Izsludina ikgadējo konkursu «Vedējs»
Skaidrīte Medvecka, administratīvā vadītāja

Biedrība «Lauku partnerība Sēlija»  izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu «Vedējs». Radošā konkursa «Vedējs» noslēguma pasākumā tā  dalībnieki nokļūst mūsu tautas svētku atmosfērā, kas līdzīga Dziesmu svētkiem. Kāpēc? Vienkopus būs sanākuši cilvēki ar piederības sajūtu savai tautai, savam stūrītim zemes – savam pagastam, saviem cilvēkiem. Tie ir labo vārdu svētki «Vedēja» nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem. Par pozitīvi domājošiem, radošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad – konkursa norises 12. reizē. 
    Par ko rakstīt: par pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem jūsu pagastā. Par jauniešiem, kas veiksmīgi iekļāvušies pagasta dzīvē un mēģina to padarīt daudzkrāsaināku. Par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi vada savu uzņēmumu vai saimniecību, bet arī piedalās pagasta pasākumos un atbalsta tos materiāli. 
   Rakstītāji: ikviens Ak­nīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada iedzīvotājs.
   Darbu saturs, apjoms, noformējums:
   konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pagasta, no-vada vai lauku partnerības teritorijā dzīvojošu  cilvēku, kurš sabiedrības labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pienākumos, un veido par viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru, aprakstu). Kāpēc šim cilvēkam piedien nosaukums «vedējs» – kā viņš spēj vest citus, vest prom no pelēcības, neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos? 
   Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 3–5 gadu laikā. Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3–4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedēja nozīmību sava pa­gasta dzīvē. Rakstā var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta varoni. Ļoti vēlams pievienot 1–3 fotogrāfijas ar anotācijām.
Iesniegšanas laiks: līdz 2017. gada 15. jūlijam. 
   Labāko radošo darbu autori iegūs naudas prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu un saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti publikācijām novadu masu informācijas līdzekļos.
   Konkursa nolikums: biedrības «LP Sēlija» mājaslapā www.partneribase­lija.lv. Iesniegt Skaidrītei Medveckai. Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208, e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv,  t. 26590352.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru