Jēkabpils dome pārņems īpašumus Viestura ielā 44 un Rīgas ielā 211B
INESE ZONE

   Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde šī gada janvārī  ir informējusi Jēkabpils pašvaldību, ka tā ir saņēmusi izpildei  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu, saskaņā ar kuru par bezsaimnieka man­tu, kas piekrīt valstij, ir atzīts nekustamais īpašums Jē­kab­pilī, Viestura ielā 44 (laukums, kur tika nojaukts daudz­dzīvokļu nama grausts), kas sastāv no ze­mes gabala 0,6708 ha platībā un būves.
Ieņēmuma dienesta No-dokļu parādu piedziņas pārvalde domei ir piedāvājusi minēto īpašumu pārņemt īpašumā bez maksas. Pašvaldība tam piekrīt un ir informējusi, ka  zemes gabals tai nepieciešams autonomo funkciju veikšanai – stāvlaukuma izbūvei. Apstiprināts arī domes lēmums par objekta pārņemšanu  šī mērķa īstenošanai. Jēkabpils pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz Viestura 44, jānorāda, ka tās nostiprinātas uz laiku, kamēr dome nodrošina autostāvvietas funkcijas īstenošanu. 
     Jēkabpils dome arī pieņēmusi lēmumu bez atlīdzības pārņemt pašvaldības īpašumā valstij Finanšu ministrijas personā piekrītošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 211B (kur tika nojauks ēkas grausts pie Donaviņas upītes iepretim Krustpils pils dīķim). Īpašumu dome plāno izmantot  savas administratīvās teritorijas labiekārtošanai – parka, skvēra vai zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai. 
   Dome pērn novembrī bija lūgusi Finanšu ministriju  minēto īpašumu  bez atlīdzības nodot tai, un šogad februārī ministrija informēja pašvaldību par pozitīvu lēmumu. 
 
 
Foto no BD arhīva (2019. g. marts)

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru