Jēkabpils domes priekšsēdētāja  pateicība pilsētas svētku organizatoriem

 6.– 8. jūlijā izskanējuši Jēkabpils pilsētas svētki ar devīzi «Sajūti Jēkabpili». Vēlos teikt paldies visiem, kuri strādāja un organizēja, palīdzēja un atbalstīja, apmeklēja un tajos piedalījās!
 
  Paldies Jēkabpils pilsētas svētku rīkotājiem:  Kultūras pārvaldei un struktūrvienībām: Jēkabpils Gal­venajai bibliotēkai, Krustpils kultūras namam, Jēkabpils Tautas namam, Jēkabpils pilsētas bibliotēkai, biedrībai SKN «Sports», Latvijas Ūdens motosporta federācijai un Jānim Pagastam, Jēkabpils  pašvaldības kolektīvam – īpaši Vienas pieturas aģentūrai, Saimnieciskajai un Sa­biedrisko attiecību nodaļai, Jēkabpils pašvaldības policijai, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknim, SIA «Jēkabpils ūdens», SIA «Jēkabpils autobusu parks».
Īpaši vēlos uzteikt SIA «Jēkabpils pakalpojumi» vadību un darbiniekus par godprātīgu darbu un nesavtīgu ieguldījumu pilsētas svētku laikā, rūpējoties par pilsētas sakoptību.
  Paldies amatiermākslas kolektīviem un to vadī­tājiem – koriem  «Unda», «No­skaņa», «Atvasara», ka­pelai «Kreicburgas ziķeri», Tautas teātra dalībniekiem, deju kolektīviem – «Sa­dancis», «Kreicburga», «Pastalnieki», pūtēju orķestrim «Krustpils», deju kopai «Daugavietes», eksotisko deju studijai «Inda», vokālajam ansamblim «Pienāc biežāk» un «Bariņa».
   Paldies par radošajām aktivitātēm pilsētas svētkos: Jēkabpils NVO resursu centram, Jēkabpils  Vēstu­res  muzejam, A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolai, Jēkabpils Mākslas skolai un  pasaku muzejam «Buta­fo­rija», SIA «Margret», Jē­kabpils Sporta centram, Jēkabpils Jauniešu domei, LR Zemessardzes 56. kājnieku bataljonam, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram, biedrībai «Jēkabpils mantojums», SIA «AD REM auto», Kurbada kausa sacensību direktoram Aleksandram Andronovam.
  Paldies par atbal­stu vairāk nekā 24 brīvprātīgajiem  jauniešiem un citiem sadarbības partneriem. Paldies par pilsētas svētku rīta ekumēnisko dievkalpojumu Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. luterāņu draudzei, mācītājam Modrim Plātem un pareizticīgo, katoļu, luterāņu draudžu mācītājiem. Paldies krāšņajiem pilsētas svētku gājiena dalībniekiem – kopskaitā vairāk nekā 40 uzņēmumiem, organizācijām un kolektīviem. Paldies mazākumtautību kultūras biedrībām – poļu kultūras biedrībai «Rodacy», krievu kultūras biedrībai «Rodņik», baltkrievu biedrībai «Spatkanne», ukraiņu biedrībai «Javir».
Paldies jums, jēkabpilieši un svētku viesi, par smaidu,  atvērtību un svētku noskaņu! Mēs  ikviens bijām Jē­kabpils pilsētas svētku notikumu dalībnieks, organizējot un  iesaistoties piedāvātajās aktivitātēs, kopā veidojot īpašu svētku sajūtu, daloties priekā un rādot savas prasmes un talantus. Lai svētkos piedzīvotās pozitīvās emocijas dod iedvesmu turpmākajam darbam, veidojot mūsu Jēkabpili! Kopā mēs spējam paveikt vairāk. Kopā mēs esam spēks!
 
Raivis Ragainis, Jēkabpils  domes priekšsēdētājs
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru