Jēkabpils 7.–12. klašu skolēniem, kas saņem brīvpusdienas, pašvaldība turpina nodrošināt sausās pārtikas pakas
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Lai sniegtu atbalstu skolēniem, kas klātienes mācību laikā saņēma brīvpusdienas, Jēkabpils paš­valdība turpinās nodrošināt sausās pārtikas pakas. Pārtikas pakas skolēni va­rēs saņemt savās skolās 5. un 6. novembrī laikā no plkst. 15.00 līdz 18.00. Pa­kas tiks izsniegtas divu ne­dēļu pe­riodam, tāpēc nākamajā ne­dēļā paku izsniegšana nenotiks.  
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā un 2. vidusskolā pakas varēs saņemt foajē pie galvenajām ieejām, sa­vukārt 3. vidusskolā – ēdamzālē.  
Pakas var saņemt gan skolēni, gan viņu vecāki, uzrādot skolēna apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu.
Apmeklējot skolu, jāievēro drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai (mutes un deguna aizsarga lietošana, distances ievērošana un roku dezinfekcija).
Par turpmāko rīcību ēdienreižu nodrošināšanai skolēniem Jēkabpils dome plāno lemt 12. no­vembrī, ņemot vērā aktuālos Mi­nistru kabineta lēmumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru