Jēkabpils novadā būs cits atkritumu apsaimniekošanas tarifs
AIJA VALDMANE

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA «Vidus­daugavas SPAAO» valdes locekļa Jāņa Bisenieka   iesniegums  «Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksu Jēkabpils novadā».  Iesniegumam pievienots pa­kalpojuma maksas izmaiņas pamatojošs aprēķins. 
     Sadzīves  atkritumu ap­saim­niekošanu no 2018. gada 1. jūnija  novadā veic SIA «Vidusdaugavas SPAAO». Pašvaldība noslēgusi līgumu par  pakalpojuma nodrošināšanu  novada teritorijā, kurā noteikts, ka dome savā administratīvajā teritorijā nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cenu, kuru veido  maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām  darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu; par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu maksa bija  8,37 eiro atkritumu poligonā «Dziļā vāda» Mežāres pagastā. 
     Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šoruden ir lēmusi par SIA Vidusdaugavas SPAAO sa­dzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifiem. Noteikts, ka  tarifs no  14. oktobra līdz  31. decembrim ir  65,77 eiro par vienu ton­nu, bet no 2020. gada 1. janvāra – 69,62 eiro (bez PVN) par vienu tonnu.  
  SIA  maksas aprēķins tiek plānots 9,04 eiro  par vienu kubikmetru atkritumu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pieaugumu pamato ar atkritumu savākšanas maršruta kopgaruma palielināšanos un ar to saistīto degvielas izmaksu pieaugumu.
     Kopējais atkritumu sa­vākšanas un apglabāšanas tarifs pašvaldībā paliek nemainīgs – 17,39 eiro  par vienu kubikmetru atkritumu bez pievienotās vērtības nodokļa.
    Novada domes deputāti nolēma noteikt, ka pašvaldībā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (iz­ņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksa par vienu kubikmetru ir 9,04  eiro  bez pievienotās vērtības nodokļa.
    Šajā lēmumā noteiktā maksa stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru