Jaunā koncepcija paredz ievērojamas pārmaiņas pasažieru pārvadājumos
SARMĪTE RUTKA

Maija vidū sabiedrībai tika prezentēta Auto­transporta direkcijas kopā ar Satiksmes ministriju izstrādātā sabiedriskā transporta nākotnes koncepcija periodam no 2021. līdz 2030. gadam.
  Tā paredz, ka sabiedriskā transporta sistēmas svarīgākā sastāvdaļa būs dzelz­ceļš un autobusi papildinās dzelzceļa pārvadājumus; komerciālo jeb valsts nedotēto maršrutu ieviešanu sākotnēji astoņos maršrutu savienojumos ar Rīgu; bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu sākotnēji 20 maršrutos. Tāpat koncepcijā noteikts valsts garantēto pakalpojumu apjoms – dotējamais autobusu maršrutu tīkls, kas tiks iedalīts 16 daļās. Jūnijā plānots izsludināt iepirkumu uz katru no šīm daļām.
     VSIA «Autotransporta direkcija» sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone  uzklausījusi satiksmes ministra viedokli un sagatavojusi galveno izmaiņu skaidrojumu.
      – Pasažieri no 2021. gada var sagaidīt uzlabojumus pārvadājumu kvalitātē un ērtībās. Pirmo reizi sa­biedriskā transporta pakalpojumi visā valstī būs līdzvērtīgi – iedzīvotājiem būs pieejami vienlīdz augstas kvalitātes pārvadājumi neatkarīgi no novada, kur tie dzīvo. Tāpat tiks nodrošināta mobilitāte visām sabiedrības grupām, tajā skaitā pasažieriem ar funkcionāliem traucējumiem. Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk pārsēsties no viena transportlīdzekļa citā, ir plānots ieviest vienotu biļeti. Būtiski, ka uzlabojumi gaidāmi ne tikai pasažieriem, bet arī valstij un pārvadātājiem, jo jaunās koncepcijas ieviešana būs valstij izdevīgāka un nozarē beidzot būs vienoti standarti un nosacījumi, – tāds ir satiksmes ministra Tāļa Linkaiša vērtējums. 
Koncepcija paredz, ka maršrutos ar lielu pasažieru plūsmu pārvadājumi tiks nodrošināti ar vilcienu, bet autobusi pasažierus pievedīs līdz vilcienam. Tāpat pārvadājumi ar autobusiem tiks veikti vietās, kur vilciens nekursē. Ja jauno vilciena sastāvu iepirkums noritēs veiksmīgi, no 2021. gada tiks ieviests intervāla grafiks, būtiski palielinot vilciena reisu skaitu. Savukārt, ja iepirkums netiks veikts, tiks organizēts konkurss par sabiedriskā transporta pa­kalpojumu nodrošināšanu dzelzceļa maršrutos. 
     Autobusu maršrutos, kas ved paralēli dzelzceļa maršrutiem, plānots ieviest pārvadājumus uz komerciāliem principiem. Tas nozīmē, ka biļetes cenu noteiks pārvadātājs, visi izdevumi un zaudējumi būs pārvadātāja pašrisks un valsts no savas puses zaudējumus nesegs. Lai uzņēmums varētu no­drošināt pakalpojumus komerciālajos maršrutos, tam jāizpilda vairāki nosacījumi – jānodrošina valsts noteiktās kvalitātes prasības un jāpārvadā bez maksas personas ar invaliditāti, bāreņi, pirmsskolas vecuma bērni un politiski represētās personas. Plānots, ka sākotnēji komerciālie maršruti būs Rīga–Jaunķemeri, Rīga–Sloka, Rīga–Olaine, Rīga–Jelgava, Rīga–Sigulda, Rīga–Salaspils, Rīga–Ogre un Rīga–Daugavpils, bet to skaits varētu palielināties.
     Plānots, ka jūnija otrajā pusē tiks sludināts konkurss par sabiedriskā transporta nodrošināšanu reģionālajā maršrutu tīklā no 2021. gada līdz 2030. ga­dam. Kopumā valsts dotētā maršrutu tīkla apjoms būs 65 miljoni kilometru gadā, un tas tiks iedalīts 16 daļās. Lai saglabātu konkurenci, vienam pārvadātājam būs iespēja apkalpošanā iegūt apjomu, kas nav lielāks par 15 miljoniem kilometru gadā. Iepirkuma rezultāti tiks paziņoti šā gada beigās.
     – Iepirkuma dokumentācijā ir noteikts valsts garantēto pakalpojumu apjoms – ir definēts, cik bieži autobuss kursēs maršrutu savienojumos starp lielajām pilsētām, attīstības centriem un pārējo Latviju. Esam noteikuši arī kvalitātes prasības, piemēram, visos autobusos būs jāievieš bezskaidras naudas norēķini un jānodrošina, lai informācija par gaidāmajām pieturvietām tiek atskaņota audiāli un attēlota vizuāli. Tāpat esam domājuši par kontroles mehānismiem, ņemot vērā, ka jau vairākus gadus ir aktuāla biļešu neizsniegšana pasažieriem atsevišķos maršrutos. Tādēļ plānots, ka autobusos būs videonovērošana, kas fiksē autovadītāja sēdvietu. Dokumentācijā ir noteikts arī kopējais autobusu parka vecums un katra atsevišķa autobusa lielākais pieļaujamais vecums. Tā­dējādi tiks nodrošināts konkurētspējīgs un ērts sabiedriskais transports ar papildu kontroles mehānismu, – uzsver Autotran­sporta di­rekcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš. 
     Plānots, ka no 2021. gada 20 maršrutos visos reģionos, izņemot Rīgas, tiks nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports. Šobrīd noteiktie bezmaksas maršruti un to daudzums varētu mainīties. Kritēriji, pēc kuriem tiek atlasīti bezmaksas maršruti, ir divi: apdzīvotības blīvums ir mazāks par četriem iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru un valsts no savas puses sedz vairāk nekā 85% iz­maksu, kas rodas, lai maršrutu uzturētu. 
    Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcijā ir noteiktas prasības, lai transports būtu pieejams arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. Valsts dotētajā maršrutu tīklā savienojumos starp lielajām pilsētām un attīstības centriem vismaz četros reisos pasažieru pārvadājumi jānodrošina ar autobusu, kas pielāgots personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai. Maršrutos, kas savieno attīstības centrus ar pārējiem Latvijas pagastiem, ciematiem vai pagastus savstarpēji, būs iespēja pieteikt pielāgotu transportlīdzekli, piesakot to 24 stundas ie­priekš. Savukārt komerciālajos maršrutos pielāgotiem būs jābūt visiem transportlīdzekļiem. 
     Šobrīd spēkā esošo līgumu ar pasažieru pārvadātājiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu termiņš ir 2020. gada beigas. Līgumu slēdzēji kopš 2008. gada bijuši vairāki – rajonu padomes, plānošanas reģioni un Auto­transporta direkcija, līgumu tipi ir dažādi un tajos no­teiktās prasības – krasi atšķirīgas, tādēļ plānots, ka no 2021. gada būs līdzvērtīgs pakalpojums visiem Latvijas iedzīvotājiem un vienotas prasības visiem pārvadātājiem. 
SIA «Jēkabpils autobusu parks» valdes priekšsēdētājs Jānis ŠČERBICKIS jauno koncepciju vērtē atturīgi: – Pārmaiņas būs, tās būs ievērojamas un droši vien tās ir arī nepieciešamas. Tomēr neko daudz precīzāk nevaru skaidrot, kamēr nebūs izsludināts un noslēdzies konkurss uz minētajām 16 daļām dotējamajā autobusu maršrutu tīklā. Pašlaik mums vislielākās bažas ir tieši par šo jautājumu – kā sadalīs šos kopējos 65 miljonus kilometru gadā; vai Jēkabpils autobusu parkam, kas pašlaik apkalpo ap 4 miljoniem km gadā, saglabāsies tas pats apjoms; vai šajā konkursā mazie pārvadātāji spēs spēkoties ar lielajiem; kā izveidot vislabāko piedāvājumu un nodrošināt atbilstību visām diezgan augstajām prasībām? Kaut ko konkrētāk varēsim spriest tikai gada beigās, kad būs zināmi iepirkuma rezultāti. Turklāt par komerciālajiem un bezmaksas maršrutiem ir vēl mazāk informācijas, jo tie paredzēti tikai no 2021. gada. Iespējams, ka arī mums varētu būt jāveido kāds komercreiss uz Rīgu, bet uz bezmaksas maršrutu varētu pretendēt kāds Preiļu puses maršruts, kur tiešām iedzīvotāju blīvums ir niecīgs. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru