Jēkabpils novadā apstiprina mēnešalgu maksimālo apmēru
AIJA VALDMANE

 
Jēkabpils novada domes apvienotajā komitejā finansiste Ligita Pētersone informēja par izmaiņām mēnešalgu  grupās. 
  Lielas  izmaiņas var sagaidīt izglītības un kultūras pārvaldi, kurā strādā trīs cilvēki, jo viena darbiniece visu laiku strādājusi ar  0,5 slodzēm, bet darījusi vēl daudz ko citu. Viņai atalgojum paaugstinās un būs pilna slodze. Arī pārvaldes vadītājai un speciālistei būs lielākas algas  – 90 procentu no maksimālās. Zasā tika apvienotas abas kases, tagad būs tikai viena. Dome vienmēr ir iestājusies par bāriņtiesas algu palielinājumu. To veidos 75% no maksimālās mēnešalgas. Tāpat  arī lietvedei un sociālajam dienestam  to veidos 75%. Palielinājums nepieciešams jaunatnes lietu, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistam, lai viņi paliktu  novadā, jo bez saviem tiešajiem pienākumiem viņi dara arī daudz ko citu. Viņiem, tāpat kā muzeja vadītājam Zasā, to veidos 70%, bet sporta lietu  koordinatorei – 87%  no maksimālās mēnešalgas.  Jāpārskata  arī autobusu vadītāju atalgojums. Tāpat tika spriests arī par citiem darbiniekiem, kuri ietilpst konkrētās  mēnešalgu  grupās. Izrunātas bibliotekāru, sociālās aprūpes nama “Mežvijas”, Dunavas pamatskolas darbinieku u.c. atalgojums. Tadenavā vajadzīgs apkopējs uz 0,5 slodzēm saistībā ar bibliotēkas  likvidāciju.  
         Jēkabpils novada domes izpilddirektors Jānis Subatiņš uzskatīja, ka jāpaaugstina alga arī bibliotekāriem, citādāk neviens nestrādās.  Tāpat mazliet vajag pielikt arī komunālajiem darbiniekiem. Deputāts K. Štolnieks izteicās, ka, ja jau tā, tad procentuāli  atalgojums  jāpaaugstina visiem darbiniekiem. L. Pētersone iebilda, ka visiem tomēr nevarēs. Tomēr izpilddirektors  turpināja argumentēt, ka komunālajiem darbiniekiem  ir pārāk mazas algas. Domes priekšsēdētājs Aivars Vanags  arī piebilda, ka 2019. gadā  tik un tā nāksies risināt šo jautājumu. Fiziskā darba strādnieku paliek aizvien mazāk. Tam piekrita arī Leimaņu pagasta pārvaldnieks Antons Tropiks, sakot, ka viņiem ir liels darba apjoms, un  par to saņemt tikai 400-500 eiro ir vienkārši smieklīgi. Prasības jau  nemazinās. Leimaņos nebūs, kas strādā.
   
   Kādi tad būs jaunie atalgojumi administrācijai?
       Domes sēdē nolēma, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, apstiprināt Jēkabpils novada administrācijas darbinieku mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai, un tas ir šāds: pašvaldības izpilddirektors ar vienu slodzi - 1358 eiro par likmi; izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja – 1244 eiro; finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja – 1083 eiro; galvenais speciālists izglītības jautājumos – 1158 eiro, īpašuma  pārvaldīšanas nodaļas vadītāja – 1083 eiro; juriskonsults – 1083 eiro; finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja vietnieks – 1031 eiro; lietvedības nodaļas vadītāja – 966 eiro; teritoriālās plānošanas   speciālists – 916 eiro; projektu speciālists – 916 eiro; galvenais speciālists  kultūras un interešu izglītības jautājumos ar 0,5 slodzēm – 883 eiro; Ābeļu, Rubenes, Zasas pagasta pārvaldes vadītāji ar vienu slodzi un algu par likmi – 883 eiro. Vecākais nodokļu administrators –  916 eiro; jurists-iepirkuma speciālists – 893 eiro; vecākais grāmatvedis – 881 eiro; īpašuma pārvaldīšanas speciālists – 833 eiro; jaunatnes lietu speciālists  – 833 eiro; informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists – 833 eiro; personas datu aizsardzības speciālists, būvinženieris, datorspeciālists, algu grāmatvedis, materiālu uzskaites grāmatvedis; grāmatvedis –  visi ar vienu slodzi – 833 eiro.
   
    Pārvalžu vadītāji saņem šādas algas: Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāji ar vienu slodzi saņem 783 eiro; finansists–ekonomists – 984 eiro; galvenais kasieris; muzeja vadītājs   – 765 eiro; lietvedis sekretārs - 749 eiro; darba aizsardzības speciālists – 666 eiro; sekretārs arhivārs ar 0,5 slodzi – 708 eiro; vecākais elektriķis  – 666 eiro; sporta pasākumu organizators – 782 eiro; atbildīgais par autotransportu– automobiļa vadītājs ar sagādnieka funkcijām - 582 eiro.
 
  Novada iestāžu vadītāju atalgojums
     Novada iestāžu vadītāju mēnešalgas maksimālais apmērs ir šāds: bāriņtiesas priekšsēdētājs ar bāriņtiesas locekļa amata pienākumiem Leimaņu pagastā ar vienu slodzi: 1037 eiro, bāriņtiesas loceklis Ābeļos – 0,4,  Dunavā – 0,3, Kalna pagastā - 0,3; Rubeņos – 0,4; Dignājā -0,3, Zasā – 0,4 – kopā 2,1 slodze ar algu par likmi - 833 eiro.
     Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ar 0,5 likmēm  un algu par likmi - 789 eiro; sociālā dienesta vadītājs ar vienu slodzi un algu par likmi -  966 eiro; vecākais sociālais darbinieks (Zasas un Kalna pagastā) ar vienu slodzi  - 772 eiro par likmi; sociālā aprūpes nama “Mežvijas” vadītājs ar 0,6 likmi un algu 713 eiro; sociālais darbinieks Ābeļos - 0,9  Dignājā – 0,5; Dunavā –0,7; Leimaņos – 0,4; Rubeņos – 1; darbam ar ģimenēm un bērniem – 1. Kopā – 4, 5 slodzes, ar algu  par likmi – 688 eiro. Aprūpētājs sociālās aprūpes namā “Mežvijas” ar 4,5 slodzēm un algu par likmi  466 eiro; aprūpētājs Zasas pagastā ar vienu slodzi un algu par likmi – 466 eiro.
 
Bibliotekāru atalgojums
      Tā kā notikusi bibliotēku reorganizācija, tās ir apvienotas, un līdz ar to pēc skaita mazāk, tad to vadītājiem  maksimālais apmērs par likmi ir  šāds: Ābeļu bibliotēkas vadītājs ar vienu slodzi – 584 eiro. Tādu pašu atalgojumu par vienu slodzi saņem arī Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Rubeņu, Zasas  bibliotēku vadītāji. Taču Kalna pagasta bibliotēkas vadītājs strādā ar 0,6 slodzēm, saņemot maksimālo atalgojumu - 584 eiro, bet bibliotekārs ar 0,4 slodzēm – maksimālais mēnešalgas apmērs ir 539 eiro.
  Šāds atalgojums bibliotekāriem  būs, sākot ar nākamā gada 1. februāri. 
        Summēto darba laiku, nosakot stundas tarifa likmi no amatam  apstiprinātās maksimālās algas,  piemēro šādiem   amatiem: autobusa vadītājs, automobiļa vadītājs, aprūpētājs sociālās aprūpes namā “Mežvijas”, kultūras nama vadītājs, kultūras pasākumu organizētājs. 
       Par kultūras sfēru, iespējams,  vēl  spriedīs nākamajā  sēdē.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. uj uj uj
  uj uj uj
  pirms 1 gada

  Nu vot, kam pacēla algas, kam palika tādas pašas. Kā vienmēr melnā, smagā darba darītāji ir apdalīti.

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 gada

  Kapec vecākajam elektrikam tikai 666?

  Atbildēt

Pievienot komentāru