Ņems vairāk nekā divu miljonu aizdevumu tranzītielu sakārtošanai
INESE ZONE

Jēkabpils pašvaldība šī gada februārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta «Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu» īstenošanu. Tā mērķis ir radīt  maršrutu tranzīta un kravas transportam, nodrošinot Jēkabpils transporta infrastruktūras iekļaušanos TEN-T (Eiropas transporta tīkls) tīklā, tā samazinot piesārņojuma un trokšņa līmeni pilsētā un vismaz daļēji atdalot kravas transporta virzību caur pilsētas apdzīvotajām vietām, un nodalot kravas transporta plūsmu no  sabiedriskā transporta plūsmas.
  Plānots veikt vairāku tranzītielu posmu pārbūvi: Neretas ielā no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu un no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai aptuveni 1149 m garumā; Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūvi; Brīvības ielā no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu aptuveni 1566 m garumā; Dolomīta ielas pārbūvi 1679 m garumā un Zīlānu ielas pārbūvi 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai.
     Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 26. februārim.  Tā kopējās izmaksas ir 8 232 545 eiro, no kuriem 5 031 494 eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, 331 810 eiro - Kohēzijas fonda rezerve, 221 978 eiro ir valsts budžeta dotācija un 156 298 eiro pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas, kas arī jāsedz pašvaldībai, ir 1 590 965 eiro. Tātad lielāko daļu izmaksu sedz ES fondu nauda.
    Šobrīd projekta īstenošana ir uzsākta, bet nav veikti iepirkumi par būvdarbu izpildi daļai no tajā iekļautajām ielām. To plānots izdarīt līdz 2019. gada vidum, un pēc tam, zinot iepirkuma rezultātus, varēs precizēt būvdarbu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai nepieciešamo aizdevumu apmēru.
    Jēkabpils domes 28. jūnija sēdē minētā projekta īstenošanai nolemts ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē 2 569 179  eiro apmērā. Aizņēmuma atmaksas termiņš būs 30 gadi, to garantēs ar pašvaldības budžetu, un  pamatsummas atmaksa jāuzsāk pēc trīs gadiem.
    Īstenojot minēto projektu un rekonstruējot un izbūvējot Brīvības ielas pagarinājumu, tā izbūve paredzēta uz zemes vienības «Piepilsētas», kas ir Salas pagasta īpašumā. Taču, lai īstenotu projektu, Jēkabpils pašvaldībai jānodrošina, ka visi šim nolūkam nepieciešamie  nekustamie īpašumi  pieder tai vai arī būvniecības iecere ir saskaņota ar  īpašniekiem.
    Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts Salas novada domes lēmums par nekustamā īpašuma «Piepilsētas» – 0,3 ha platībā - nodošanu Jēkabpils pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. 
    Arī Jēkabpils dome pieņēmusi atbilstošu lēmumu par minētā īpašuma pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. vērotājs
  vērotājs
  pirms 7 mēnešiem

  Pirmās rindkopas otrā teikuma beigās ir divi vārdi NO pēc kārtas.

  Atbildēt
 2. Administrators
  pirms 7 mēnešiem

  Paldies, izlabots!

 3. vērotājs
  vērotājs
  pirms 7 mēnešiem

  Šo ielu pārbūvi vajadzēja veikt jau desmitus gadus iepriekš. Ņemt uz 30 gadiem kredītu, tas ir riskants pasākums. Kas zin,kā ies pēc 10 gadiem. Bet nav jau personīgais maks, gan jau izdomās. Tautai septiņas ādas nomauktas, nomauks i astoto.

  Atbildēt

Pievienot komentāru