Jēkabpilī 11 namu dzīvokļu īpašnieki gatavi īstenot siltināšanas projektu
INESE ZONE

Kā informē SIA «JK Namu pārvalde» valdes loceklis Ainars Vasilis, ziņojot par ES fondu atbalstu ēku siltinā­šanai, piedāvājums siltināt māju izteikts 23 namu dzīvokļu īpašniekiem. 
       11 māju iedzīvotāji jau ir snieguši pozitīvu atbildi, bet 12 mājās piedāvājums ir noraidīs. Izvēloties, kam piedāvāt iesaistīties siltināšanas programmā, ir jāņem vērā nosacījumi un galvenais ir, ka mājai pēdējo 12 mēnešu laikā visu komunālo maksājumu parāds nevar būt lielāks par 10%. Ir arī dzīvojamās platības limits. 
Gatavību  īstenot siltināšanas procesu izteikuši māju Bebru ielā 33, 2; 1 un 16; Liepu ielā 22; Draudzī­bas alejā 14; Mežrūpnieku ielā 10; Dārzu ielā 7; Celtnieku ielā 15; Brīvības ielā 5a un Viestura ielā 41 dzīvokļu īpašnieki.  A. Va­si­lis stāsta, ka septiņām mājām ir veikta tehniskā apsekošana un energoaudits. Četrām mājām tas vēl nav darīts. Vienai mājai mēģināts veikt cenu aptauju projektēšanas darbu iepirkumam, bet piedāvājuma izmaksas bijušas tik lielas, ka secināts – iespējamais iedzīvotāju apstiprinātais finansējums nav pietiekams, lai to darītu. 
     – Tagad ir doma, ka visu 11 māju renovācijas darbu projektēšanu piedāvāsim vienā iepirkumā ar 11 atsevišķām sadaļām. Tas nozīmē, ka katrā no tām var uzvarēt cits piedāvātājs. Protams, jautājums, vai mājas tiks nosiltinātas vai nē, ir atklāts, jo ir jāsper vairāki soļi. Izdarot visas ie­priekš minētās darbības, finanšu institūcija «Altum» vai nu apstiprina mājas ie­kļaušanu projektā finansējuma saņemšanai, vai to atsaka. Nākamais solis ir iepirkums par būvniecību, un ir svarīgi, kādu cenu piedāvās būvnieks. Ja šo soli izdodas veikt un celtnieku piedāvātās izmaksas saskan ar iedzīvotāju atzīto finansējuma apjomu, var ķerties pie kredītresursu piedāvājuma ie­pirkuma. Visā procesā ir ļoti daudz klupšanas akmeņu, aiz kuriem var aizķerties. Nav izslēgts, ka iedzīvotāju apstiprinātās izmaksas būs nepietiekamas, lai veiktu siltināšanu, jo šobrīd notiek ļoti aktīva ES fondu finansēto projektu apgūšana, un būvniecības izmaksas ir kā­pušas. Ceram, ka viss izdosies, jo atteikuma gadījumā iz­maksas, kas ieguldītas projektēšanā un citas, nav at­gūstamas. Jēkabpilī nav atbalsta programmas šā­diem darbiem, tātad tas viss gulstas uz iedzīvotāju pleciem. Plāns B, ja projekts ne­­tiek pie finansējuma, ir tāds, ka tad plānojam šo projektu sadalīt pa vairākām daļām un īstenot nama siltināšanu pa daļām, – stāsta A. Vasilis.  
     Viņš skaidro, ka citu projektu, kas sniegtu iespēju sa­ņemt atbalstu finansējumam, nav. Bet ir divas mā­jas, kam nākamajam gadam plānotajās tāmēs ir ielikta bēniņu siltināšana. Namu pārvalde arī esot ķērusies pie aprēķiniem mazākiem siltināšanas darbiem – paneļu māju starplogu telpas (starp virtuves un istabas logu) siltināšanai. 
     – Tāpat veicam aprēķinus alokatoru uzstādīšanai. Ne­lielām mājām viena alokatora uzstādīšana uz radiatora bez santehnikas darbiem varētu izmaksāt 48 eiro, bet lielākām mājām – 42 eiro. Arī tā ir siltināšanas programmas sastāvdaļa, ko piedāvāsim iedzīvotājiem veikt atsevišķi bez citiem siltināšanas darbiem, un tas dotu iespēju pašiem regulēt siltuma patēriņu savā dzīvoklī. Visi šie darbi var notikt tikai tad, ja dzīvokļu īpašnieki tam piekritīs, jo tie nav obligāti veicami. Obligātajos darbos iekļaujam tos, kas ir akūti nepieciešami, lai māja varētu pastāvēt. Alokatoru sistēma nav akūti nepieciešama darbība. Dosim cilvēkiem informāciju par alokatoru uzstādīšanas iespējām, un tālākais būs viņu pašu izšķiršanās. Ir mājas, kurām finansējuma pietiek, nav vajadzīgi citi akūti darbi, un viņi to varētu darīt. Pēdējos gados, kad tiek izstrādātas individuālas māju tāmes, mēģinām sekot līdzi, lai tur ieplānotie darbi arī tiek veikti, – informē A. Vasilis. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. tā viš ir
    tā viš ir
    pirms 1 gada

    nu labi, apliks ar vati tās mājas. ar laiku šuves starp paneļiem drups, radīsies plaisas, caurumi. Kā varēs pamanīt un novērst, ja vate priekšā? ātrāk tās mājas sabruktu, jo tā ir kolosāla karmuška visiem tiem apkalpojošiem kantoriem.

    Atbildēt

Pievienot komentāru