Informē par jaunajiem nosacījumiem aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai
Larisa Laizāne, Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja

2019. gada 30. novembrī stājās spēkā jauni Jēkabpils domes  «Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā».
     Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem aprūpes mājās pakalpojumu bez maksas ir tiesības saņemt vientuļai personai, kura ir vecāka par 80 gadiem. Līdz šim pakalpojums bez maksas bija vientuļām personām, kas vecākas par 85 gadiem. Paredzēta iespēja saņemt aprūpes mājas pakalpojumu arī materiālā atbalsta veidā. Persona var izvēlēties sa­ņemt aprūpes mājās pakalpojumu, ko sniedz Jēkabpils Sociālā dienesta aprūpes mājās biroja aprūpētāji, vai materiālā atbalsta veidā līdz 50 eiro mēnesī, nepārsniedzot katra mēneša faktiskos izdevumus par aprūpes mājās pakalpojumu, ko sniedzis sociālo pakalpojumu sniedzējs, kurš ir reģistrējies sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un kura pamatdarbība vai attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana.
     Aprūpes mājās pakalpojumu materiālā atbalsta veidā var saņemt, ja personas mājsaimniecības rīcībā esošie līdzekļi vidēji katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Lai to saņemtu, jāvēršas Jēkabpils Sociālā dienesta aprūpes mājās birojā (Brīvības ielā 45, 2. stāva 201. kabinetā), iesniedzot: iesnieguma līguma kopiju par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgts starp personu un sociālo pakalpojumu sniedzēju; ienākumus apliecinošus dokumentus par visiem personas mājsaimniecības ģimenes locekļiem par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem; aprūpes mājās pakalpojuma izdevumus apliecinošus dokumentus par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem. Minēto materiālo atbalstu var pieprasīt ik pēc trīs mēnešiem.
     Tāpat kā līdz šim, aprūpes mājās pakalpojums tiek iedalīts četros līmeņos. Saistošajos noteikumos ir noteikti katrā no aprūpes līmeņiem veicamie darbi. Pakalpojuma apjoms pirmajā aprūpes līmenī noteikts līdz četrām stundām nedēļā, otrajā līmenī – piecas sešas stundas nedēļā, trešajā – septiņas astoņas stundas nedēļā, bet ceturtajā – deviņas līdz piecpadsmit stundas nedēļā.
     Ja personai nepieciešams sociālās aprūpes pakalpojums, aprūpes mā­jās birojs izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni atbilstoši Mi­nistru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 «No­teikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu» 23. punktā noteiktajam, izmantojot šo noteikumu 2. vai 3. pielikumā norādītos kritērijus fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai un aprūpes līmeņa noteikšanai. Jāpiezīmē, ka minēto noteikumu 32. 2. apakšpunktā noteikts, ka klientam pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā piešķir, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.
    Tā kā trešajā un ceturtajā aprūpes līmenī personai ir nepieciešams regulārs atbalsts vai diennakts uzraudzība, personai trešo vai ceturto aprūpes līmeni piešķir, ja tai ir iespējas savai aprūpei un uzraudzībai piesaistīt privātos resursus (ģimenes locekļi, kaimiņi u.c.).
    Sīkāku informāciju var saņemt, vēršoties klātienē pie aprūpes mājās biroja vadītājas (Brīvības iela 45, 2. stāva 201. kabinetā) vai zvanot uz tālruni 65232186, mob. t. 26824436.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru