Jēkabpils katoļu baznīcā dziedās norvēģu koris un «Dižbrāļi»
Jānis Apīnis

Kā iepriekš jau ziņots, janvāra sākumā Jēkabpils Romas katoļu baznīcā iz­skanēja garīgās mūzikas koncerts, kuru draudze organizēja, lai sāktu vākt ziedojumus ērģeļu atjaunošanai. Toreiz klausītājiem, kuri dievnamā bija pulcējušies kuplā skaitā, savus vokālos un instrumentālos priekšnesumus sniedza mūzikas skolas jaunie un talantīgie izpildītāji pedagogu Annas Kor­ņejevas un Anitas Cin­kma-nes vadībā, dziedāja an-samblis «Dižbrāļi» un uzstājās bijušais jēkabpilietis, Bruņoto spēku kapelāns Mareks Savickis. 
 
     Pirms Lieldienām gavēņa laikā ar tādu pašu mērķi notika  nākamais koncerts, kad Jēkabpils kamerorķestra (diriģents Mārtiņš Bergs) un solistu Diānas Krēgeres, Lauras Purenas, Martas Urtānes un Kristas Fadejevas izpildījumā skanēja Dž. Pergolēzi «Stabat mater». 
Sestdien, 21. septembrī, plkst. 18.00  baznīcā izskanēs šī cikla trešais koncerts, kad uzstāsies Kvernes vīru koris (no Averojas komūnas Norvēģijā) un vīru vokālais ansamblis «Dižbrāļi»). 
    Par to, kā savulaik 90. gadu pirmajā pusē Jēkabpilij un toreizējam rajonam veidojās  ļoti ražīgi kontakti ar  Dānijas  pilsētu Bredebro un  Averojas komūnu Nor­vēģijā, dažas dienas pirms šī koncerta sarunā  atcerējās Uldis Urtāns, kurš ir koncerta iniciators un  organizētājs, kā arī kādreiz  darbīgās  Ave­rojas–Bredebro–Jēkab­pils draudzības biedrības aktīvistes Ilona Safo­nova un Silvija Vecum­niece. Ar Bredebro komūnu Jēkabpils rajona padome oficiālu sadraudzības līgumu noslēdza 1994. gadā, ar  Averojas municipalitāti – 1997. gadā. Kopš 90. gadu vidus sākās intensīvi divpusēji un vēlāk trīspusēji kontakti, kuros iesaistījās pašvaldību pārstāvji, kultūras darbinieki, zemnieki, uzņēmēji. Jēkab­pils rajona delegāciju viesošanās šajās zemēs sākusies ar  demokrātijas pamatu  ap­gūšanu, vēlāk izvērtās arī plašos kultūras sakaros, un, kā atceras  Uldis, mūsu koru, ansambļu un dejotāju uzstāšanās bijusi neatņemama  šo braucienu sastāvdaļa. Šī sadraudzī­ba veidojās gan  starp pašvaldībām,  gan  ar jaunizveidotās biedrības palīdzību un  daudzu personīgo kontaktu līmenī, kas, kā uzsver sarunas dalībnieki, turpinās arī šodien. Un viens no to rezultātiem ir Kvernes kora koncerts. Nā­kamajos gados sadarbība pārauga kultūras festivālos, kas pēc kārtas notika Nor­vēģijas Averojā, Bredebro Dānijā un Jēkabpils rajonā – ar plašu kultūras programmu, kas  sadraudzības partneriem ļāva iepazīt vienam otru. Ilona un Silvija bilst, ka tagad jau grūti visus pat atcerēties, kādi pašdarbības  kolektīvi un mākslinieki 25 gadu laikā  viesojušies  Ave­rojā un Bredebro – «Krei­cburgas ziķeri», «Vī­raksne», «Pastalnieki», Jē­kabpils tautas teātris, Vie­sītes deju kolektīvs «Augš­zeme»,  Jēkabpils Mūzikas skolas mūziķi, fotogrāfe Daiga Kalniņa  un daudzi citi. Festivālu laikā parasti notika oficiālās amatpersonu tikšanās, bērnudārzu, skolu, pansionāta, ražotņu, zemnieku saimniecību ap­meklējumi, koncerti  baznīcās un citviet, dažādas izstādes. Ilona Safonova atceras, ka toreiz  jēkabpilieši mūsu atjaunotās valsts pirmajā desmitgadē  no dāņiem un norvēģiem  daudz mācījās visās jomās, kā arī saņēma  dažāda veida palīdzību. Veidojās būtiski kontakti ar Averojas Rotari klubu. Šajos gados ir izdevies arī īstenot unikālus kopīgus kultūras projektus, saņemt starptautisku atbalstu no pasaules Rotari kustības, lielā mērā pateicoties cilvēkiem, kas šoreiz Jē­kabpilī  dalīsies priekā par atkalredzēšanos, dziedot Jēkabpils katoļu baznīcā kopā ar mājiniekiem. Kā to gadu sadarbības rezultāti tiek minēta palīdzība bērnunamam «Līkumi», slimnīcas bērnu nodaļai un daudziem citiem. Lielu atbalstu savulaik sniedza arī privātpersonas gan no saviem līdzekļiem, gan organizējot to vākšanu.   
     Mazliet par Kvernes kori (Kverne ir  neliela apdzīvota vieta Averojas salā). Šogad korim paliek 35 gadi kopš dibināšanas. Tā repertuārā ir Norvēģijas romantiskās dziesmas, bet koncertā  iz-skanēs arī Latvijas un Nor­vēģijas himnas, Franča Šūberta un citu komponistu sacerējumi, latviešu,  īru, vā­cu, spāņu dziesmas, spiričueli un garīgā mūzika. Koris ir viesojies Jēkabpilī arī iepriekš – 2000. gadā. U. Ur­tāns stāsta, ka koristi daudz dzied mājās – Kvernes baznīcā un tuvākajā apkārtnē, bet ir bijuši koncerti arī Budapeštā, Hel­sinkos, Ber­līnē, Dublinā. Vīriem  patīk ceļot un apvienot to ar uzstāšanos dažādās zemēs un vietās. Šoreiz Jēkabpilī viesosies 18 dziedātāji. 
      Arī Uldis Urtāns uzsver, ka iecerētais koncerts Jē­kabpilī  ir loģisks  turpinājums kādreizējai sadarbībai.  Sākotnēji kopš 1997. gada mūsu katoļu baznīcas koris regulāri brauca uz Dāniju un tad uz Norvēģiju, un labas kvalitātes priekšnesumi veidoja brīnišķīgas attiecības. Kvernes kora dalībnieki katru gadu pirms koncertiem ārzemēs  iepriekš bal-so, kurp dosies. Un šogad tika izlemts par braukšanu uz  Latviju. Sadarbībā ar U. Ur­tānu un katoļu draudzi nolemts rīkot koncertu šajā baznīcā, turpinot naudas vākšanu ērģelēm. Šis nav vienīgais koncerts, jo dienu iepriekš līdzīga programma izskanēs arī Rīgā, Svētā Pētera baznīcā. Koncertā Jēkabpils Romas katoļu baznīcā uzstāsies arī daudzu iecienītais vīru vokālais ansamblis «Dižbrāļi» – gan ar atsevišķiem priekšnesumiem, gan vairākas dziesmas izpildot kopā ar vīru kori. 
      Uldis stāsta, ka vairāki koristi  joprojām dzied kopš kora dibināšanas dienas, bet visi kopā ir fantastiski cilvēki, kas mūzikai atdot savu dvēseli. Ikdienā viņi katrs dara kādu citu darbu, un tikai dažiem tas saistīts ar mūziku.
     Tātad visi tie, kas paši kādreiz piedalījušies apmaiņas braucienos uz Nor­vēģiju, kultūras festivālos un  dažādās Averojas–Bredeb­ro–Jēkabpils draudzības biedrības aktivitātēs, un visi, kas grib  baudīt labu mūziku, sestdien ir laipni aicināti uz koncertu Jēkabpils Ro­mas katoļu baznīcā.   
    Pasākumā  tiks vākti ziedojumi ar mērķi, lai katoļu baznīcā atkal varētu skanēt ērģeles. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. rasa
  rasa
  pirms 8 mēnešiem

  Skaists un vajadzīgs pasākums! Dosim savu artavu baznīcas ērģeļu atjaunošanai un baudīsim mūziku!

  Atbildēt
 2. Andrejs
  Andrejs
  pirms 8 mēnešiem

  Ejam uz koncertu! Norvēģu koris dzied labi, "Dižbrāļi" - arī. Lai baznīcā ērģeles atgūst savu tembrāli bagāto skanējumu!

  Atbildēt
 3. Berta
  Berta
  pirms 8 mēnešiem

  Ko vajag, to vajag! Laba lieta!

  Atbildēt

Pievienot komentāru