IX Sēlijas kongresā pieņemtā rezolūcija
Irēna Sproģe, Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja

Sēlijas novadu apvienības organizētais IX Sēlijas kongress ir veltīts Nacionālā attīstības plāna līdzšinējām valsts piedāvātajām iespējām Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada teritoriju attīstībai. 
    Sēlijai ir ne vien bagāta kultūrvēsture, skaista daba, bet arī teritorija, kur uzņēmēji un zemnieki realizē ekonomiskās aktivitātes. Savukārt pašvaldības pilda normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumus, kuri dzīvo mazpilsētās, ciemos un lauku mājās. Nepārtraukta iedzīvotāju skaita samazināšanās valstī un arī mūsu novados liecina, ka viņi nav atraduši iespēju sevi realizēt profesionāli, materiāli nodrošināt ģimeni un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Iecerētās piespiedu pašvaldību reformas nepārtrauks Sēlijas novadu depopulāciju. 
   1. Pieprasām izvērtēt Nacionālā attīstības plāna 2014.– 2020. gadam īstenošanas rezultātus, kas uz Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām ir atstājuši negatīvas sekas, veicinot depopulāciju, kā rezultātā lauku teritorijās, tajā skaitā Sēlijā, samazinās iedzīvotāju skaits. 
   2. Mainīt Nacionālā attīstības plāna nostādnes, nodrošinot visu Latvijas novadu un pašvaldību līdzsvarotu attīstību un vienlīdzīgas iespējas īstenot dažādus investīciju projektus – pretēji šobrīd realizētajam tā dēvētajam «9+21» paš­valdību attīstības modelim.
   3. Izstrādājot reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, sekmēt vienlīdzību un taisnīgumu Latvijas pašvaldību vidū. Ņemt vērā Sēlijas novadu izvirzītās un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegtās prioritātes un radīt iespēju Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām realizēt kopējus projektus. 
    Rezolūcija vienbalsīgi pieņemta 2018. gada 21. septembrī IX Sēlijas kongresā.  
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru