Jauno viesnīcu izsolīs jau trešo reizi
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē nolemts  rīkot trešo nomas tiesību izsoli par tiesībām apsaimniekot nekustamo īpašumu Brīvības ielā 187 un 185 – domes jaunuzcelto viesnīcu un tās stāvlaukumu. Abas iepriekšējās izsoles atzītas par nenotikušām, jo nebija pretendentu intereses. 
     Arī nomas tiesību trešā izsole plānota ar augšupejošu soli. Trešās izsoles sākotnējā nosacītā nomas maksa noteikta 510 eiro mēnesī (sākotnēji bija 600 eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas līguma termiņš ir 15 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
     Lai veicinātu pretendentu interesi, viesnīcā veicamo ieguldījumu – aprīkojuma – izmaksas samazinātas no 50 000 uz 40 000 (sākotnēji bija 80 300 eiro) eiro. Taču deputāti secināja, ka joprojām nosacījumi varētu nebūt vilinoši potenciālajiem nomniekiem. Tie savukārt atbilst ES fondu finansētā projekta nosacījumiem un nav būtiski maināmi. Jēkabpils pašvaldība, īstenojot Pasta un piegulošo ielu pārbūves projektu, izbūvēja viesnīcas ēku Brīvības ielā 187, ko projekta nosacījumi paredz iznomāt apsaimniekošanai uzņēmējam. Viesnīcas ēkai blakus atrodas otrs pilsētas pašvaldībai piederošs īpašums – automašīnu stāvlaukums Brīvības ielā 185, kas arī jānodod nomā, jo tas domāts viesnīcas apmeklētājiem. Atbilstoši izsoles nosacījumiem, dome neuzņemas atbildību, ja nomnieks objektā nevarēs realizēt savu darbības plānu, un nomnieks uzņemas risku par visiem iespējamajiem zaudējumiem un iespējamajām izmaksām. Minētās ieguldāmās investīcijas ir atbilstošas tam, lai sasniegtu ES projekta noteiktos rezultatīvos rādītājus. Ja ieguldījumu apjomu samazina attiecībā uz viesnīcu, tas atbilstoši jāpalielina citos ar Pasta ielas projektu saistītajos objektos, kas arī nebūtu vēlams.
    Deputāti interesējās, kāds būs risinājums, ja arī trešā izsole neradīs nomnieku interesi. Tika pieļauta iespēja, ka tādā gadījumā varbūt varētu nodot objektu apsaimniekošanā kādai pašvaldības struktūrai, piemēram, sporta centram. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru