Folkloras kopa «Kāre» atzīmē savas darbības 10 gadus
ILZE BIČEVSKA

Mārtiņdienas priekšvakarā, 9. novembrī,  Rubenes pagasta folkloras kopa «Kāre» nosvinēja desmito dzimšanas dienu. Uz tās pasākumu bija aicināti sadraudzības kolektīvi no kaimiņiem: Dignājas «Dignōjīšiem», «Ritam» no Bebrenes, kā arī lietuviešu draugi no Ku­pišķu rajona Alizavas. Kopā ar jubilāriem uzstājās arī jaunie mūziķi Ieva, Ilze un Ardis no Jēkabpils. Kopā ar draugiem «Kārei» ir vairākas  dziesmas, kas arī izskanēja šajā jubilejas koncertā. Jubilejas pasākumu vadīja Anda Svarāne un Dzintra Alužāne.
     – Vēl šim vakaram paši jubilāri bija sagatavojuši interesantu stāstījumu par savu desmitgadi, izskanēja arī uzaicināto viesu priekšnesumi un jau pieminētās kopdziesmas. Kā jau jubilejā pieņemts, tika sacīts paldies un pasniegtas veltes. Ne­trūka jautrības, humora un, protams, dzimšanas dienas tortes ar svecēm, – stāsta Rubeņu kultūras nama vadītāja Inta Tomāne. 
    Kolektīvu sveica arī Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Vanags, Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme, Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes pārstāves Laura Aišpure un Inta Tomāne, citi Rubeņu kultūras nama kultūras kolektīvi un agrākie «Kāres» dalībnieki. Savukārt jubilāri pateicās saviem atbalstītājiem, dāvinot pašdarinātas zeķes, cimdus un Sēlijas novada dabas veltes. 
      –  Vispirms tika nodibinā­ta tradīciju kopa 2009. gadā Rubeņos ar tālāku domu, ka jāveido folkloras kolektīvs. Kopas pirmā vadītāja bija Ināra Rudeviča. Vē­lāk kolektīva vadību pārņēma Aīda Bikauniece, tad – Inga Kraševska, kura «Kāri» vada joprojām. «Kāres» dalībnieki strādā ne tikai pašu priekam vai piedalās tradīciju pasākumos novadā un pagastā, bet rada arī tematiskas programmas un piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajās skatēs, kā arī folkloras festivālos «Baltica» un Dzies­musvētku norisēs. Ir būts ar koncertiem arī pie sadraudzības kolektīviem Lietuvā un Baltkrievijā. Kolektīvs arī piedalījies Jāņu dienas svinēšanas tradīcijas novados pasākumā, kas iezīmēja Latvijas simtgadi utt., – stāsta Inta Tomāne.
     Kultūras nama vadītāja priecājas par itin kuplo «Kāres» dalībnieku skaitu – to patlaban ir divpadsmit. I. Tomānei īpašs prieks par jauno dalībnieci mazo Sofiju un to, kā kopā darbojas arī ģimenes. 
     – Tas nozīmē, ka mūsu tautas tradīcijas turpināsies, jo tiek nodotas  jaunajai pa­audzei, – teic Inta To­māne.
     Patlaban «Kārē» dzied un spēlē Inga Kraševska (vadītāja), Dzintra Alužāne, Gunita Meņķe, Rita Skrē­jāne, Agrita Kriškāne, Elīna Kriškāne, Valija Kviļūne, Ina Dāboliņa, Aiga Jankovska, Marija Jankovska, Sofija Jankovska un Kristīne Čei­rāne. 
      Inta Tomāne stāsta, ka darbs turpinās ar agrāko sparu: tiek meklētas tautasdziesmas, kas savulaik pierakstītas Dignājas un Ru­beņu pusē, lai «Kārei» taptu jauna programma, ar ko nākamgad varētu uzstāties folkloras festivāla «Baltica» skatē. Drīzumā Rubeņu kultūras nama folkloras kopa dosies pie draugiem uz Lietuvu, lai piedalītos festivālā «Aušta aušrela». Kopa arī gatavojas Ziemassvētku koncertiem.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru