Izmaiņas sadzīves atkritumu izvešanas tarifā un rēķinu samaksas kārtībā
Santa Kūlīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA «Jēkabpils pakalpojumi» informē, ka no 2020. gada ir mainījusies rēķinu izrakstīšanas un samaksas kārtība privātmāju īpašniekiem. Turpmāk vairs netiks sagatavoti avansa maksājumu rēķini par ceturksni vai gadu. Tāpēc privātmāju īpašnieki tiek aicināti ievērot jauno kārtību un samaksāt par sadzīves atkritumu izvešanu, pamatojoties uz saņemtajiem ikmēneša rēķiniem.
     Uzņēmums vienlaikus informē, ka saistībā ar dabas resursu nodokļa (DRN)  pieaugumu no 2020. gada 1. janvāra tika paaugstināts tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā «Dzi­ļā vāda». Tā rezultātā šogad ir mainījies arī «Jēkabpils pakalpojumu» sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
      No  1. janvāra  «Jēkab­pils pakalpojumi» nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru ir 19,06 eiro ar PVN, tarifam pieaugot par 55 centiem.
      Izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu ikviens iedzīvotājs var samazināt, aktīvi iesaistoties to šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu konteinerā veido tieši tie, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādei. Šķirojot atkritumus, tiek veicināta dabas resursu saudzīga izmantošana un ierobežota vides piesārņošana un, kā minēts iepriekš, tas ir veids, kā samazināt personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.
      Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, «Jēkabpils pakalpojumi» piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu investē publiskās infrastruktūras paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku. Jēkabpilī pieejami 107 šķirošanas punkti, tajā skaitā šķirošanas laukums Zemgales ielā 24/1, kur bez maksas  tiek pieņemts stikls, plastmasa, papīrs, neizjauktas elektro­preces. Līdz 2021. gadam tiks nodrošināta arī iespēja šķirot bioloģiskos atkritumus.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru