Jēkabpils budžeta grozījumos lielākā daļa atvēlēta ekonomikas sildīšanai ar finansējumu ielu būvniecībai
INESE ZONE

Ja, apstiprinot Jēkab­pils budžetu šī gada sākumā, plānotais atlikums  bija 422 000 eiro, tad šo­brīd atbilstoši budžeta grozījumiem, sadalot vi­sus ieņēmums, veicot iekšējos tāmju grozījumus, piemēram, kultūras jomā, kur Covid-19 ierobežojumu dēļ nav notikuši plānotie pasākumi un citus, budžeta atlikums ir nulle. Tieši pret to iebilda opozīcijas deputāti, sakot, ka ne­drīkst palikt bez budžeta rezerves. Savukārt do­mes priekšsēdētājs Aivars Kraps finanšu sadalījumu aizstāvēja, atbildot, ka budžeta situācija ir stabila un šobrīd ir svarīgi izmantot valsts sniegto iespēju ar 25% līdzfinansējumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē pašvaldību investīciju projektiem, tā atbalstot uzņēmējdarbību. 
 
Nav drošības spilvena
    – Bīstamākais ir tas, ka esam atteikušies no drošības spilvena. Nodokļu ieņēmumi mazinās, un gada beigās tie būs ar mīnusu, – brīdināja deputāts Raivis Ragainis. Deputāte Līga Kļaviņa tam piekrita un sacīja, ka tik būtiska finanšu atvēlēšana ielu infrastruktūrai esot gatavošanās vēlēšanām. Viņasprāt, tik nopietnus budžeta grozījumus vajadzēja pamatīgi izdiskutēt deputātu lokā, sasaucot budžeta komisiju. Bet tas neesot darīts.   Piesardzīgāk ar finansēm vajagot rīkoties arī gaidāmās teritoriālās reformas sakarā. L. Kļaviņa interesējās, kur palikuši 100 000 eiro, kas bija atvēlēti pilsētas svētku pasākumiem, jo kultūras pasākumi nenotiek. Viņasprāt, pārāk lielas ir arī tagad Jēkabpils domei piederošās ēkas Rīgas ielā 150 (bijusī zemesgrāmatas atrašanās ēka) re­montdarbu izmaksas. L. Kļa­viņa minēja, ka izdevumi ir visai lieli un ka zaļā gaisma tā tiekot dota vienai sabiedriskajai organizācijai «Do-mus», kas īrē telpas Rīgas ielā 150. Pret citām biedrībām attieksme esot noraidošāka, un tām pašām liek gādāt par telpām. A. Kraps aizrādīja, ka finansējums tiek ieguldīts nevis «Do­mus», bet pašvaldības īpašumā. Deputāts Aigars Ni­tišs interesējās, vai pietiks naudas multihalles darba uzsākšanai šogad, uz ko saņēma atbildi, ka summa šim nolūkam budžetā iekļauta jau gada sākumā. 
   Balsojumā par budžeta grozījumiem «pret» balsoja Raivis Ragainis, atturējās Mārtiņš Svilis un Aigars Nitišs, bet pārējie balsoja «par». Sēdē nepiedalījās deputāte Signe Bērziņa.   
 
Ieņēmumu samazinājums – minimāls, ekonomika jāsilda, atlikt tēriņus varēšot jebkurā brīdī   
    Budžeta aktualitātes un izšķiršanos par budžetu bez rezerves domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, atbildot uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem, komentēja attālinātajā preses konferencē. 
   – Pats galvenais šobrīd ir iespēja, ko valdība piedāvā pašvaldībām ekonomikas sildīšanai. Es neapgalvoju, ka visi projekti saņems atbalstu un tos varēs īstenot, bet tā ir iespēja pretendēt uz aizņēmumu no Valsts kases, ieguldot 25% pašvaldības līdzfinansējumu projektiem,  kam jau ir gatavi tehniskie projekti, kur būvniecību var uzsākt šogad  un izdarīt 30% darbu. Šie 25% ir liels ieguldījums no pašvaldības puses, un tiem arī budžeta grozījumos atvēlēta būtiska daļa. Esam gatavi iesniegt visas atliktās ieceres, kam jau bija tehniskie projekti: Palejas ielas, Aldaunas ielas un Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai pārbūvi, stadiona viesnīcas pārbūvi, to paplašinot, un deviņu mazo ielu un Mežaparka ielas izbūvi no Neretas ielas, sākot no Viestura ielas savienojuma ar Neretas ielu, kur arī izbūvēs asfaltētu un apgaismotu ceļu. Tas viss no budžeta līdzfinansējumam prasa ap 650 000 eiro. To esam pārdalījuši, un tad atlikums paliek nulle, bet tas ir ļoti pareizs lēmums. Tagad ir jāiegulda nauda ekonomikā, jo katrs celtnieks pabaro savu ģimeni, viņam ir ar ko samaksāt komunālos maksājumus, un tādējādi tiek sildīta ekonomika arī citās nozarēs pilsētā. Mēs cītīgi sekojam līdzi valsts budžeta izmaiņām un analizējam situāciju valstī. Un iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas ir pašvaldības budžeta pa­mats, dramatiska krituma nav, tikai aptuveni 4%, ie­skaitot arī aprīļa datus, kad Covid krīzes ietekme jau bija jūtama. Lielākais kritums ir akcīzes nodoklim un PVN, kas gan ietekmē valsts budžetu, un tur ir liels kritums, bet valsts nesamazinās pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu. Ja runā par citu ietekmi uz budžetu, tad neesam ieguvuši 10 000 eiro azartspēļu nodokli, jo nedarbojās spēļu zāles, un 4 600 eiro pašvaldības nodevās. Otrkārt, diezgan daudzi projekti tiks uzsākti tikai gada otrā pusē, un tā ir tā lieta, ka tad, ja situācija kardināli mainās, ir kādas finansiālas problēmas, mēs varam šos projektus šogad arī nerealizēt. Tāpēc nedomāju, ka ir pamats uztraukumam, un mūsu konta situācija ir ļoti stabila, – skaidro Aivars Kraps.
    Komentējot citas budžeta pozīcijas, kas ir iekļautas budžeta grozījumos, viņš stāsta, ka tie ir mazāki pasākumi. Piemēram, 20 000 eiro 3. vidusskolas jumta remontam, kura kopējās izmaksas būšot ap 50 000 eiro, bet pamatsummu plānojot iegūt no apdrošināšanas maksas. Jauna iniciatīva, kas iekļauta grozījumos, ir finansējums Rīgas ielas žoga metāla karkasa izbūvei un apstādījumiem ar vīteņaugiem. 
    – Tas ir objekts, kas nosegs šobrīd vizuāli nepievilcīgo bijušā 8. autokombināta žogu, kas paveras, iebraucot pilsētā no Rīgas puses. Tā ir mūsu jaunā ainavu arhitekta jeb pilsētas mākslinieka Jāņa Vagoliņa ideja. To mēģināsim īstenot jau tuvākajā laikā. Būs arī jauna strūklaka pils dīķī, bet veco novietos Radžu ūdenskrātuvē. Krasta līnija ir gara, un pagaidām vēl meklējam labāko vietu šim nolūkam, – skaidro Aivars Kraps. Viņš informē, ka dažādas summas atvēlētas izglītības iestāžu remontdarbiem un aprīkojumam – kopā šim nolūkam  un citiem mērķiem izglītībai atvēlēti 288 537 eiro. Savukārt tie 100 000 eiro, kas bijuši atvēlēti pilsētas svētku pasākumiem, neesot aiztikti, un daļu izmantos vides objektiem un citiem mērķiem, kas plānoti, lai pilsētā radītu svētku gaisotni un pasākumus, kādi iespējami Covid ierobežojumu apstākļos. Ko darīt ar atlikumu no šīs summas, skatīšoties  budžeta grozījumos septembrī. Regulāri tiekot atvēlēta nauda pašvaldības īpašumu un arī dzīvokļu remontam. Skeitparka izbūvei papildus esot piešķirta visai liela summa, bet tas tiešām būšot viens no labākajiem plašā reģionā. 
      Jautāts, ko dome plāno saistībā ar skolēnu darbu vasarā, jo no valsts puses projekts pagaidām apturēts un nav zināms, vai tas notiks, A. Kraps stāsta, ka darba organizēšanai atvēlētā daļa budžetā saglabāta. Ja valsts dos savu daļu, viss  notiks plānotajā apmērā, ja nē, tad domās, kā var bērnus nodarbināt par domes naudu. 
 
Lielākais finansējums infrastruktūras projektiem
      Ieskatam iepazīstinām ar daļu no budžeta grozījumu izdevumu sadaļā iekļautajām summām. Esošo kabeļu čaulošanai, t.sk. tehniskās shēmas izstrādei auto stāvlaukumu jaunbūvēs Neretas un Vie­sītes ielā, atvēlēti 11 090 eiro. Darbus plāno pabeigt līdz Jāņiem. Finan­sējumam projektam «Jē-kabpils pilsētas satiksmes infrastruktūras atjaunošana un pārbūve» īstenošanai (25% – pašvaldības līdzfinansējums un 75% – Valsts kases aizņēmums) atvēlēti 273 610 eiro. Pār­būvēs Ābeļu, Liliju, Tīruma, Kaļķu, Dzirnavu ielu un Ļaudonas  un Medņu ielu, Līvānu ielas posmu no Ezera ielas līdz Daugavpils ielai un Kurze­mes ielas posmu no Raiņa līdz Ventas ielai, Viestura ielas posmu no Neretas ielas līdz Meža­parka veloceliņam. Finansējums ar tādiem pašiem nosacījumiem atvēlēts Pa­lejas ielas pārbūvei – 409 089 eiro un Aldaunas ielas pārbūvei – 318 727 eiro, kā arī Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošanai – 207 600 eiro. Ar tādiem pašiem aizņēmuma nosacījumiem no Valsts kases  1 074 760 eiro piešķirti stadiona viesnīcas pārbūves projekta īstenošanai. Aizsargjoslas noteikšanai plānotajai dzīvnieku kapsētai Zaļajā  ielā atvēlēti 9 088 eiro un aprīļa vētrā lauzto koku novākšanai – 5 000 eiro. Vēl precizēts finansējums siltummezglu uzstādīšanai 13 daudzdzīvokļu mājām Ķieģeļu ielas mikrorajonā – 15 200 eiro. Papildu finansējums atvēlēts pašvaldības īpašumu remontam: dzīvojamās mā­jas Lielajā ielā 22a  pirmā stāva pārbūvei – 14 500 eiro, jumta nomaiņas daļējai izdevumu segšanai Celt­nieku ielā 7 – 3 500 eiro un pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbiem rezervē – 32 000 eiro. Finan­sējumam ūdensvadu aku un pievadu izbūvei Līvānu un Dzirnavu ielā piešķirti 17 680 eiro. Papildu finansējums ielu apgaismojuma ikdienas apkalpošanai un remontam atvēlēts 50 000 eiro apmērā, bet Jēkaba, Tīruma, Dzirnavu, Tilta ielas posmu izgaismošanai, tai skaitā projektēšanas un izbūves darbiem – 23 700 eiro apmērā.  Piešķirts finansējums ielu apgaismojuma projekta izstrādes realizācijai «Ielu apgaismojuma izbūve Zīlānu, Raiņa, Cēsu, Ventas, Latgales, Kalna, Mednieku, Jāņa un Kurze-mes ielās, Jēkabpilī» –  5 500 eiro. Finansējumam datortīkla izbūvei Rīgas ielā 150 atvēlēti 5 412 eiro, bet telpu kosmētiskajam remontam  – 61 600 eiro. Papildu finansējums dažādiem remontdarbiem pašvaldības ēkās A. Pormaļa ielā 11 un Brīvības ielā 258a ir 8 400 eiro. Papildu finansējums skeitparka izbūvei, atpūtas laukuma ar labiekārtojuma elementiem jaunbūvei un vingrošanas un trenažieru laukuma jaunbūvei Viestura ielā 1 un Filozofu ielā 15 piešķirti 135 000 eiro. Fi­nansējums Rīgas ielas žoga (270 m garumā) metāla karkasa izbūvei un apstādījumiem būs 30 207 eiro, bet peldošās strūklakas izgatavošanai un montāžai – 17 787 eiro. Papildu finansējums atvēlēts puķu dobju stādīšanai, kopšanai un laistīšanai – 4 189 eiro. Bīstamo koku izzāģēšanai Strūves ielā, pilsētas kapos, Meža­parkā un Zaļajā ielā piešķirti 11 000 eiro, bet 35 saldo ķiršu stādu stādīšanai un teritorijas sagatavošanai Mežaparkā – 1 540 eiro. Papildu finansējumam dzīvnieku patversmes un Jē­kabpils pilsētas kapsētas uzturēšanai atvēlēti 11 989 eiro, un kopā pārcelti plānotie izdevumi uz citām tāmēm 18 000 eiro. Finan­sējums Krustpils kultūras nama lustru pacelšanas un nolaišanas vinču mehānismu nomaiņai – 7 193 eiro un tuvās distances platleņķa projektora iegādei un uzstādīšanai lielajā zālē –  7 000 eiro piešķirti, veicot iekšējos grozījumus kultūras sadaļas tāmē, jo nav izmantots finansējums sakarā ar atceltajiem pasākumiem.
 
 
Foto: Budžeta grozījumos 30 207 eiro paredzēti žoga metāla karkasa izbūvei 270 m garumā Rīgas ielā. To apaudzēs ar vīteņaugiem, lai nosegtu vizuāli nepievilcīgo vietu. Jēkabpils pašvaldības vizualizācija
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. sapratu
  sapratu
  pirms 1 mēneša

  Būs apsildāms asfalts(?), lieliski, ziemā nebūs jābaidās paslīdēt..

  Atbildēt
 2. vo vellos!
  vo vellos!
  pirms 1 mēneša

  Tā sēta attēlā vai nav privātīpašumā. Dome taisās ieguldīt sētā naudu.

  Atbildēt

Pievienot komentāru