0,44 eiro, mēneša maksa – 3,80 eiro  (t. sk. PVN 21%) (būs jāveic pārskaitījums internetbankā). 
 

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru