Iedzīvotāji var iesūtīt idejas Jēkabpils labiekārtošanai
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pagājušajā gadā Jēkabpilī tika īstenotas divas iedzīvotāju ierosinātas idejas pilsētas labiekārtošanai. Turpinot uzsākto iniciatīvu, aicinām iedzīvotājus līdz 30. martam iesūtīt idejas pilsētas publiskās teritorijas labiekārtošanai. Jēkabpils pašvaldības budžetā konkursam ieplānots finansējums 10 000 eiro apmērā.
     Konkursa ietvaros var pieteikt objektus, kuru būvniecība varētu tikt īstenota Jēkabpils administratīvajā teritorijā, kuri ir saistīti ar pilsētas publiskās teritorijas labiekārtojuma uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai, piemēram:
– publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu, kā arī kultūrvēsturisku objektu atjaunošana un labiekārtošana; 
– publiski pieejamu bērnu rotaļu, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošana;
– jaunu vides objektu izveide;
– citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.
Ieteicamie iesniegšanas materiāli idejai par objekta būvniecību, labiekārtošanu ir šādi:
– īss idejas apraksts par objektu, mērķauditorijas, kuru ir plānots sasniegt, raksturojumu;
– shematisks plāns ar objekta novietojumu Jēkab­pils pilsētā, vietas fotofiksācija;
– ja iespējams, objekta vizuālais risinājums (skices, attēli, rasējumi u. tml.).
     Maksimālais finansējums viena projekta realizēšanai – 10 000 eiro.
   Pēc žūrijas vērtējuma sabiedrībai balsošanai tiks nodoti trīs labāko pretendentu darbi, no kuriem izraudzīs vienu objektu, kuru  pašvaldība realizēs pilsētvidē. E-pasts pieteikumu iesūtīšanai: san@jekabpils.lv.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru