Izglītojamajiem nodrošinās pabalstu pārtikas preču iegādei dāvanu kartes vai kupona veidā
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

 Jēkabpils domes sēdē apstiprināti grozījumi saistošajos  noteikumos par materiālo atbalstu  par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību. Izmaiņas veiktas, lai piešķirtu pabalstu - dāvanu kartes - pārtikas preču iegādei.
Atgādinām, ka no  26. oktobra līdz 13. novembrim tika nodrošinātas brīvpusdienas pārtikas paku veidā: 1. – 6. klašu skolēniem, ja izglītības iestādei vai klasei atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem noteikta mājas karantīna vai pašizolācija, bet mācību process tiek turpināts attālināti,  7. - 9. klašu skolēniem un 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem saskaņā ar Jēkabpils  domes saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību un saistošajiem noteikumiem par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā piešķirtas brīvpusdienas  par 2020./2021. mācību gada 1. semestri.
Savukārt  no 16. novembra līdz 2020./2021. mācību gada beigām izglītojamajiem tiks  nodrošinātas brīvpusdienas pabalsta pārtikas preču iegādei dāvanu kartes vai kupona veidā  saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā un apjomā.
Pabalstus piešķirs 2020./2021. mācību gadā no  16. novembra, ja Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai domes lēmumu ir noteikts attālināts mācību process vai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgi noteiktajiem pretepidēmijas pasākumiem klasei noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, bet mācību process tiek turpināts attālināti vai bērnudārza  grupai noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.
Pabalstu pārtikas preču iegādei dāvanu kartes vai kupona veidā piešķirs vienu reizi mēnesī šādām kategorijām: visiem Jēkabpils pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. – 9. klases izglītojamajiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas; 1. – 9. klases izglītojamajiem, kuri deklarēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, bet mācās kādā citā vispārējās izglītības iestādē;  10.-12. klašu skolēniem, ja dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētā un ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusam; 10.-12. klašu skolēniem, kuri mācās Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, bet  dzīvesvieta ir deklarēta citā pašvaldībā un ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusam; visiem Jēkabpils  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) audzēkņiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas; citu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, ja  dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētā.
Pabalsta apmērs vispārējās izglītības iestāžu vienam skolēnam ir 30 eiro mēnesī. Ja saistošajos noteikumos minētie apstākļi pastāvēs īsāku periodu, nekā viens mēnesis, pabalsta apmērs tiks noteikts proporcionāli nedēļu skaitam, kurās pastāv noteikumos noteiktie apstākļi. Pabalsta apmērs pirmsskolas izglītības iestāžu vienam bērnam ir 15 eiro mēnesī. Ja saistošajos noteikumos minētie apstākļi pastāvēs īsāku periodu, nekā viens mēnesis, pabalsta apmērs tiks noteikts proporcionāli nedēļu skaitam, kurās pastāv noteikumos noteiktie apstākļi.
Noteikts, ka vienlaikus nevarēs saņemt brīvpusdienas un pabalstu pārtikas preču iegādei. Dāvanu karte vai kupons būs izpērkams divu mēnešu laikā no tā izsniegšanas dienas. Dāvanu karti vai kuponu  pārtikas preču iegādei varēs atprečot tirdzniecības vietā, ar kuru pašvaldība būs noslēgusi līgumu. Patlaban pašvaldība apkopo nepieciešamos datus un jau tuvākajā laikā izsludinās iepirkumu. Plašāka informācija tiks sniegta pēc iepirkuma noslēgšanas.
Vairāk par dāvanu karšu vai kuponu saņemšanu skatāms pašvaldības mājaslapā publicētajai informācijai pievienotajā tabulā. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru