Iedzīvotāji var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
Gita Kalniete, Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

 13. aprīlī spēkā stājušies grozījumi Jēkabpils domes «Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkab­pils pilsētas pašvaldībā».
   Grozījumos tiek paredzēts piešķirt atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kurus skāra pa­augstinātā ne­kustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā par mājokļiem, kuros 01.01.2017. nebija deklarēta neviena persona vai bija nepietiekošs deklarēto personu skaits uz mājokļa platību.
     Pamatojoties uz iepriekš minētajiem grozījumiem, iedzīvotājam ir iespēja sa­ņemt atvieglojumu 25% apmērā no aprēķinātā par 2017. gadu, ja objektā 1. septembra plkst. 00.00 būs deklarēta vismaz viena persona. Tas pats attiecas arī uz divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas atsevišķos dzīvokļu īpašumos. Atlaide 25% apmērā tiks piemērota, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1. septembrī plkst. 00.00 deklarēto personu skaits būs vismaz par vienu personu lielāks, salīdzinot ar 2017. gada 1. janvāra plkst. 00.00.
    Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2017. gadu, iedzīvotājiem līdz 15.12.2017. jāiesniedz iesniegums Jēkabpils pašvaldībā. Neskaid­rību ga­dījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem 65207312, 65207424, sūtīt e-pastu uz adresi: vpa@jekabpils.lv vai ierasties personīgi Jēkabpils pašvaldībā, Brīvības ielā 120.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru