Vakanču gadatirgū meklē medicīnas māsas, veikalu darbiniekus un ceļu būves darba speciālistus
ILZE BIČEVSKA

 
Vairāk nekā trīsdesmit potenciālie darba devēju – uzņēmumu no Jēkabpils un apkārtējiem reģioniem, kā arī no Rīgas – pārstāvji bija ieradušies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jēkabpils filiāles rīkotajā vakanču gadatirgū, kas šogad notika Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 
    Koledžas sporta zāle bija aizpildīta ar darba devēju stendiem un galdiņiem, darba meklētāji varēja klātienē aprunāties ar uzņēmumu pārstāvjiem, uzdot interesējošos jautājumus par piedāvātajām vakancēm, savukārt potenciālie darba devēji izjautāja kandidātus, un, kā apliecināja uzrunātie vakanču tirgus dalībnieki, vairākos gadījumos šīs dienas sarunas deva augļus – uz pārrunām atnākušais tika aicināts tuvākajā laikā slēgt darba līgumu. 
Jēkabpils reģionālā slimnīca un tās pārstāves – valdes locekle Inna Budovska un darba aizsardzības speciāliste Juta Eglīte – va­kanču gadatirgū piedalās pirmo reizi. 
     – Esam atvērti, sniedzam publisku informāciju par pieejamajām brīvajām darbavietām (aktualitātes pieejamas mūsu mājaslapā), lai uz tām varētu pieteikties pēc iespējas lielāks kandidātu skaits, lai nebūtu tā, ka darbinieks tiek meklēts caur radiem, paziņām. Visam jānotiek profesionāli un korekti. Ar cilvēkiem, kuri pieteiksies šodien, būs pirmās un otrās kārtas pārrunas,  – stāsta Inna Budov­ska. Slimnīcas pārstāve uzsvēra problēmas ar medicīniskā personāla trūkumu, kas patlaban raksturīgs visā valstī. 
    Viens no apmeklētākajiem šajā tirgū bija lielveikala «Maxima» stends. Perso­nāla atlases speciālistes Agnese Ozola-Kozele un Marika Grīnberga stāstīja, ka šī lielveikalu ķēde patlaban meklē strādājošos darbam tieši Rīgā. 
     – Mēs nešķirojam kandidātus pēc vecuma. Tie var būt jaunieši, tie var būt pusmūža vecuma cilvēki. Faktiski četrdesmitgadnieki un arī gados vecāki patlaban ir mūsu galvenie darba ņēmēji. Šajā vecumā cilvēks ir nopietns, kārtīgs un uzticams. Protams, pie mums strādā arī skolēni un studenti vasaras brīvlaikā, – stāsta Agnese Ozola-Kozele. Uzņē­mumam patlaban vajadzīgi strādājošie gan kulinārijas un konditorejas cehos, gan noliktavās, veikala zālēs un kasēs. No perifērijas iebraukušajiem tiek piedāvāta pilnībā apmaksāta dienesta viesnīca, t.sk. arī brīvdienās, apmaksātas pusdienas dar­ba vietā, segti ceļa izdevumi, kā arī darba grafika izkārtojums tā, lai iebraucējam ir ērtāk.  Visur algas ap­mērs esot virs minimālās, katrā amatā sava specifika. Personāla atlases speciālistes par vakanču gadatirgu izteicās atzinīgi, norādot, ka pareizi šim pasākumam izvēlēta diena – darba die­na.
    Savukārt veikalam «De­po» bija vajadzīgi darbinieki tieši Jēkabpilī, un te pieteikumu kaudzīte bija krietni biezāka. 
    – Sākas dārzu sezona, un mums vajadzīgi kasieri, pārdevēji, pārdevējs klientu servisa nodaļā, arī personāla daļas vadītājs un citi, kopā piecas vakances. Tāpat ik pa laikam vajag autovadītājus, preču komplektētājus un krāvējus, – stāsta lielveikala pārstāve Elīna Skrastiņa. Vakances daļēji radušās paplašināšanās, daļēji – darbinieku maiņas dēļ. – Tā tas ir – cilvēki meklē un laiku pa laikam atrod citus izaicinājumus. Jēkabpils «Depo» ir aptuveni 200 darbinieku, kas nāk gan no pilsētas, gan no tuvākajiem reģioniem. Transporta izdevumus strādājošajiem nesedzam, bet mums ir labas algas – šajā ziņā esam tirgus līderi, – stāsta E. Skrastiņa. 
    Darbiniekus gaida arī vairāki vietējie uzņēmumi. SIA «Martex» paplašinās, un līdz ar to te tiek meklēts auto mazgātājs un divi auto at­slēdznieki, kā arī apkopējs-sētnieks. Uzņēmuma pārstāvis Ainis Kārše­nieks teic, ka labs serviss nevar būt mazs, tāpēc jāaug un jā­meklē papildu darbinieki. «Mar­tex» sola labu atalgojumu, kā arī draudzīgu kolektīvu. 
    SIA «Ošukalns», kam pat­laban tuvākā un tālākā apkārtnē daudz objektu, vakanču gadatirgū cerēja atrast speciālās asfaltēšanas tehnikas operatoru un dar­bu vadītāja palīgu-mērnieku ceļu būvē. Sadarbību ar NVA uzņēmuma pārstāvis Dainis Jakubovičs vērtēja atzinīgi: firma aģentūrai ik pa laikam sniedz ziņas par vajadzīgajiem darbiniekiem un tos arī atrod. Bet, kā atzina D. Jakubovičs, sameklēt labāk kvalificētus strādniekus, tādus, kas, piemēram, prot vadīt pieminēto ceļu būves tehniku, jau ir grūtāk. Speciālistu trūkst, par spīti solītajai 1 000 eiro algai «uz rokas». Daudziem nepatīk arī darba sezonālais raksturs, garās darba stundas un ilgā prombūtne no mājām sezonas laikā.
     Arī SIA «Krustpils» pa­plašinās un meklē desmit darbiniekus. – Pagājušā gada rezultāts dalībai va­kanču gadatirgū nebija pārāk auglīgs: no desmit aptaujātajiem darbā varējām pieņemt tikai divus. Mums darbā pieņemtais faktiski jāapmāca strādāt ar moderno tehniku pašiem. Maz ir cilvēku, kam ir tā ekskavatora vadītāja apliecība, – teic SIA «Krustpils» pārstāvis Andris Krūmiņš. Tirgū uzņēmums meklēja būvdarbu vadītāja palīgu, ekskavatora vadītāju, pa­līg­strādniekus uz ceļa un autoatslēdznieku. Objekti šim uzņēmumam patlaban vairāk esot Latgales pusē: Rēzeknē, Viļānos, Preiļos, Aglonā, un līdz ar to darbinieki mājas var redzēt  biežāk. Alga tiek solīta konkurētspējīga. 
    Arī A. Krūmiņš sacīja, ka labu speciālistu trūkst, un arodskolas tādus varētu sagatavot vairāk. Lai neveidotos ceļu būves (kā arī būvniecības uzņēmumos) piekoptā prakse, ka darbiniekiem ziemas laikā jādodas bezalgas atvaļinājumos, SIA «Krustpils» strādājošos cenšas pieturēt, ziemā sagādājot darbus, piemēram, uz meža ceļiem. 
    Gadatirgū bija stends arī starptautiski pazīstamajai apsardzes firmai «G4S». Kā sacīja personāla projektu vadītāja Kadrija Alksne un personāla atlases speciāliste Lita Bauze, arī «G4S» patlaban neatsakās no pusmūža cilvēku, pat pensijā esošo pieņemšanas darbā. Ap­sardzē strādājošajiem nepieciešama disciplinētība, atbildības sajūta, savukārt uzņēmums piedāvā apmācību, palīdz sertifikāta ieguvē, apmaksā dzīvošanu citā pilsētā, sedz ceļa un ēdināšanas izdevumus, kā arī pielāgo pēc iespējas izdevīgāku darba grafiku. 
     Sevi šajā tirgū prezentēja arī Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (KUS), kam patlaban vajadzīgi ap 20 darbinieki – sanitāres un medmāsas. KUS virsmāsa Lilija Antoņeviča BD pastāstīja, ka, kopš likumdošanā no­teikts, ka vienā ārstniecības iestādē māsai nav ļauts strādāt vairāk par pusotru slodzi, patlaban uz Stradiņiem brauc strādāt māsas no visas Latvijas. Te ir noteikts, ka uz vienu māsu ir ne vairāk kā desmit pacienti, slimnīcā ir modernākas iekārtas, var gūt labāku pieredzi, specifiskāki pacienti, līdz ar to iespēja praktizēties netradicionālās situācijās. 
     – Patlaban pieteicās četras māsas, kas ir labs rādītājs. Viena no viņām nesen atgriezusies no darba ārzemēs. Ārzemes gan aizvilina, bet ne visiem izdodas tā, kā gribētos. Piemēram, tur tiek piedāvāts darbs pansionātā, kas nav ne viegli, ne prestiži. Vēl māsas no medicīnas jomas aizvilina skaistumkopšanas saloni, kur, protams, var labi nopelnīt. Bet patlaban pie mums, Stradiņos, arī labi maksā, – norāda L. An­­to­ņeviča.
     Vērtējot šā gada va­kanču gadatirgus piedāvājumu, Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles vadītāja Svetlana Zujeva uzsvēra vakanču devēju pieaugumu: no divpadsmit pirmajā gadā tas uzaudzis līdz vairāk nekā trīsdesmit šo­gad. Gatavojot šo pasākumu, NVA darbinieki strādājuši pusotru mēnesi, un šogad gadatirgus tiek rīkots projekta «Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem» ietvaros. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru