Jēkabpils dome secina, ka Līgai Kļaviņai nepienākas atlaišanas pabalsts
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē nolemts atteikt izmaksāt līdzšinējai domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kļaviņai atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā. Dome 13. maijā bija saņēmusi L. Kļaviņas iesniegumu, kurā viņa lūdza izmaksāt viņai atlaišanas pabalstu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta devītās daļas 4. punktu.
       Lēmumā minēts, ka minētajā normatīvajā aktā noteikts, ka atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā izmaksā pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo vai līdzvērtīgu darbu. Šāds pabalsts izmaksājams arī pašvaldības domes deputātam, ja viņu atbrīvo no amata sakarā ar tādu domes lēmumu, kas nav pamatots ar likumā vai pašvaldības nolikumā noteikto pienākumu, attiecīgās pašvaldības domes lēmumu, tiesas spriedumu nepildīšanu, likumu vai Ministru kabineta noteikumu neievērošanu.
    Tālāk norādīts, ka L. Kļaviņa 2. maijā ir adresējusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no domes priekšsēdētāja vietnieces sociālajos jautājumos amata. Tāpēc secināts, ka dome nav pieņēmusi lēmumu par L. Kļaviņas atbrīvošanu no amata, jo viņa no šī amata atkāpās pati, tātad nav pamata izmaksāt atlaišanas pabalstu, jo normatīvie akti to neparedz.
     Savukārt attiecībā uz līdzšinējo domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini nolemts, ka pabalsts ir izmaksājams. Secināts, ka dome ir lēmusi atbrīvot no amata R. Ragaini sakarā ar tādu domes lēmumu, kas nav pamatots ar likumā vai pašvaldības nolikumā noteikto pienākumu, attiecīgās pašvaldības domes lēmumu, tiesas spriedumu nepildīšanu, likumu vai Ministru kabineta noteikumu neievērošanu, līdz ar to R. Ragainim ir izmaksājams Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta devītās daļas 4. punktā noteiktais atlaišanas pabalsts vienas mēnešalgas apmērā.
    Atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam normatīvie akti vairs neparedz pienākumu publicēt internetā valsts un pašvaldību amatpersonu atalgojumu ar vārdu un uzvārdu, tāpēc datu par domes vadības atalgojumu Jēkabpils pašvaldības mājaslapā vairs nav. BD, sazinoties ar Raivi Ragaini, noskaidroja, ka viņa amatalga pēc nodokļu samaksas bija 2 293 eiro. Attiecīgi vietnieces atalgojums bija nedaudz mazāks. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. Nja
  Nja
  pirms 1 gada

  Kā tajā teicienā. Kā viens lēks no klints, tad es arī. Nu pasteidzās līga. Varēja vēl turpināt strādāt. Lielas runas dotības.

  Atbildēt
 2. Viesis
  Viesis
  pirms 1 gada

  Daudz runāja, bet neko nedarīja.

  Atbildēt

Pievienot komentāru