Informējam par ģimenes ārsta Lonarda Augusta pacientu pārreģistrācijas iespējām
INESE ZONE

BD lasītāji, kas ir ģimenes ārsta Lonarda Augusta pacienti, lūdz informēt, kādas ir viņu iespējas piereģistrēties pie cita ģimenes ārsta, jo, kā zināms, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir informējis, ka no 2019. gada 1.  decembra tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārstu Lo­nardu Augustu un pie ārsta reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.
     Atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģi­menes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Ģimenes ārstu saraksts pieejams dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā «Veselības aprūpes pakalpojumi > Ģimenes ārsti > Ģi­menes ārsti atbilstoši teritorijām.» 
NVD informē, ka katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu, vēršoties pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdzot vienošanos. Ģi­menes ārsts (arī tāds, kuram ir pilna prakse – 1800 personas vai 800 bērni) nevar nepiekrist personas reģistrācijai savu pacientu sarakstā, ja: personas deklarētā dzīves­vieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā vai ja persona ir pie šī ārsta jau reģistrētas personas laulātais vai pirmās pakāpes lejupējs vai augšupējs radinieks.
     Publicējam NVD informāciju par Jēkabpils ģimenes ārstu darbības pamatteritorijām (iekavās aiz ārsta vārda reģistrēto pacientu skaits). Iedzīvotājiem, kuri līdz šim ir bijuši L. Augusta pa­cienti, atliek iepazīties, ku­ra ārsta pamatteritorijā tagad ir iekļauta viņa deklarētās dzīvesvietas adrese. Šis ir ārsts, pie kura tad vēlams reģistrēties.
      Ilze Niedre (1456): Ar­tilērijas, 14. jūnija, Celtuves, Dārzu, Daugavas, Jāņa, Kal-na 6–22 un 13–29, Kokne­ses, Krasta, Kraujas, Kuģu, Kurzemes 3, 4, 5, 6, 10, 13 (izņemot 8, 11, 18), Ķiršu, Lāčplēša, Latgales 9–35 un 16–50, Mednieku, Ozolu, Palejas, Parka, Pērses, Pils rajons, Putnu, Rīgas 99–211 un 128–216, Raiņa 33–79 un 40–88, Siguldas, Skau­bīša iela.
    Guntars Boķis (1367): Pils rajons 1–15, Aiz­krauk­les, Aizupes, Donaviņas, Dzelzceļa ēkas, Jūlija, Krā­ces, Ļaudonas, Madonas, Medņu, Niedru, Nomales, Pļaviņas dzelzceļš, Rīgas 213, 218, 229, 231, 227, 237, 241, 241a, 251, 253, 257, Salas, Transporta, Va­roņu, Zvaigžņu iela.
     Līga Martuzāne (1315): A. Grīna, A. Pormaļa 5–17/19, Ābeļu, Akurātera, Aldaunes, Arāju (nepāra nr.), Augusta, Brīvības 2–138 un 1–149, Dambja, Dignājas, Dzirnavu, Filozofu, Ganību, Gaujas, Ilūkstes, Imanta, Jaunā 1–17 un 2–14, Kaļķu, Klints, Liepu, Liliju, Lutera 2–4, Me­li­orācijas, Meža, Nameja 1, 2, 3, 14, 16, 18, Neļķu, Pļaviņu 36–53, Radžu, Romas, Siliņu, Tīruma, Vēju, Viesītes 2–16 un 1–37,41, Viestura 9–11, Zemgales iela.
     Iveta Nenišķe (1690): 1. maija, A. Pumpura, Ale­jas, Asotes, Baļotes, Bērzu, Ceriņu, Cēsu, Daugavkrasta, Daugavpils, Dīķu, Ezera, Ganu, Gravas, Īves, Kalēju, Kalna 1–11/13 un 2–4, Kastaņu, Klusā, Kļavu, Kur­zemes 8, 18–24 un 13a–15, Ķieģeļu, Lakstīgalu, Lapu, Latgales 1–7 un 2–14, Laz­du, Lielā, Līvānu, Meldru, Mežāres, Miera, Ogres, Ošu, Palej­nieku, Pamatu, Pilskal-na, Pureņu, Raiņa 1–31 un 2–38, Rēzeknes, Režģu, Rīgas 12–116 un 1–97, Slim­nīcas, Smilšu, Sporta, Sta­buraga, Straumes, Strautu, Tilta, Upes, Ventas, Vītolu, Ziedu, Ziemeļu, Zīlānu, Zīļu iela.
       Tatjana Dobulāne (1521): Auseklīša, Bebru, Mež­rūp­nieku, Neretas 35, 37, Pļa­viņu 1–35, Priežu, Vārpu, Zvejnieku iela. 
Ināra Antonova (1674): A. Pormaļa 21–107, 22–78, Akmeņu, Brīvības 140–200, 151–223, Draudzības aleja, Jaunā no 16 un no 19, Jēkaba 1–70, Pasta no 10, Pļaviņu 53–63, Strūves, Šaurā, Viestura 12, 12a, 12b, 12c, 13b, Zaļā 1–15 iela. 
      Baiba Pudule (1488): Jaunā 37, Nameja 20, 22, 24, Viesītes 18, 18a, 18b, 39, 43, 45, 49, Viestura 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42 iela. 
       Grigorijs Hercbahs (1074): Arāju pāra nr., Atpūtas, Jaunā no 46 un no 57, Jēkaba no 72 un no 55, Nākotnes, Neretas 80, 82, Nameja 20c, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Ražas, Saules, Sila, Viesītes 47, 51, Viestura 14, 14b, 16, Zaļā no 16. numura.
     Rita Zdūne (1264): At­pūtas, Draudzības aleja 7, 8, 13, 15, 17, 19, Graudu, Ka­toļu, Kļavu, Liepu, Ražas, Saules, Sila, Viesītes, Vies-tura iela. 
     Ilona Čaupjonoka (1132): Aldaunes, Arāju, Brīvības 5a, 7, 9, Dzirnavu, Ganību, Gau­jas, Kaļķu, Liliju, Nemeja 20, 22, 24, 26, 26a, 28, 28a, 30, 32, 34, 34a, 36, Pļaujas, Pasta, Radžu, Sūnu, Vārnu, Vēju, Viesītes 18, 18a, 18b, 43, 45, 47, 49, Viestura 36a, 28a, 38c, Tīruma iela. 
     Sanita Pārpuce (1532): 1. maija, Alejas, Asotes, Baļotes, Bērzu, Daugavpils, Dīķu, Daugavkrasta, Ezera, Gravas, Īves, Kastaņu, Klusā, Ķieģeļu, Ķiršu, Krasta, Kuģu, Kurzemes, Lakstīgalu, Laz­du, Lielā, Līvānu, Lapu, Latgales, Mežāres, Miera, Mednieku, Ogres, Ošu, Pa-lejnieku, Pilskalna, Pureņu, Putnu, Palejas, Pērses, Rai­ņa, Rēzeknes, Rīgas, Slim-nīcas, Smilšu, Sporta, Sta-buraga, Straumes, Strautu, Tilta, Upes, Vītolu, Ziedu, Ziemeļu, Zīlānu, Zīļu ielas, mājas: «Rozēni», «Lībieši», «Sīmaņi», «Kalnmaļi», «Dzelz­ceļmalas», «Muiž­nieki», «Palejnieki». 
     Rita Auguste (1732): Avotu, Bauskas, Biržu, Blau­maņa, Brīvības (līdz Vec­pilsētas laukumam), Celt-nieku, Dārznieku, Egļu, Gulbju, Jaunā, Jēkaba, Ka-pu, Laicena, Lauku, Līkā, Nākotnes, Neretas, Paegles, Pasta, Pelītes, Pļaviņu (līdz Vecpilsētas laukumam), Pormaļa, Puķu, Robežu, Sa­kas, Seces, Sēlijas, Stendera, Strūves, Šaurā, Tulpju, Ūdens, Zaļā, Zvanītāju iela. 
      Iveta Jevtušenko (1945): Dzelzceļa ēkas, Ā. Elksnes, Jūlija, Krāces, Krasta, Mado-nas, Pils rajons. 
       Bernadeta Belova (2754): Auseklīša, Bebru, Mežrūp-nieku, Priežu, Vārpu, Zvej-nieku iela. 
      Anita Eglīte (1377), Olita Bernāne (1423), Irē­na Kudiņa (1659): Jēkabpils pilsēta.
       Aija Graudiņa (1818): A. Pormaļa 80–100 un 113–125, Augļu, Avotu, Bauskas, Blaumaņa, Brīvības 231–301 un 228–288, Celtnieku, Dārznieku, Dzintaru, Gulbju, Kapu, L. Laicena, L. Paegles, Lauku, Līkā, Pelītes, Pļaviņu 64–96, Puķu, Robežu, Sa­kas, Seces, Sēlijas, Stendera, Tulpju, Ūdens, Zvanītāju iela. 
         Ja teritoriālais ģimenes ārsts atsaka reģistrāciju, NVD aicina par to informēt dienestu. Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālrunis – 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv l
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru