Jaundibināmā biedrība veicināšot ne tikai uzņēmējdarbību, bet arī tūrismu
INESE ZONE

Jēkabpils domes  attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par uzņēmēju biedrības dibināšanu.  Tika minēts, ka tā nodarbosies arī ar tūrisma veicināšanu un biedrība kopā ar Tūrisma informācijas centru (TIC) tiks izmitināta vēsturiskajā bankas ēkā A. Pormaļa ielā 11. Bija plānots uz šo ēku pārvietot pilsētas bibliotēku, bet tā kā tautas nama rekonstrukcija lielo izmaksu dēļ ir atlikta, ēkai nav konkrēta izmantojuma. 
    Opozīcijas deputāti iebilda  un pauda viedokli, ka efektīvāks darbs noritētu tad, ja pašvaldībā būtu jauna štata vieta – darbinieks, kas organizētu atbalstu uzņēmējiem. Tāpat izskanēja viedoklis, ka nav nepieciešams, lai šāda biedrība organizētu kursus un seminārus uzņēmējiem vai darba ņēmējiem. Tā būšot funkciju dublēšanās, jo  to jau dara Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un citi nodibinājumi un valsts iestādes.  
     BD lūdza domes priekšsēdētāja vietnieci Kristīni Ozolu sīkāk informēt, kādi būs biedrības uzdevumi, kā tā darbosies tūrisma veicināšanā, ko plāno tai uzticēt, kā izpaudīsies domes finansiālais atbalsts - konkrēti kam? Vai caur biedrību tiks algots speciālists, kas nodarbosies ar uzņēmējdarbības atbalstu? Vaicājām arī, par kādiem konkursiem, programmām, kuros varētu startēt biedrība, ir runa?
     -Jau pusgadu mēs runājam par to, ka mums ir nepieciešams Jēkabpilī veicināt tūrismu un uzņēmējdarbību. Tieši tāpēc ir doma izveidot tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanas biedrību. Viens no dibinātājiem būs dome, lai komunikācija ar uzņēmējiem būtu ciešāka. Jebkurā gadījumā tūrisma pakalpojumu sniegšana ir saistīta ar uzņēmējdarbību, jo šo pakalpojumu sniedzēji arī ir uzņēmēji. Tāpēc ir svarīgi uzrunāt uzņēmējus, saprast viņu vēlmes, vajadzības, iespējas un izmantot viņu potenciālu mūsu pilsētas attīstībā. ES tikos arī ar muzeja vadītāju Inesi Berķi, un viņa arī atbalsta šo ideju un norāda, ka attiecībā uz tūrisma veicināšanu no tūrisma informācijas centra viņa nav sagaidījusi to efektivitāti. Es, tiekoties ar dažādu nozaru pārstāvjiem, esmu dzirdējusi pārmetumus gan par informācijas pieejamību, gan par to, kā tūrists jūtas Jēkabpilī. Kāpēc nevis darbinieks, bet biedrība? Nav tā, ka kāds no risinājumiem būtu pareizi vai nepareizi. Runājot ar domes priekšsēdētāju un deputātiem, mēs nonācām pie secinājuma, ka veidosim biedrību. Ceļi ir dažādi, mēs iesim šo ceļu, un ceru, ka deputāti to atbalstīs. Biedrība var plašāk izmantot iespējas, ko dome kā juridiska persona nevar.  Domei ir ļoti ierobežotas iespējas gan saistībā uz finansējuma piesaisti, gan kaut kādu projektu īstenošanu. Sevišķi saistībā ar projektiem, kas domāti tikai biedrībām un nodibinājumiem.
Atbildot, kādi ir tie projektu konkursi, kur biedrība varētu startēt, K. Ozola sacīja, ka apskatoties piedāvājumus, kas bija līdz šim, redzam, ka Centrālā finanšu līgumu aģentūra aicināja pieteikties uz ES fondu naudas saņemšanu nodarbināto mācībām, kur bija paredzēti deviņi miljoni eiro atbalstam. Tāpat ir Latvijas Investīciju attīstības aģentūras projektu konkursi, kur paredzēts atbalsts investīcijas dalībai starptautiskās izstādēs  un nacionālajos stendos tirdzniecības misijās ārvalstīs, kur varēja pieteikties biedrības. Tad vēl esot Nodarbinātības valsts aģentūras projekti, kur var piesaistīt darbiniekus, veidot subsidētas darbavietas – apmācība pie darba devējiem. Vēl liels potenciāls, ko pašvaldība neizmanto, esot brīvprātīgā darba iespējas, piemēram, lai varētu noorganizēt skaistu Ziemassvētku gadatirgu. 
    BD vaicāja, vai nebūs tā, ka biedrība apgūs telpas Pormaļa ielā, tās kļūs atpazīstamas kā TIC, bet, ja tomēr izdosies īstenot tautas nama rekonstrukciju, būs jāmeklē citas telpas? 
    -Mūsdienās šāda biedrība ir mobila. Kas nepieciešams: konferenču zāle, tās aprīkojums. Biedrība nav piesaistīta būtībā konkrētām telpām. Tagad ir brīva bankas ēka, un mums  jādomā, kā racionāli izmantot domes īpašumu un skaisto vēsturisko ēku padarīt pieejamu sabiedrībai. Koknesē ir izveidots līdzīgs tūrisma informācijas centrs, sadarbībā ar ko tiek veiktas aktivitātes attiecībā uz uzņēmējdarbības attīstību. Un daudzas skolas organizē ekskursijas uz šo centru. Tur rīko izstādes un ir pieejami materiāli par pilsētu un reģionu. Nevaram mūsdienās koncentrēties vienā mazā telpā, lai cilvēks tur dala bukletiņus. Mums jāiet plašāk un jāgatavojas arī reģionālajai reformai, lai kāda tā nebūtu. Mēs esam atvērti sadarbībai ar apkārtējiem novadiem. Ceru, ka dome piešķirs pietiekamu finansējumu, lai varētu rīkot arī uzņēmēju ideju konkursu un uzņēmēju godināšanu. Uzņēmēji sen gaida, ka viņiem pateiks paldies par viņu darbu, – tā skaidro Kristīne Ozola. 
     Uz jautājumu, kā  notiks sadarbība ar TIC, K. Ozola stāsta, ka TIC no Vecpilsētas laukuma (Brīvības iela 140/142) pārcels uz banku ar saviem stendiem. Par personālijām vēl tiks lemts. Savukārt Krustpils pilī, kur bija plānots izvietot TIC, to varētu atvērt tikai pēc gada, jo šobrīd ir iesniegts projekta pieteikums, un remontēs telpu, kur varētu izvietot TIC klientu apkalpošanas centru. Līdz tam vienīgais pieejamais centrs būs Pormaļa ielā. Domei savukārt būšot jālemj, ko darīt ar bijušajām TIC telpām Brīvības ielā. Tas ir kopīpašums, un K. Ozola pieļauj, ka varētu to pārdot, un pārējo telpu īpašniekiem būs pirmpirkuma tiesības. K. Ozola skaidro, ka tas ir tikai loģiski, ja nākotnē TIC būs gan Krustpils pilī, gan Pormaļa ielā, jo Jēkabpils esot aktīvs centrs, kur ir liela cilvēku plūsma, un pilī arī apmeklējot daudz tūristu, arī attālāki viesi. 
    BD interesējās, kā algos speciālistu, kurš koordinēs tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanas biedrības darbu? 
    -Šobrīd dome algo divarpus slodzes TIC darbiniekus. Tur varētu būt biedrības vadītājs, kas organizē tikšanās, tiekas ar uzņēmum vadītājiem. Viņam tāpēc nav jābūt birojā uz vietas. Uz vietas darba laikā un vasarā varbūt arī brīvdienās būs TIC darbinieks, kas informēs tūristus. Uzņēmējdarbības atbalstam vismaz pirmajā gadā plānots atalgot biedrības vadītāju un vēl vienu personu. Vai tas būs TIC cilvēks vai no biedrības, to risināsim pēc biedrības dibināšanas. Kad būs pieņemts domes lēmums par biedrības izveidi, izstrādās statūtus, un tajos būs paredzēts, kādā kārtībā uzņems jaunus biedrus, kādas ir prasības. Akcents ir uz maziem, vidējiem un mikrokomersantiem, – skaidro Kristīne Ozola.
    Viņa nepiekrīt, ka tā būs funkciju dublēšanās ar citām biedrībām. Piemēram, gadatirgus organizēšanai vajagot vismaz piecus domes speciālistus, kas tad nevar neko citu darīt. Uzņēmēju viedoklis esot, ka vajag vairāk un plašāk informēt par aktuālo. 
   -Uzņēmējiem ir svarīgi satikties, dalīties pieredzē. Kooperējoties uzņēmējiem būs lielākas iespējas. Mēs kā dome daudz nevaram dot, varam  piedāvāt tikai vietu, kur sanākt, varbūt uzaicināt kādu ekspertu, – tā Kristīne Ozola. 
      12. decembra finanšu komitejas sēde, kur skatīja šo jautājumu, K. Ozola informēja, ka biedrības darbam nākamā gada budžetā nepieciešams iekļaut 50 000 eiro. Iebildumi bija opozīcijai. Deputāte Līga Kļaviņa minēja, ka jautājums nav sagatavos, jo deputāti nezina, kādi būs biedrības statūti, esot dīvaini, ka par kritērijiem aicināšanai biedrībā lemšot tikai pēc tās nodibināšanas. Tāpat esot diskutējams, vai biedrībai pilnībā jāpārņem TIC funkcijas. Tai nebūtu jānodarbojas ar uzņēmēju izglītošanu, jo to jau darot darba devēju konfederācija. Tirdzniecības un rūpniecības kamera un citi. Tāpat esot zināms, ka pašvaldību dibinātām biedrībām nav iespēju piedalīties daudzos projektu konkursos finansējuma saņemšanai. Deputāts Aigars Nitišs minēja,ka vēl vienas biedrības dibināšana izraisīs šķelšanos uzņēmēju starpā. Un neesot skaidrs, ko tad tādu darīs jaunā biedrība, ko nebūtu darījusi esošā. Arī Raivis Ragainis sacīja, ka ir labi, ja būtu grantu konkursi jauniem uzņēmējiem, bet vai tāpēc jādibina jauna biedrība? Savukārt Pormaļa ielas ēkā labāk esot izvietot Kultūras pārvaldi, kas strādā nomātās telpās un arī TIC.
    K. Ozola atbildēja, ka atšķirība starp esošo un topošo uzņēmēju biedrību esot tāda, ka esošā atbalstot tikai savus biedrus, bet jaunā atbalstīšot visus. Savukārt Kultūras pārvaldi nākamgad esot plānots izmitināt citās telpās, bet vēl lemjot kur.
     Balsojumā pret lēmumu par biedrības dibināšanu bija R. Ragainis, A. Nitišs, L. Kļaviņa, bet atturējās Signe Bērziņa un Andrejs Gavrilovs. Pārējie septiņi deputāti balsoja «par» un lēmuma projekts tika virzīts apstiprināšanai domes sēdē.  
 
D. Gagunova foto
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (9)

 1. zinātājs
  zinātājs
  pirms 8 mēnešiem

  Tagadējā biedrība it Nitiša draugu kompānija.

  Atbildēt
 2. Zinātājam
  Zinātājam
  pirms 8 mēnešiem

  Tā kā Nitišs ir lielākais uzņēmējs Jēkabpilī, tad ir tikai loģiski, ka viņš ir galvenais noteicējs tajā biedrībā. Tagad uztaisīs biedrību, kurā sēdēs Ozolas draudzenes. Un ko tā Signe atturējās. Nav vēl sapratusi ka jābalso tā kā viņa sjaunais priekšnieks Kraps prasa.

  Atbildēt
 3. Astrologs
  Astrologs
  pirms 8 mēnešiem

  Es te paskatījos zvaigznēs un ieraudzīju, kas būs nākamais (paraizāk sakot, nākamā) biedrības priekšsēdētāja. Bet tas jau nav nekas jauns, ka Jēkabpilī visi zina, kas būs kāda kantora priekšnieks pirms vēl konkurss izsludināts.

  Atbildēt
 4. mācos par astrologu
  mācos par astrologu
  pirms 8 mēnešiem

  Es zvaigznēs izlasīju ka tā būs pole

 5. Jek-Iedz
  Jek-Iedz
  pirms 8 mēnešiem

  Vispār tracina visi tie domes darboņi.Cik var rūpēties par savu un draugu labklājību?!Būtu jau vienalga ,kas sēž amatos.....,JA no sirds darbotos pilsētas labā.Jautājums-ko darboņi ir izdarījuši pilsētas tūrisma un popularizēšanas labā.Absolūti neko.Neesmu neviena fans.Piemērs.Kā var “tupa” sēdēt deputātos,būt uzņēmējam un atbalstīt Sidraba ābeli un tad vēl to uztaisīt.Tas nav tikai par kādu,bet ir par visiem.Tas norāda par to ,ka uz pilsētas tēlu un visu kopimā ir vienalga.Laikam nabadziņi mūsu “krutie”uzņēmējdeputāti vai deputātuzņēmēji.Taisni brīnumprieks par ģērboni uz jaunā dolomīt riņķa.Varētu vēl arī uz riņķiem pie Circles ko līdzīgu.Gribētos redzēt sarakstu par domes darbiniekiem.Kuram atbilst izglītība un ir spečuks savā amatā.:)))

  Atbildēt
 6. ah Jēkabpils
  ah Jēkabpils
  pirms 8 mēnešiem

  Sidraba ābele ir OK. Ar tūrismu arī ir kārtībā. Paskataties pils, klostera un Mans`s statistiku. Pilni soc tīkli ar foto, ko bildējuši tūristi. TIC jau netaisa viesnīcas, kur gulēt tūristiem. Uzņēmēji, taisiet viesnīcas lielām grupām un nebrauks uz Rēzekni vai Daugavpili gulēt, paliks Jēkabpilī. Vispirms priekšnieki neļauj TICam taisīt uzņēmēju pasākumus, pēc tam pārmet, ka TIC neko nedara.

 7. ruta
  ruta
  pirms 8 mēnešiem

  Tagad jau izveidojies paradums - lai tiktu pie kādas naudiņas - dibina biedrību, bet jēgu tai jau kaut kā piedomās. Sen aizmirsusies izpratne, ka biedrības pamatā ir brīvprātīgais darbs ko cilvēki iegulda sabiedrības labumam savā brīvajā laikā. Pat Statūti nav vajadzīgi un pat reģistrācija UR, lai jau uz līdzenas vietas piešķirtu telpas un naudiņu...vienkārši kā uz līdakas pavēli?! Tad jau vispār vairs nav par ko brīnīties kā un kas notiek pie mums. Tāds labās prakses piemērs ir jāpopularizē visā valstī, lai valdība mācās kā jāstrādā tautas labā!

  Atbildēt
 8. A
  A
  pirms 8 mēnešiem

  Tantiņ, Jēkabpilī ir 100 biedrības, bet naudu konkursa kārtībā saņem kādas 8. Brīvprātīgo darbs ir cool, bet vajag apmaksāt telpas, lektorus, uztaisīt kafijas pauzi apmeklētājiem, samaksāt nodokļus, nopirkt papīru rakstīšanai un tualetei utt. Vai tu, tant, ietu uz pasākumu zem egles, kur cita tante bez izglītības mācītu valodas kursus? Nu tak nerādi savu stulbumu publiski! Biedrības biedri jau nesaņem algas, bet apmaksā pakalpojumus projekta realizācijas gaitā.

 9. Biedrs biedrībā
  Biedrs biedrībā
  pirms 7 mēnešiem

  Vo vo. Ir simts biedrības un tikai 8 saņem naudu. KONKURSA KĀRTĪBĀ! Bet šī būs devītā un naudu saņems bez konkursa (jau ielikta budžetā). Jāsmejas līdz nāvei!

  Atbildēt

Pievienot komentāru