Izveidos deviņus apriņķus, skolas nodos valstij un atbalstīs kino
INESE ZONE

Par partijas «Kam pieder valsts» jeb «KPV LV» programmas solījumiem, tās vēsturi, līderiem un «Tautas balss» vērtējumu BD jau informēja šī gada 19. jūnija numurā, publicējot materiālu par «KPV LV» rīkoto tikšanos ar partijas biedriem un interesentiem Jēkabpilī. KPV LV bija viena no pirmajām partijām, kas jau jūnijā uzsāka savu priekšvēlēšanu kampaņu. Tāpēc šoreiz pirmsvēlēšanu rubrikā publicēsim tikai partijas atbildes uz BD jautājumiem. 
 
– Kādu redzat turpmāko attīstību izglītībā un veselības aizsardzībā –  pakalpojumu kvalitātes un darbinieku atalgojuma jomā?
    – KPV LV rosina valstij pārņemt no pašvaldībām visu bērnudārzu un skolu infrastruktūru. Par pamatu ņemot Somijas modeli, valsts finansēs moduļu tipa bērnudārzu būvniecību, ar kuru palīdzību likvidēs rindas uz bērnudārziem, kas ir viens no atbalsta pasākumiem jaunajām ģimenēm. Visas valsts finansētās skolas būs valsts pārziņā. Visas valsts augstskolas tiks apvienotas, pārskatot un efektivizējot studiju programmas, paaugstinot studiju kvalitāti, augstskolas starptautisko prestižu.
    Galvenā uzmanība tiks pievērsta bērnu dažādo mācīšanās vajadzību apmierināšanai. Bērnudārzos un skolās tiks attīstīta sistēma agrīnai mācīšanās grūtību noteikšanai un tiks sniegts atbalsts šo grūtību novēršanai, piemēram, lasītprasme, matemātika, loģiskā domāšana. Bērnudārzos un skolās bērni saņems bezmaksas pusdienas un ar veselības aprūpi saistītos pakalpojumus. Skolās klasē stundas laikā tiks aizliegts lietot mobilo tālruni.
KPV LV nodrošinās kvalitatīvu izglītību ar augsti kvalificētiem, profesionāliem skolotājiem, kuriem būs brīvība pieņemt lēmumus par to, ko mācīt valsts noteikto vadlīniju ietvaros, prioritāri uzsvaru liekot uz radošumu, loģisko domāšanu, eksaktajiem priekšmetiem, patriotismu. Valsts stimulēs jauno skolotāju piesaistīšanu izglītības sistēmai.
    Tiks palielināts ģimenes ārstu skaits un finansējums, samazinātas medikamentu cenas, palielinātas algas zemāk atalgotajam medicīnas personālam. Mazno­drošinātajiem valsts dotētu zobārstniecības pakalpojumus.
– Ko piedāvājat sociālo problēmu jomā: pensionāri prasa lielākas pensijas, kā atbalstīsiet ģimenes un uzlabosiet demogrāfisko situāciju, kā plānojat at­balstīt maznodrošinātos, risināt sociāli atstumto personu problēmas, veicināt reemigrāciju?
    – KPV LV atcels nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam nekustamajam īpašumam. Mazajām algām tiks noteikts un palielināts ar nodokli neapliekamais minimums, nevis noteikta minimālā alga.
    Pensijām netiks piemērots iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tiks noteikta iespēja izvēlēties turpināt saņemt savu vai aizgājušā dzīvesbiedra pensiju. Trūcī­gām, maznodrošinātām ģimenēm, invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds, tiks sniegtas nodokļu atlaides, valsts uz zināmu laiku dotēs elektro­enerģiju mājoklim, veselības un transporta pakalpojumus, noteiks pabalstu uzturam.
    Tiks palielināts bērna kopšanas pabalsta apmērs un saņemšanas laiks, kā arī vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsta apmērs.
    Attiecībā uz demogrāfisko situāciju un reemigrāciju KPV LV rosina panākt sociālu komfortu visās iedzīvotājiem svarīgajās jomās. Jāspēj izveidot apstākļu kopumu valsts pārvaldē, izglītībā, veselības aprūpē, tieslietās, kas iedzīvotājiem radītu prognozējamību un drošību. Reemigrācija iespējama tikai ar valsts atbalstu dzīvesvietas, bērnudārza, skolas, darba nodrošināšanai ar vienu atbildīgu speciālistu koordinatoru katrai personai, kas vēlas atgriezties Latvijā.
– Kādu redzat novadu un lielo pilsētu attīstības modeli, vai atbalstāt teritoriālo reformu, veidojot lielākas pašvaldības? 
   – KPV LV samazinās pašvaldību skaitu, izveidojot deviņus apriņķus (reģionālās pašvaldības).
    – Kāds ir jūsu piedāvājums uzņēmējdarbības at­balstam un jaunu darbavietu radīšanai, lai mazinātu iedzīvotāju aizbraukšanu uz lielpilsētām un ārzemēm?
   – Jaunas darbavietas radīsies, reformējot nodokļus, VID, samazinot darba spēka nodokļus, amatpersonu korupciju. Pašreiz pašvaldības un ministrijas ar birokrātisko aparātu «noēd» vajadzīgos finanšu resursus. Finanšu resursi ir pietiekami, ja KPV LV reformēs valsts pārvaldi, nodokļu sistēmu, apkaros korupciju, ēnu ekonomiku, stiprinās tieslietu un iekšlietu sistēmu, kas radīs komfortablu, prognozējamu uzņēmējdarbības vidi, tiks piesaistītas ārvalstu investīcijas, un radīsies jaunas darbavietas.
– Kāds ir jūsu skatījums uz valsts kultūrpolitiku, aizsardzības jomu un ārpolitiku?
   – Attiecībā uz valsts aizsardzību, ārpolitiku, kultūrpolitiku: Latvijas kurss šajā ziņā nemainās, tas ir ciešāka integrācija NATO un ES, aizstāvot Latvijas intereses. KPV LV veicinās kultūras daudzveidību, atbalstot programmas un projektus dažādās kultūras jomās, it sevišķi jāattīsta latviešu kino.
– Ar ko ievēlēšanas gadījumā esat gatavi veidot koalīciju, kādas ir sarkanās līnijas, ko šajā procesā nepārkāpsiet, ja tā­das ir?
   – KPV LV neveidos valdību ar politiskiem spēkiem, kas var apdraudēt Latvijas Republikas suverenitāti, bet valdība tiks veidota atbilstoši Latvijas Republikas Sa­t­versmei ar tiem politiķiem, kas būs gatavi tautas labā pildīt KPV LV vēlēšanu programmas punktus.
 
***
KPV LV nebija konkrēti atbildējusi uz jautājumu, kā panākt situācijas uzlabošanos vietējo ceļu jomā? Kur šim mērķim rast papildu līdzekļus? Ja nu tikai par atbildi uz šo jautājumu saistībā ar finanšu meklēšanu ceļu remontam var uzskatīt jau tekstā iepriekš minēto solījumu reformēt nodokļus, VID, samazināt darba spēka nodokļus un mazināt amatpersonu korupciju.
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru