Ielu remontdarbi negatīvi ietekmē uzņēmējus
INESE ZONE

Jēkabpilī, Pasta ielas un tai piegulošo ielu remont­darbi ilgst jau divus gadus, un, nenoliedzami, tas atstāj ietekmi uz ielās esošo uzņēmumu darbību, jo dažbrīd klientu piekļuve tiem ir apgrūtināta.
      Kāds uzņēmums, kas atrodas Pasta ielā, šajā sakarā ir vērsies Jēkabpils domē ar lūgumu šo iemeslu dēļ piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, taču pašvaldības finanšu un ekonomikas nodaļa nav atradusi pamatojumu šo iesniegumu atbalstīt un atteikusi. Uzņēmums atteikumu ap­strīdēja, un jautājums tika skatīts domes sēdē. Uz-ņēmums bija prasījis nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 100% apmērā. Pieprasījums pamatots ar to, ka Pasta ielā tiek veikti darbi, samazinājies apgrozījums un radušies zaudējumi, jo ilgstoši nav iespējama pircēju piekļūšana pie veikala un klientu piekļūšana pie skaistumkopšanas salona.
    Pašvaldības finanšu un ekonomikas nodaļa atteikumu pamato ar to, ka adresāts neatbilst nevienai no Jēkabpils domes  «Saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā» 11. punktā noteiktajām nodokļa maksātāju kategorijām. Tāpat lēmumā norādīts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zaudējumiem, kas komersantam radušies jebkādu būvdarbu laikā, pašvaldības saistošajos noteikumos nav paredzēts. 
     Iesniegums tika izskatīts pašvaldības Administratīvo strīdu komisijas sēdē. Ie­sniedzējs norādīja, ka sakarā ar būvdarbiem Pasta ielā tika traucēts darbs, kā rezultātā radās zaudējumi. Kli­enti nevarēja pie salona piekļūt un reizēm arī iekļūt tajā. Būvdarbu veicēji ne­sa­skaņoja savas darbības, lai uzņēmuma darbs netiktu traucēts. Ziemas periodā netika tīrīts sniegs, kā arī nebija apgaismojuma. Sā­kot­nēji tika solīts, ka pretējā ielas pusē tiks izbūvēts stāvlaukums sešām automašīnām, bet tagad redz, ka solījums netiks pildīts.  Uz­ņēmējs nejūt nekādu atbalstu no pašvaldības.
    Strīdu komisija secināja, ka iesniedzēja gadījums neatbilst nevienam no paš­valdības saistošajos noteikumos noteiktajiem gadījumiem, kad piešķir nekustamā īpašuma nodokļa at­vieglojumu un līdz ar to Jēkabpils pašvaldības Fi­nanšu departamenta Finan­šu un ekonomikas nodaļas lēmums par atteikumu piešķirt atvieglojumu ir tiesisks un atstājams spēkā.
    Atbilstošs lēmums atstāt to spēkā tika pieņemts arī domes sēdē, un uzņēmuma iesniegums no­raidīts. Uz­ņēmējs to var pārsūdzēt vie­na mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Ad­mi­nis­tratīvajā rajona tiesā.
     BD vaicāja Jēkabpils do­mes priekšsēdētājam Aiva­ram Krapam, kā viņš vērtē šo situāciju, jo, lai arī nav pamatojuma sniegt atbalstu, uzņēmēji ilgstošu ielu remontu dēļ cieš zaudējumus, un varbūt pašvaldībai jādomā par risinājumu?
     A. Kraps skaidro, ka konkrētajā gadījumā tiešām neesot pamata sniegt atbalstu. Viņš gan piekrita, ka ir gadījumi, kad remontdarbu veicēji nerēķinās ar uzņēmēju interesēm, un par to ar viņiem bijušas sarunas. Taču, ja darbi plānoti ilgāku laiku, problēmas ir neizbēgamas. Par to esot domāts. Pašvaldība gatavojoties izstrādāt un pieņemt saistošos noteikumus, kas paredzēs atbalstu uzņēmējiem šādos gadījumos. Piemē­ram, līdzīga situācija varot veidoties, remontējot Drau­dzības aleju, un tad būs pamats sniegt atbalstu. A. Kraps sacīja, ka tas gan nebūšot 100% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa, bet varbūt 70%. Vēl konkrēti nevarot pateikt, jo par to diskutēšot, izstrādājot saistošos noteikumus.  
 
Foto no BD arhīva

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. kaut kā tā
  kaut kā tā
  pirms 10 mēnešiem

  ja pa divi cilvēciņi - strādnieciņi atsēž uz katras ielas , tad par kādiem tempiem un rezultātiem var būt runa? vot tā ir, ka aiz šitādiem jācieš ne tikai uzņēmējiem. arī mašīnu īpašniekiem divi gadi pēc kārtas jājādelē riņķu riņķiem lieki tērējot dārgo degvielu.

  Atbildēt
 2. Nodokļu iekasētājs
  Nodokļu iekasētājs
  pirms 10 mēnešiem

  He, he. Kad remontēs Draudzības aleju, tad padomās. Jā, jo tur Dišleram īpašumi, un tas var iesūdzēt domi, tā ka tās hrenovā juridiskā nodaļa paliks jaņos.

  Atbildēt
 3. Viesiso
  Viesiso
  pirms 10 mēnešiem

  Ošukalna slinķi. Firma sagrābusies objektus -nevar darbus padarīt.

  Atbildēt
 4. Fantomass
  Fantomass
  pirms 10 mēnešiem

  Kā vispār var izjaukt 3-4 ielas vienā laikā nedomājot par cilvēkiem. Visu izjauc un pēc tam daži cilvēciņi strādā tikai uz vienas ielas. Jāņem taču visu pēc kārtas. Un arī termiņiem ir jābūt mazākiem. Nevar ošukalns to izdarīt- ņemiet citu. Domei jāstrādā iedzīvotāju labā. Kad beidzot nāks tā saprašana.

  Atbildēt
 5. Fantomass
  Fantomass
  pirms 10 mēnešiem

  Un vēl- paldies, ka tika nojaukts grausts Viestura ielā. Bet šobrīd tur aug tādas balandas. Vajadzētu jau nopļaut to gabaliņu. Tik daudz departamentu domē, bet neviens nekam neseko līdzi.

  Atbildēt

Pievienot komentāru