Ņems aizņēmumu Salas novada pašvaldības ceļu pārbūvei
Jānis Apīnis

 Jau pavasarī Salas novada dome pieņēma lēmumu par investīciju projekta ie­sniegšanu valsts budžeta aiz­ņēmuma saņemšanai, ­sniedzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi­nistrijā investīciju projektus pašvaldības ceļu  Pļavnieki– El­kšņi un Vanagi–Rugāji infrastruktūras posmu pārbūvei.
     Valsts budžeta aizņēmums ir 550 000 eiro, tajā skaitā paš­valdības līdzfinansē­jums 25% jeb  137 000 ei­­ro paredzēts   ārkārtējās si­­­­tu­ācijas ietekmes mazināša­nai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Paš­val­dība ir uzsākusi investīciju projekta īstenošanu, plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts, izveidotas dar­bu apjomu tāmes. Ie­pir­kumu procedūra  un tirgus izpēte ir noslēgušās.
    Ceļa Pļavnieki–Elkšņi pos­­ma infrastruktūras pārbūves kopējās izmaksas ir  91 792,44 eiro, un projekta tālākai virzībai nepieciešams aizņēmums.  18. au­gusta do­mes sēdē deputāti nolēma ņemt Valsts kasē ilg­termi­ņa aizņēmumu līdz  68 844,33 eiro ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar izņemšanu 2020. gadā (30%) un 2021. gadā (70%). 
     Ceļa Vanagi–Rugāji in­fra­struktūras pārbūves Sēl­pils pagastā kopējās izmaksas ir 292 517,16 eiro, un pro­jekta tā­lākai virzībai nepieciešams aizņēmums. Salas novada dome 18. augusta ārkārtas sēdē no­lēma ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 219 387,87 eiro ar Valsts kases noteikto gada ak­tuālo procentu likmi ar izņemšanu 2020. gadā (30%) un 2021. gadā (70%). 
    Abos gadījumos aizņēmuma atmaksas periods no­­teikts 15  gadu ar 3 gadu at­­likto pamatsummas maksājumu. Aizņēmuma atmaksu garantēs ar pašvaldības budžetu. 
    Sēdē uzdots grāmatvedības nodaļai līdz 28. au­gustam sagatavot un ie­sniegt nepieciešamos dokumentus Finanšu ministrijas Paš­valdību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pār­rau­dzības padomei ak­cepta saņemšanai par tiesībām ņemt aizņēmumu. At­bildīgā par lēmuma izpildi ir Salas novada domes priekšsēdētāja. Lēmumu saskaņošanai nosūtīs uz Jēkabpils domi apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (10)

 1. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 mēneša

  Tikai nabag ņem uz parād. Normāl cilvēk iztiek ar to, ko paš nopeln.

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 mēneša

  Tikai nabag ņem uz parād. Normāl cilvēk iztiek ar to, ko paš nopeln.

  Atbildēt
 3. žļurben žļarbenis
  žļurben žļarbenis
  pirms 1 mēneša

  Pilnīgi pietika , ka Tu to pateici vienu reizi, jo teiktais arī tāds jocīgs.

 4. ?
  ?
  pirms 1 mēneša

  Uzlieciet uz kartes, lai zinām, kur tas ceļš Sēlpilī atrodas, uz kura deputāta īpašumiem iet.

  Atbildēt
 5. fui
  fui
  pirms 1 mēneša

  Tu pēc sevis spried,kad biji pie stūres Sēlpils pagastā, tad savas lietas vien kruķīji fui fui

 6. A
  A
  pirms 1 mēneša

  Re: fui Ceļu karti studijā! Uz Bites māju ceļu uztaisīja un ceļu no pašvaldības ceļu saraksta izņēma. Un tagd 300 000 liks ceļā, kur brauc 5 penši? Gretes ceļu plānoja, apsprieda, solīja un čiks, bet pa to brauc visi sēlpilieši

 7. labs priekšlikums
  labs priekšlikums
  pirms 1 mēneša

  ja visi sēlpilieši brauc pa Gretu ceļu,tad neviens cits ceļš ziemā nav jātīra un vasarā nav jāgrēderē.raksti tik satiksmes ministram un viņš ar prieku visiem citiem ceļiem Sēlpils pagastā naudu nedos un tos slēgs.

  Atbildēt
 8. !
  !
  pirms 1 mēneša

  Beidz murgot, domes žurka! Ja ceļu izmanto 100 personas un otru 5, tad kuršceļš ir primāri jāremontē? Kāpēc nav bijis aptaujas par to, kuram ceļam rast finansējumu? Tas ceļš iet paralēli Jaunjelgavas šosejai un to izmanto daži tur dzīvojošie. Ar uzņēmējdarbību arī to neiespējami sasaistīt. Kur loģika? Ātrāk likvidēt Salas novadu, lai izbeigtu šo ārprātu

 9. žļurben žļarbenis
  žļurben žļarbenis
  pirms 1 mēneša

  Nav te ko šķirot ceļus un zīlēt braucēju skaitu! Visi ceļi ir jāremontē!

  Atbildēt
 10. vietējais
  vietējais
  pirms 1 mēneša

  Ja neko citu,Rasma,neproti,tad apsaukāšanās ir tava stiprā puse.Bet it kā skaities izglītota sieviete.....Par ceļiem notika vietējo iedzīvotāju apspriešana ,uz kuru bija visi aicināti,bet tevi gan tur neredzēju .Bet starp citu, es galīgi nesaprotu,ko tu īsti gribi:ja ceļus neremontē,tu meties novadam virsū,ja remontē-atkal slikti . Tā kā tagad vienkārši savas domas paturi pie sevis un beidz uzvesties kā tirgus tante.Mums jau kauns teikt,ka esam no Sēlpils pagasta,jo domā ,ka mēs visi ar prātu nedraudzējamies.

  Atbildēt

Pievienot komentāru