Jēkabpils dome turpina cīņu ar graustiem
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē nolemts uzdot evaņģēlisko kristiešu baznīcas «Jaunā paaudze» Jēkabpils draudzei nekavējoties veikt tai piederošās būves Madonas ielā 27b  norobežošanu, lai nodrošinātu nepieejamību nepiederošām personām un novērstu apdraudējumu cilvēku drošībai un pilsētvides ainavas degradāciju.
   Īpašniekam arī uzdots veikt būves sakārtošanu, saskaņojot darbības ar pilsētas būvvaldi, kā arī paziņot Jēkabpils būvvaldei un Jēkabpils domei par paredzēto darbu izpildes termiņiem, iesniedzot darbu izpildes grafiku. Sakārtošanas darbi jāveic ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. septembrim.
Ja būves īpašnieks nepilda kādu no lēmumā noteiktajām darbībām noteiktajos termiņos, Jēkabpils pašvaldība var organizēt šī lēmuma piespiedu izpildi, pieprasot izmaksu segšanu no īpašnieka.
    Jēkabpils domes speciālisti vairākkārt izvērtējuši situāciju saistībā ar nekustamā īpašuma Madonas ielā 27b tehnisko un vizuālo stāvokli un jau 2015. gada 19. oktobrī, apsekojot ēku, konstatējuši, ka tā ir vidi degradējoša un apdraud drošību.  
    Veicot atkārtotu apsekošanu 2018. gada 8. oktobrī, konstatēts, ka situācija ir pasliktinājusies. Tai skaitā ēkas pamatos vizuāli ir saskatāmas plaisas. Būves piektajā un ceturtajā stāvā iebrukuši caurumotie dzelzs­betona pārseguma paneļi. Lietus, sniega un citu nokrišņu rezultāta ietekmē turpina izdrupt fasādes baltais silikāta ķieģelis un iespējama tālāka  dzelzsbetona pārsegumu paneļu iebrukšana. Logu ailu pārsedzes nav nostiprinātas – iespējama pārsedžu sabrukšana.  Ko­pumā būve ir vērtējama kā avārijas stāvoklī esoša. Tās tuvumā atrodas vairākas publiskas ēkas, tajā skaitā skola. Būvei piegulošā teritorija ir brīvi pieejama ne­piederošām personām, tāpēc tā rada reālu apdraudējumu cilvēku veselībai un drošībai, kā arī degradē Jēkabpils pilsētas ainavu. Būvinspektors norādīja ne­kavējoties norobežot būvi ar žogu, novēršot iespējamo apdraudējumu.
    Jēkabpils dome ir aicinājusi ēkas īpašnieku sniegt rakstisku skaidrojumu par turpmākajām darbībām, veicamajiem darbiem un termiņiem, kādos viņš novērsīs  minētās problēmas. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru