Izvirzīti apbalvojamie Latvijas proklamēšanas dienā Aknīstē
ILZE BIČEVSKA

Aknīstes novada dome nolēmusi apstiprināt apbalvošanai ar pašvaldības atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā divpadsmit kandidātus. 
       Apbalvojamos izvirzījušas iedzīvotāju grupas, paš­valdības un valsts iestādes. Iedzīvotāju grupas apbalvošanai  ieteikušas Lidiju Droz­­dovsku, Vilni Āboliņu, Ak­nīstes Bērnu un jauniešu centrs – Madaru Ozoliņu, Aknīstes vidusskola – Ingu Krasevsku un Kristīni Ša­mo­tu. Kultūras darba vadītāja un iedzīvotāju grupa apbalvošanai ieteikuši Helēnu Multiņu un Jāni Mul­tiņu, PII «Bitīte» – Valentīnu Stolbņi­kovu un Sandu Kukli. Bet VSIA «Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca» apbalvošanai ar pašvaldības atzinības rakstu izvirzījusi trīs kandidātus: Solvitu Ko­kinu, Ainu Kra­vali un Mariju Černo­brovu. 
    Kā informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speci­āliste Lāsma Prande, šie apbalvojumi tiks pasniegti svinīgā valsts svētku pasākuma laikā, kas notiks 17. no­vembrī Gārsenes kultūras namā. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru