Jauno ražošanas telpu izbūvei nepieciešami prāvi aizņēmumi
INESE ZONE

Jēkabpils pašvaldība iesniegusi precizējumus projektam, kas paredz Viestura ielas (posmā no krustojuma ar A. Pormaļa ielu līdz Neretas ielai), Draudzības alejas un Jaunās ielas posma atjaunošanu, lai veicinātu publiskās infrastruktūras uzlabošanu uzņēmējdarbības attīstību. 
    Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 366 497,89 eiro, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1  407 647,25 eiro, valsts budžeta dotācija – 489 712,66 eiro un pašvaldības finansējums  – 1 469 137,99 eiro. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 37 967,35 eiro, bet kopējās izmaksas ir 3 404 465,24 eiro. Projekta neiekļaujamās izmaksas ir 107 531,58. 
    Dome arī iesniegusi divus projektus jaunu ražošanas telpu būvniecībai. Īstenojot vienu no tiem,  paredzēta: Ķieģeļu ielas posma no Zīlānu ielas pārbūve; jauna ielas posma izbūve; ieguldījumi ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā; ielas apgaismojuma pārbūve un izbūve; elektroenerģijas tīkla izbūve; gāzes vada izbūve; ražotnes jaunbūves celtniecība. 
    Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 941 532,11 eiro, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 915 062 eiro, valsts budžeta dotācija – 461 331,17 eiro, pašvaldības finansējums – 1 383 993,50 eiro, privātās (uzņēmēja) attiecināmās izmaksas  – 1 181 145,44 eiro. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 523 904,31 eiro, bet projekta kopējās izmaksas – 4 465 436,42 eiro. 
     Otrs projekts iekļauj šādas darbības: Zīlānu ielas pārbūve (posmā no krustojuma ar Ķieģeļu ielu līdz Oļu ielai); jauna ielas posma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi teritorijai Zīlānu ielā 97, Mālu ielas pārbūve, Oļu ielas pārbūve, ielas seguma pārbūve uz teritorijām Zīlānu ielā 66 – 68; ieguldījumi ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā; ielas apgaismojuma pārbūve un izbūve; ražošanas ēkas jaunbūves celtniecība Zīlānu ielā 97. 
     Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 651 360,26 eiro, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 095 740,36 eiro; valsts budžeta dotācija – 497 405,66 eiro; pašvaldības finansējums – 3 484 493,41 eiro. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 784 405,14 eiro, bet kopējās izmaksas – 8 435 765,40 eiro. 
    Visu projektu apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektā paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru