Jēkabpils autobusu parks neiegūst pasūtījumu konkursā par reģionālajiem pārvadājumiem
INESE ZONE

18. maijā noslēgusies piedāvājumu vērtēšana konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajos pārvadājumos no 2021. gada. Pārvadājumi bija sadalīti 16 lotēs jeb maršrutu tīkla daļās. Uzvarētāji ir noteikti 12 daļās, bet četrās konkursa lotēs nekvalificējās neviens pretendents, arī SIA “Jēkabpils autobusu parks”, kas bija vienīgais pretendents satiksmes tīkla daļā “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”.
 
 Piedāvājumi nav atbilduši konkursa prasībām
     Autotransporta direkcija (ATD) informē, ka, ņemot vērā, ka četrās daļās – “Cēsis”, “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”, “Limbaži, Sigulda” un “Ogre, Aizkraukle” – visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, tuvākajā laikā tiks sludināts jauns konkurss. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību šajās maršrutu tīkla daļās, tiks pagarināts līgums ar esošajiem pārvadātajiem vai tiks izvēlēts pārvadātājs uz laiku, kamēr stāsies spēkā jaunais līgums, ko noslēgs ar pretendentu, kas uzvarēs šajā konkursā. ATD skaidro, ka konkursā vērtēja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums – 60%. Kopējais maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums no 2021. gada būs aptuveni 65 miljoni kilometru gadā. Tas tiks iedalīts 16 daļās, un katras daļas apjoms būs no 2,5 līdz 6 miljoniem kilometru gadā. Plānotais maršrutu skaits 2021. gadā būs 1 030, bet reisu skaits – gandrīz 6 200. No 2021. gada līdz ar valsts dotētā sabiedriskā transporta pakalpojumu būtisku uzlabošanos tiks ieviesti arī komerciālie maršruti. Šajos maršrutos visi izdevumi būs paša uzņēmuma pašrisks. Tāpat jauninājums, kas ir ietverts konkursa nolikumā, ir bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešana mazapdzīvotos lauku reģionos, tādējādi motivējot iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transportu.
 
Cīnīsies par tiesībām sniegt pakalpojumu
     SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis BD informēja, ka uzņēmuma vadība nav mierā ar šādu lēmumu un pārsūdzēs iepirkuma rezultātus Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). 
    -Tīkla daļa iekļāva visus maršrutus, ko mēs līdz šim apkalpojām, un mēs par to cīnīsimies. Uzņēmums ir ilgstoši un sekmīgi strādājis, un esam gatavi kvalitatīvi sniegt pārvadājumu pakalpojumus, tāpēc ATD lēmumu uzskatām par nepamatotu. Esam izturējuši deviņdesmito gadu pārmaiņu laikus un krīzes, esam darījuši visu, lai varētu sniegt pakalpojumus atbilstoši prasībām, kas būs spēkā no 2021. gada. Esam to TOP desmit uzņēmu skaitā, kas strādā faktiski bez pārkāpumiem. Uzņēmuma reputācijai taču arī ir nozīme. Tā arī ir atbildība kolektīva priekšā. Redzēsim, ko teiks IUB, - saka Jānis Ščerbickis.     Vaicāts, kāds ir iemesls, kādēļ nav izturēts konkurss, J. Ščerbickis skaidro, ka piedāvājumā bijusi neliela kļūda, vērtējot tā atrasta, par ko ATD uzdevusi jautājumu, un sniegts skaidrojums. 
    J. Ščerbiskis stāsta, ka tad, ja IUB lems par labu Jēkabpils autobusu parkam, uzņēmums var iegūt līgumu par maršruta tīkla apkalpošanu 10 gadu garumā. Ja lēmums būs pretējs, noteikti atkal piedalīšoties konkursā par šo loti. J. Ščerbickis min, ka ir skumji, ja ilgstoši labi strādājoši uzņēmumi zaudē savu maršrutu tīklu kā Ventspilī, Valmierā, tāpēc Jēkabpils autobusu parks nebūšot vienīgais, kas pārsūdzēs iepirkumu komisijas lēmumu.
 
 “Tā ir normāla iepirkuma procedūra”
    Vaicāts, ka Jēkabpils dome kā Jēkabpils autobusu parka kapitāldaļu turētājs vērtē situāciju ar uzņēmuma izslēgšanu no dalības iepirkumā, izpilddirektors Guntars Gogulis secina, ka nekas traģisks nav noticis un tā ir normāla iepirkuma procedūra. 
    -Autobusu parka piedāvājums ir atzīts par neatbilstošu aritmētiskas kļūdas dēl, bet pasūtītājs to vērtē  kā nepilnīgi aizpildītu dokumentu. Bet šobrīd nekādu problēmu nav, jo turpināsies tie paši pārvadājumi un līdz jaunajam konkursam autobusu parks tos veiks. Atkārtotā konkursā parkam noteikti ir jāstartē, jo tas ir labi strukturēts un pārvaldīts uzņēmums un var konkurēt ar privātiem pārvadātājiem. Protams, korekcijas pārvadājumu jomā ievieš Covid-19 krīze, kad pārvadājumu kritums ir aptuveni 60%. Tas ir būtisks pārbaudījums autobusu parkam un kolektīvam, taču, tā kā ar jūniju gatavojas pārtraukt visus ierobežojumus, pēc kāda laika autobusu parks varēs atgriezties pie iepriekšējiem apjomiem. Es esmu pārliecināts, ka parka vadība tiks pāri šim pārbaudījumam. Jā, ir situācija ar dažiem atlaistiem darbiniekiem, bet tie ir palīgstrādnieki no Preiļiem –  apsardzes darbinieki. Tas viss ir saistīts ar darba optimizāciju Covid-19 krīzes dēļ. Ir atlaisti arī daži šoferi, kam beidzies pārbaudes laiks vai kas atradušies ilgstošā slimības atvaļinājumā. Principā pamatdarbību tas neietekmē, un tie, kas nodrošina pamatdarbību, tiek saglabāti darbā ar domu, lai, beidzoties Covid-19 krīzei, varētu atsākt pilnvērtīgu darbību, - stāsta Guntars Gogulis. 
 
Visus vērtēja vienādi neatkarīgi
    ATD sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere BD informēja, ka iepirkumu komisija, organizējot iepirkumu, vadījās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vērtējot visus piedāvājumus vienādi neatkarīgi no to politiskās, ekonomiskās vai jebkādas citas piederības un distancējoties no subjektīviem vērtējumiem, iespaidiem vai emocijām. Ticis vērtēts konkrēts piedāvājums, ko pretendents iesniedza, startējot konkursā, nevis esošā situācija. Konkursā noteiktas konkrētas kvalitātes prasības, tādējādi pārvadājumu kvalitāte no 2021. gada būs daudz augstāka visā Latvijas teritorijā. 
    -Mēs rūpīgi pārbaudīsim, vai pārvadātāji izpildīs visu to, kas tika solīts piedāvājumā (autobusu vecums, aprīkojums u.c.). Neatbilstību gadījumā pārvadātājam netiks dota iespēja uzsākt līguma izpildi.
    SIA “Jēkabpils autobusu parks” maršrutu tīkla daļā “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” tika izslēgts no dalības iepirkumā. Pārvadātājs finanšu piedāvājumā nebija ietvēris visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, kā arī grozīja iesniegto finanšu piedāvājumu, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir aizliegts. Tomēr pretendents varēs atkārtoti startēt konkursā, kas uz šo loti tiks izsludināts tuvāko nedēļu laikā, - tāds ir ATD komentārs.
   ATD informē, ka konkursa rezultātā pasažieri iegūs augstas kvalitātes pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā būs mazāks par pieciem gadiem. Informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio formātā, gan vizuāli. Visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kas izmanto vismaz LTE jeb 4G+ mobilo datu pārraides tehnoloģiju, kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini. Trešdaļa autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem. 
    Šī iepirkuma rezultātā būtiski palielināšoties sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti, jo no 2021. gada vismaz 70% autobusu būs uzstādīts pacēlājs, nodrošinot transportlīdzeklī vismaz vienu vietu, kas paredzēta personai ratiņkrēslā. Pasažieru sēdvietas tiks numurētas ar cipariem, kas ir taktili (taustes) un kontrastē ar pamatni. Tāpat, mazinot CO2 izmešu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, turpmāk arī sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks nodrošināti ar bezizmešu autobusiem. To īpatsvars būs aptuveni 10% no pakalpojumu nodrošināšanā izmantojamajiem autobusiem. 
 
Uzziņai 
Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīkla daļās kopumā tika saņemti 40 piedāvājumi, kurus iesniedza 15 pretendenti. Iepirkumu komisija, izvērtējot pretendentu piedāvājumus, atzinusi, ka konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada uzvarējuši pārvadātāji, iegūstot tiesības nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus attiecīgi šādās maršrutu tīkla daļās: AS “Nordeka” lotē “Bauska”;  SIA “Daugavpils autobusu parks” lotē “Daugavpils, Krāslava”; apvienība AS “Nordeka” un SIA “Sabiedriskais autobuss” lotē “Gulbene, Alūksne, Balvi”; AS “Liepājas autobusu parks” lotē “Jelgava, Dobele”; SIA “Sabiedriskais autobuss” lotē “Kuldīga, Saldus”; AS “Liepājas autobusu parks” lotē “Liepāja”; SIA Tukuma auto” lotē “Madona”; apvienība AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss” un AS “Nordeka” lotē “Pierīga”; AS “Rēzeknes autobusu parks” lotē “Rēzekne, Ludza”; AS “Talsu autotransports” lotē “Talsi, Tukums”; apvienība SIA “Sabiedriskais autobuss” un UAB “VLASAVA” lotē “Valmiera, Valka, Smiltene”; AS “Talsu autotransports lotē “Ventspils”.
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru