Finansē filmas «Ceļā uz Sēliju» uzņemšanu
ILZE BIČEVSKA

Iepriekš pieņemot pozitīvu lēmumu Finanšu un domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdēs, kārtējā Viesītes novada domes sēdē, kas notika jūlija nogalē,  pašvaldība piekrita no budžeta rezerves fonda piešķirt 2 262,86 eiro Sēlijas novadu apvienības pašvaldību kopīgi pasūtītās dokumentāli audiovizuālās filmas «Ceļā uz Sēliju» izveidošanai un demonstrēšanas izdevumu segšanai. 
   Šajā jautājumā domes priekšsēdētājs Alfons Žuks tika deleģēts parakstīt sa­darbības līgumu ar Ilūkstes novada domi. Līgums pa­redz sadarboties ar producentu grupu žurnālista Sandija Semjonova vadībā, kura apņēmusies uzņemt un montēt materiālus dokumentālajai filmai par Sēlijas novadu, veidot stāstu par apvienības sastāvā esošajiem novadiem. 
   Kā stāsta Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Pavlovska, filmas, kurai varētu būt pat vairākas sērijas, materiāls sākts filmēt jūlijā. Plānots, ka tā varētu būt gatava šā gada rudenī. 
   – Tieši Ilūkstes novada pašvaldības vadītājs Stefans Rāzna ir šīs idejas autors, un viņš arī aicināja šajā projektā ar savu finansiālo atbalstu piedalīties pārējās Sēlijas novadu apvienības pašvaldības. Mēs saņēmām vienbalsīgu atbalstu. Kopējā filmēšanas vajadzībām nepieciešamā summa tika līdz centam precīzi sadalīta visu septiņu apvienības sastāvā esošo pašvaldību starpā. Filmas saturiskajā daļā pasūtītāji nejaucas un nesver, kuras teritorijā tiek filmēts vairāk, kuras – mazāk, jo tā būs filma par Sēliju kopumā. Mums ir svarīgi popularizēt visu mūsu vēsturisko novadu, – stāsta M. Pav­lovska.
 
Uzziņai
Sēlijas novadu apvienība (SNA) ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Tā nodibināta 2012. gada 14. decembrī. SNA darbojas kā Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība. Patlaban SNA priekšsēdētājs ir Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis. Sēlijas novadu apvienības sastāvā ir septiņas pašvaldības: Ak­nīstes, Ilūkstes, Jaunjel­gavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novads.

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru